Arne liegt, de overheid laat ons in de steek en binnen het systeem kàn het niet anders

MO*

Arne Gillis

Vooral Vlaamse overheidsinstellingen slaan een modderfiguur

Na de overstromingen: wie is verantwoordelijk voor deze historische vervuiling?

De watersnood van juli heeft er stevig op ingehakt bij de bewoners van de vallei van de Vesder. Nu het water weggetrokken is, rijzen er vragen over de langetermijneffecten van deze overstroming. De Vesdervallei kent een lange industriële geschiedenis en is een notoir vervuild gebied. Zijn er met de overstromingen zware metalen verspreid geraakt? En wie is daarvoor verantwoordelijk

Wie heeft de titel boven dit artikel gezet ?

Arne Gillis of de redactie van MO* ?

Wat er ook van zij, wij krijgen hier een voorbeeld van een aloude techniek om de burger te bedriegen en te manipuleren.

Als je de titel leest, lijkt het er op dat de Vlaamse overheid schuldig is aan de historische vervuiling. Nu lijkt het me straf dat iemand de Vlaamse overheid zou kunnen beschuldigen van oorzaak te zijn van een vervuiling in Wallonië. En dus ga ik dit artikel lezen. Wat blijkt ? Daar waar de titel pertinent leugenachtig is, is de zakelijke informatie in het artikel zelf waarschijnlijk juist.

Nogal wat mensen lezen zonder veel nadenken alleen de titel en krijgen dus enkel de leugenachtige boodschap mee. Als iemand dan de leugenachtigheid van de titel aanklaagt, verdedigt de manipulator zich met het argument dat de inhoud van het artikel toch correct is.

Ik haat dat soort smeerlapperijen. Het zegt veel over de aard van de mensen die zich hier mee bezig houden. Mijd ze !

Inhoudelijk is de kritiek op de Vlaamse overheid natuurlijk correct.

Het nieuwe schandaal rond 3M maakt het duidelijk:

het schandaal is aan de oppervlakte en in de media gekomen door de werken aan de Oosterweelverbinding. Je kan je afvragen of het zonder die werken niet in de grond verborgen zou zijn gebleven. Dat op zich is al zorgwekkend, want moest zo ’n vervuiling niet al lang zijn vastgesteld en aangepakt door de bevoegde diensten, ook zonder die werken ? Nog erger is het feit dat ook na het PFOS schandaal 3M nog altijd verder gaat met het produceren van giftige stoffen waarbij de Vlaamse overheid het veel te lage normen oplegt. Echt hallucinant wordt het nu blijkt dat 3M zelfs een giftige stof produceert waar de overheid geen wéét van heeft. Dat 3M die stof illegaal loost in de Schelde is slechts een toetje op de giftige taart. Het gaat er om dat de diensten die moeten toezien in deze materie ofwel totaal onbekwaam zijn, ofwel niet de middelen krijgen om hun werk te doen. Wees er maar zeker van dat het om dit laatste gaat.

Dat is een bewuste politiek van de overheid. Dat zo ’n dienst te weinig middelen krijgt wordt dan verantwoord door de noodzakelijke besparingen. Tja, als er geen geld genoeg is, kan de overheid er ook niet genoeg geven, nietwaar ?

Ik geloof daar niets meer van.

Ik geloof wel dat er besparingen nodig zijn om een beetje fatsoenlijke begroting in mekaar te kunnen knutselen.

Maar je laat je burgers toch niet vergiftigen ? Zeker niet als je wéét dat die vergiftiging gebeurt ? 

Ook als de overheid geen concrete gegevens heeft over gevallen van vergiftiging, dan wéét ze toch dat chemische bedrijven onvermijdelijk vervuilen en vergiftigen. Er is geen enkele regio met een beetje concentratie van chemische bedrijven die “proper” is.

De basis van het probleem ligt er in dat al die bedrijven met mekaar moeten concurreren. Let op het woordje “moeten”: dat moeten is voorgeschreven door de wetten van het systeem. Er is een Europese commissaris aangesteld, speciaal om er op te waken dat er in Europa geconcurreerd wordt.

Die concurrentie verplicht bedrijven om zo goedkoop mogelijk te produceren en dus gaan ze op zoek naar zo veel mogelijk besparingen. Het illegaal lozen van rotzooi hoort daarbij. 

Ik heb ooit gesproken met een garagist die oude olie ’s nachts stiekem in een beek ging gieten. Zijn verantwoording was simpel: als ik dat niet doe, ga ik failliet. Het plezante aan het verhaal is dat zijn concurrent dan ook niet anders kan dan illegaal te lozen. Zo staan ze weer gelijk en gaat mijn garagist dan toch nog failliet.

Je wéét dus dat die bedrijven door de concurrentie tot dat soort praktijken worden gedwongen. De enige manier om dat tegen te gaan is een overheid die de zaken controleert en boetes oplegt die hoog genoeg zijn om de winst door illegale lozingen te niet te doen.

Dan wordt het verhaal pas echt mooi. Want – trouwe lezers kennen het thema – in het systeem staat de overheid per definitie in dienst van het kapitaal. Het kàn niet anders, want in het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal. Daarvoor heet het het kapitalisme. De politiek is de uitvoering van de macht en kan dus niet anders dan het kapitaal dienen. Dat heeft niets te maken met de deugdzaamheid of integriteit van de politiekers. Het is het systeem.

In onze democratie wordt een en ander wat afgezwakt doordat die politiekers moeten verkozen geraken. Maar de dienstbaarheid aan het volk die zo wordt afgedwongen is slechts een pleister op het houten been: de hele democratische zooi verandert niets aan de essentie: de politiek dient het kapitaal.

De geschiedenis leert het ons: na (toevallige) vaststelling van een vervuiling en een schandaalsfeer wordt er ingegrepen en lijkt het probleem opgelost. Maar na het ene schandaal komt wat later het volgende in een oneindige reeks. Binnen het kapitalisme is het gewoon onmogelijk dat er een einde komt aan de reeks schandalen.

Mensen die het kapitalisme omarmen en nu op de barricades klimmen om het schandaal aan te klagen en de overheid ter verantwoording te roepen zijn pure hypocrieten. Natuurlijk moet de overheid ter verantwoording geroepen worden. Maar wie enthousiast dweilt terwijl hij weigert om de kraan dicht te draaien is een komediant. Hallo Groenen ?

Om terug te komen bij Arne Gillis: hij wordt zelfs niet echt gedreven door zorg voor milieu en gezondheid. Eigenlijk gaat het hem er om om de Vlaamse overheid aan te vallen en zo aan te tonen dat een onafhankelijk Vlaanderen geen meerwaarde biedt. Hij is een belgicist en een bevestiging van wat ik door observatie van deze mensensoort heb geleerd: belgicisme leidt tot domheid en leugenachtigheid. 

Laat het voor de rest duidelijk zijn dat belgicisme ook samenvalt met verdediging van de belangen van grootkapitaal en het daarmee verbonden koningshuis. Hallo socialisten ?

Overigens is Vlaanderen even goed verkocht aan het kapitaal. Hallo Vlaamse vrijheidsstrijders ?

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *