Haouach, nog erger dan gedacht

De Wereld Morgen

Thomas Decreus

De haatcampagne tegen Haouach is een nieuw dieptepunt

Het ontslag van Ihsane Haouach bewijst hoe sterk doordrongen de politiek is van racisme en islamofobie

Kijk, daar heb je De kreut weer, de commentator die zonder argumenten de ene belachelijke dwaasheid na de andere debiteert.

Wat denk je van: “… bewijst hoe sterk doordrongen de politiek is van racisme en islamofobie…” terwijl Haouach door diezelfde politiek werd benoemd tot regeringsvertegenwoordiger ?

De kreut zegt dat Haouach werd gepakt op wie ze was, wat ze aan had, op haar achtergrond, haar geloof. Welnu, Haouach is benoemd zoals ze was, met wat ze aan had, mét hoofddoek mét haar achtergrond.

Zelfs na haar uitspraak over de scheiding van kerk en staat heeft de politiek haar niet ontslagen.

De kreut zevert er maar wat op los. Meer nog: hij liegt.

De kreut beweert dat de woorden van Haouach systematisch en moedwillig verkeerd werden geïnterpreteerd. 

Maar wat heeft Haouach precies gezegd ? Ze heeft haar uitspraak in het Frans gedaan. Vertalingen kunnen bedriegen. Dus ga ik naar de oorspronkelijke Franse tekst. Ik vind twee versies. Als ik het goed begrepen heb is dit de oorspronkelijke: 

“ le principe de la séparation de l’Église et de l’État pouvait se décliner en fonction du changement démographique.”

De betekenis van “décliner” is het duidelijk. Het woord kan verschillende betekenissen hebben, maar de eerste en hier enig mogelijke is: “pencher vers sa fin”. “neigen tot, gaan naar… zijn einde.” Als je het echt wil kan je er “afzwakken” van maken. 

Leg me nu eens uit hoe je dat kan misverstaan ? 

Er is een tweede versie waarin “décliner” is vervangen door “évoluer”. Een poging om de zaak wat af te zwakken. Maar ook bij “evoluer” is er slechts één interpretatie mogelijk. Laat me braaf blijven: wat er ook van zij: Haouach stelt dat onder druk van de demografie de scheiding van kerk en staat in vraag moet worden gesteld.

Maar De kreut beweert wel dat haar woorden systematisch en moedwillig verkeerd geïnterpreteerd worden. Alleen: hij zorgt er zorgvuldig voor dat die woorden hier niet herhaald worden, zodat hij kan beweren wat hij wil.

Heeft Haouach banden met de Moslimbroeders ? De zaak is niet eenvoudig.

Wat opzoekingswerk leert me dat Haouach zeker banden heeft met het Europees Forum van Moslima’s. De expliciete bewoordingen maken het niet dadelijk zichtbaar, maar dit Forum lijkt een vrouwenbeweging te zijn, die streeft naar (meer) gelijkheid van man en vrouw binnen de islam. Dat is de positieve kant. Maar er blijft dat “binnen de islam”. Met andere woorden: ook die gelijke vrouwen blijven aanhangers van de islam en voorstanders van het invoeren van de sharia. In die zin zijn ze de vrouwelijke pendant van de moslimbroederschap. Ze zijn tegelijkertijd bondgenoot en tegenstander van de moslimbroederschap. Vergelijk het met vrouwen die in de katholieke kerk priester willen worden.

Dit islamitisch feminisme is nieuw voor mij. Maar het lijkt evident dat hoge opleiding van vrouwen de onderdanigheid van de vrouwen aantast. Er beweegt iets in de islam. Daar ben ik voor. 

Tegelijkertijd verklaart het dan ook de uitspraken van de mensen die beweren dat deze vrouwen de hoofddoek vrijwillig dragen en dat hun hoofddoek een teken van vrijheid is. Ik heb me er altijd vragen bij gesteld: van de ene kant weten we dat de hoofddoek wordt opgelegd aan moslima’s en een teken van onderdanigheid is. Van de andere kant lijken deze vrouwen me niet echt onderdanig, ook niet aan moslim mannen, of hun eigen moslim echtgenoot. Ze geven echt wel de indruk vrijgevochten te zijn. Hoe valt dat te rijmen ?

Als je het feminisme van deze hoog opgeleide moslima’s in rekening brengt verandert hun hoofddoek inderdaad van betekenis: het gaat niet meer om de onderdanigheid aan de man, maar als een signaal van trouw aan de islam. Daarmee worden moslim mannen die zich tegen dit feminisme zouden verzetten klem gezet. Maar het betekent ook dat deze vrouwen zich verplicht voelen om extra duidelijk te maken dat ze, los van hun feminisme, échte moslima’s zijn, en dus ook dat ze extreem gemotiveerd zijn om mee te werken aan de implementatie van de islam en de sharia.

De combinatie van drie factoren maakt hen des te gevaarlijker: feminisme, hoog opgeleid, sterk gemotiveerd voor de islam.

Hun feminisme maakt dat niet-moslim feministen hen als bondgenoten zien. Dat ze hoog opgeleid zijn brengt hen in posities waarin ze invloed kunnen uitoefenen. Bij de motivatie moet ik geen tekeningetje maken.

Echt smerig wordt De kreut als hij begint over het antisemitisme. Daarmee duwt hij mensen die kritiek hebben op de islam in het kamp van de fascisten en nazi’s. Maar De kreut weet even goed als ik dat als er één groep is in onze samenleving waarin de Jodenhaat leeft, het bij de moslims is. Welnu, dan moet hij ook consequent zijn en de islam gelijk stellen met fascisme en nazisme. Maar dat doet De kreut niet.

Ik wil er toch ook nog op wijzen dat De kreut het uitgebreid heeft over de mensen die kritiek hebben op de islam, over de agressie van de rechterzijde en de lafheid van de linkerzijde, maar op geen enkele manier weerwerk biedt door het inhoudelijk over de islam te hebben. Als ik kritiek heb over de islam, zou ik verwachten dat De kreut me inhoudelijke argumenten voorlegt waaruit blijkt dat mijn visie op de islam fout is. Maar dat doet De kreut niet: hij plakt me een etiket op: ik ben islamofoob, racist, extreem-rechts…, of laf.

Tenslotte, voor de zoveelste maal: mijn kritiek op – en afwijzen van de islam gaat over een ideologie, en niet over de moslim als zodanig. Ik weet zeker dat er moslims zijn die de islam beleven op een manier die volkomen aanvaardbaar is, net zoals er vroeger katholieken waren die hun katholicisme beleefden met gezond verstand. 

Maar we kunnen er niet omheen: de islam zoals die zich nu bij ons voornamelijk voordoet is in onze samenleving onaanvaardbaar en moet worden bestreden. Echt verontrustend is dat deze islam nu niet enkel wordt gepropageerd door achterlijke imams en leerkrachten islamitische, maar ook door hoogopgeleide feministen. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *