Afghanistan en belgië

Meer en meer wordt duidelijk dat de oorlog in Afghanistan in se gericht was op het vrijwaren van Amerikaanse economische belangen.

Het gebied rond de Kaspische Zee is rijk aan olie en gas. Maar om die energie naar het Westen te transporteren waren er slechts drie trajecten van pijpleidingen mogelijk: via Rusland, via Iran, of via Afghanistan. Rusland en Iran zijn voor de VS uitgesloten. Afghanistan was de enige mogelijkheid. Maar dan moest dat land wel gecontroleerd worden door een betrouwbare bondgenoot. De VS zagen in de Taliban zo ’n bondgenoot en werden de voornaamste steunpilaar van het regime dat de Taliban in Afghanistan installeerden. 

Nu wordt er veel heibel gemaakt over de samenleving die de Taliban gaan invoeren. Het gaat dan over de sharia, de houding tegenover de vrouw, de wreedheden… Dat was er toen ook al allemaal, zelfs in ergere mate dan nu, maar dat was voor de Amerikanen geen probleem: ze hadden een weg voor hun pijpleiding.

De Taliban bleken echter niet zo betrouwbaar en dus begon de oorlog.

De strijd tegen de terreur was slechts in de tweede plaats belangrijk. Tot de oorlog was al beslist voor de aanslagen van 11 september. Die aanslagen kwamen zelfs welgekomen om de publieke opinie achter die oorlog te krijgen.

De belgische regering besliste om de Amerikanen te gaan helpen bij de verdediging van hun economische belangen. Het ging om de regering Verhofstadt, gevormd door de VLD/PLR, PS/SP, en Ecolo, Agalev. Zet er de Cd&v bij en je hebt Vivaldi. Let op de aanwezigheid van de o zo moreel zuivere Groenen.

Ook bij ons werd de bevolking voor gehouden dat het om strijd tegen terreur ging.

Je gaat mij niet wijs maken dat de belgische regering niet op de hoogte was van het feit dat de beslissende factor om die oorlog te beginnen die pijpleiding was. Het komt er op neer dat de belgische regering de levens van belgische jongens op het spel heeft gezet voor de economische belangen van de VS.

Je natuurlijk kan je zeggen dat die economische belangen samenvielen met bevoorrading van energie voor onze economie. Maar heb jij ooit gehoord van energie-tekorten in Zwitserland, ook al heeft dat land aan geen enkele oorlog deel genomen ?

Welk belang had belgië dan bij deelname aan die oorlog en aan de volgende oorlogen, zoals in Syrië, Libanon en Libië ?

Je kan veronderstellen dat betonboeren contracten hebben gekregen voor de aanleg van versterkingen ter plaatse. Handelseconomen kunnen waarschijnlijk nog wel andere sectoren noemen die een graantje zouden kunnen meepikken.

De voornaamste factor lijkt me het feit dat het Waalse gewest heeft er belang bij heeft, want het is eigenaar van de Fabrique Nationale d’ Armes de Guerre de Herstal. De Waalse oorlogswapens horen bij de basisuitrusting van de Navo. Het lijkt me nogal wiedes dat de Navo voor andere wapens zou kiezen als belgië zich afzijdig zou houden van de oorlogen die de Navo voert.

Wordt het niet tijd om daarover eens een serieus debat te voeren in ons parlement ?

Neen natuurlijk, want in belgië heeft het parlement niets te zeggen als het om oorlogsvoering gaat. De regering kan beslissen tot deelname aan een oorlog zonder daarin het parlement te kennen. En dat doet ze dan ook.

Waarom lees ik over dit ontstellend democratisch deficit nooit iets in de reguliere pers ? Waar zijn al die democratische grondwetspecialisten, David Criekemans, en andere geleerde mensen die nu weer worden opgevoerd ? Is dit thema niet belangrijk genoeg om het eens in een TV interview ter sprake te brengen ? Waar is Marc Eyskens die zichzelf tot grote leider van een apenland benoemde ?

Hoe komt het eigenlijk dat iedere eerste minister, iedere minister van buitenlandse zaken, – van defensie, in de belgische geschiedenis sinds de Tweede wereldoorlog, een fanatiek overtuigd Atlanticus blijkt te zijn ?

Voor mijn part zijn ze allemaal bij aanstelling door de VS omgekocht en wie het geld weigerde, werd snel op andere gedachten gebracht met de keuze: ons geld of jouw leven en dat van je geliefden. Neen, ik kan dat niet bewijzen. Maar als je ziet hoe Steven Vandeput in allerlei bochten is getrokken bij de aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen, en 

ijlings is weggevlucht van Defensie om burgemeester van Hasselt te worden…

Ik begrijp echt niet wat belgië te winnen heeft bij het lidmaatschap van de Navo.

Ja, je krijgt dan altijd te horen dat dat belangrijk is voor onze veiligheid. Ons leger betekent natuurlijk niets als het op een beetje serieuze oorlog aankomt en dus moeten we schuilen onder de paraplu van de Navo om niet overrompeld te worden door de Russen of, godbetert, de Chinezen.

De Amerikanen zouden ons als trouwe bondgenoten verdedigen tegen de infame vijand en beletten dat we een bezet landje zouden worden.

Maar denk je nu echt dat de Amerikanen ons in de steek zouden laten, ook als we niet meevechten ? Zie je al een Europa, door de Amerikanen verdedigd, met daarin één landje bezet door de Russen: belgië ?

Zouden de Amerikanen echt een corridor door Nederland, Polen… openzetten om de Russen door te laten naar belgië, terwijl ze de rest van Europa met hand en tand en atoomwapens verdedigen ?

Ik wacht op argumenten van tegensprekers, maar het wordt mij meer en meer duidelijk dat neutraliteit de enige politiek is die écht de belangen van het land verdedigt. Als Zwitserland er wél bij vaart, waarom dan belgië niet ? 

Vervang belgië voor mijn part door Vlaanderen. Dat zou Wallonië toelaten om lid te blijven van de Navo en zo zijn Fabrique d’ Armes… ten gelde te blijven maken.

Is dat geen mooi argument voor de splitsing van dit land ? Begrijp jij dat de vredesbeweging niet enthousiast ijvert voor de afbraak van het onland ?

Maar ik maak me geen illusies. De opperste leider van het belgische leger is zijne Majesteit hem zelf. Het fotogenieke prinsesje Elisabeth is volgens recente propagandafoto’s klaar om een waardige opvolgster te worden als opperste bevelhebber: ze heeft een jaar militaire school achter de rug en kan lieflijk glimlachend aan een touw een rots afdalen. Meer moet dat toch niet zijn ? Als de Russen komen is het land in goede handen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *