De legitimiteit van Israël

Doorbraak

Luc Pauwels

De legitimiteit van Israël

De staat Israël is sinds zijn ontstaan controversieel. Een opmerkelijk boek dat de zaak ten grond behandelt met een felle directheid is het recente Israël bestaat en is de meest legitieme natie ter wereld van Martien Pennings. Luc Pauwels sprak hem. Een gesprek zonder blad voor de mond

Als het niet zo triestig was, zou het om te lachen zijn. Maar triestig of om te lachen, Martien Pennings maakt zich onvergeeflijk onsterfelijk belachelijk.

Laat ons eens kijken naar zijn argumenten pro het bestaan van de staat Israël.

“Omdat de Joden al duizenden jaren in Israël woonden”… Hetzelfde kan je zeggen van de Palestijnen. En ja, de moslims hebben op een bepaald ogenblik met geweld Palestina veroverd. Maar ook Palestina is in de tijd van Mozes door een kliek ongeregelde woestijndwalers, die gevlucht was uit Egypte, met geweld veroverd op de oorspronkelijke bevolking. Als je met dat soort argumenten van duizenden jaren afkomt, dan moet je de hele wereld hertekenen, alle migraties terugdraaien en de mens terug jagen naar zijn oer-grotten. Let er dan maar goed op dat iedereen in zijn eigen grot terecht komt… en hou hem daar.

“Omdat de komst van de Joden eerder een daad was van dékolonisatie en ontwikkelingshulp dan van kolonisatie.” Lees het vervolg van dit zinnetje en je herkent perfect de argumenten van Leopold II waarmee hij zijn kolonisatie van Congo goed praatte. Meer moet ik daar niet over zeggen.

“Omdat de Joden in Israël zich tot op de dag van vandaag zo humaan mogelijk handhaven…”

Zo humaan mogelijk ? Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om de nazi’s van Hamas goed te praten. Hun raketaanvallen op Israëlische burgers zijn totaal verwerpelijk. Ik wil zelfs nog begrijpen dat Israël een lik op stuk beleid voert en iedere aanval beantwoordt met een tegenaanval die zwaarder is dan de aanval door Hamas. Maar humaan ? Humaan zou zijn dat Israël niet enkel Hamas zou zien, maar ook de Palestijnse mensen die het al tientallen jaren opsluit in een concentratiekamp. Humaan zou betekenen dat Israël openheid zou laten voor onderhandelingen. Maar dat doet het niet. Integendeel: “Gaza zal tenslotte ooit een keer heroverd, uitgemest en opnieuw bezet moeten worden. Als een Vlaamse politieker zou zeggen dat Molenbeek ooit eens een keer uitgemest moet worden, krijgt hij het hele mediacircus over zich heen, wordt hij onderwerp van een parlementaire onderzoekscommissie en door Unia voor het gerecht gedaagd.

In 1980 brachten Israëlisch ambassadeur Avi Primor en defensieminister Ariel Sharon een bezoek aan Zuid-Afrika om de apartheid te bestuderen. Het gaf hen de inspiratie voor de organisatie van Gaza, maar ook voor een vorm van apartheid binnen Israël zelf, waarbij, bijvoorbeeld op de Westelijke Jordaanoever, Palestijnen in enclaves worden gethuisvest die geen verbinding hebben met mekaar. Daar is over nagedacht.

Mag ik er op wijzen dat het volle burgerschap in Israël is voorbehouden aan mensen die hun Joodse afkomst kunnen bewijzen ? Waaraan doet dit je denken ? Ja, natuurlijk: aan het racisme van Hitler. Pennings zegt dat Israël zich verzet tegen het nazisme. Welnu, het is zelf puur racistisch en nazistisch. Het is gewoon het Israëlische nazisme dat zich afzet tegen het Duitse en nu tegen het moslimnazisme. Maar het blijft allemaal nazisme.

Het is overduidelijk dat Israël geen humane oplossing wil. Het wil gewoon de uitroeiing van een bevolking die in de weg loopt. Gaza is een concentratiekamp waarin een genocide bezig is. Alleen zijn de Zionisten slimmer dan Hitler en gebruiken ze de tijd in plaats van gas.

Wie weigert om het onderscheid te maken tussen Jodendom en Zionisten verliest bij mij elke geloofwaardigheid. Zijn argumentatie kàn niet anders dan leugenachtig en vals zijn.

Pennings slaagt er in om op geen enkel moment in zijn betoog dat onderscheid te maken. Daarbij gaat het om het onderscheid tussen, aan de ene kant, de Joden die er zich mee verzoend hebben om te leven in de diaspora, verspreid over heel de wereld en daarbij proberen hun Joodse identiteit te bewaren, en aan de andere kant de Zionistische Joden die absoluut in een eigen staat willen leven. Die Zionisten teren in hun propaganda nog altijd op de holocaust. Voor mij mag de holocaust nooit vergeten worden. Wie denkt dat het in stand houden van de herinnering volstaat om het neonazisme of extreem-rechts tegen te houden, dwaalt. Maar dat doet er niet toe: de herinnering moet levend gehouden worden. Maar mag ik de Zionisten er toch op wijzen dat de overgrote meerderheid van de Joden die zijn omgekomen door de gruwel van Hitler géén Zionisten waren. Het waren Joden die ingeburgerd waren in de Duitse samenleving, meegevochten hadden in het Duitse leger in de eerste Wereldoorlog, fier op hun Joods-Duits zijn. Ik vraag me af hoeveel van die Duitse Joden nu zich zouden afkeren van het nazistische Israël.

Belangrijker nog is de vraag hoeveel Israëli’s nog bekwaam zijn om te denken buiten het kader van de nazistische Zionisten.

De Duitsers volgende massaal Hitler, maar ik heb nooit geloofd dat het Duitse volk massaal zoveel menselijkheid heeft verloren dat het puur racistisch, nazistisch, is gaan denken en handelen. Ik geloof echt dat de meeste Duitsers, ondanks alles nog “mensen” waren. Ze hebben zich misschien te gemakkelijk laten manipuleren of hebben niet genoeg moed gehad om zich tegen Hitler en zijn met geweld opgelegd nazisme te verzetten, maar het kàn niet anders of diep in hun hart is menselijkheid levend gebleven.

Ik geloof hetzelfde van het grootste gedeelte van de bevolking van Israël. De Joden hebben geleerd van de holocaust ? Welnu dat ze ook maar iets leren uit het falen van de in zich goede Duitsers, en wél uit de manipulatie van de Zionisten losbreken en de moed opbrengen om een levende vredesbeweging op gang te brengen.

Die Israëlische vredesbeweging zou van de wereld alle steun moeten krijgen in haar strijd tegen de Zionistische leiders.

Daarmee zou de kant van het islamitisch nazisme niet opgelost zijn, en zou ook die vredesbeweging nog altijd strijd moeten voeren met Hamas. Maar dat zou dan wel een ander soort strijd zijn, en vooral: de “wereld” zou een kans hebben om moreel verantwoord tussen te komen.

Maar ja, op die wereld moeten we ook al niet rekenen. Er zijn teveel machthebbers die alle belang hebben bij het onmenselijke lot van de Palestijnen en de even onmenselijke macht van Israël. Of denk je nu echt dat de VS een realistische oplossing willen ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *