De schande van belgisch nep links

Doorbraak

Pieter Bauwens

Waarom is er geen migratie-alarmisme?

Het ene alarmisme is het andere niet. Voor het klimaat moet alles wijken, het is dringend. Maar komen we niet eerder in een problematische gefragmenteerde conflictsamenleving terecht vooraleer het water ons aan de lippen staat? Maatregelen waarvoor alles moet wijken, die komen er niet. Als migratie ter sprake komt is de Apocalyps nog veraf. Hoe lang blijft migratie-negationisme de norm

Gisteren had ik het naar aanleiding van de toestand in Brusselse scholen over de multiculturele samenleving. Ik stelde daarbij ook dat je het probleem van die Brusselse scholen ook moet uitbreiden over gans ons onderwijs.

Uiteraard hangt de multiculturele samenleving samen met de migratie.

Ik denk niet dat ik veel “linkse” vrienden ga tegenkomen die me tegenspreken als ik, zoals gisteren, stel dat de “moeilijke” kinderen in die scholen, ongelukkige kinderen zijn.

Voor rechts is het gewoon krapuul. Maar al ben ik de eerste om op persoonlijke verantwoordelijkheid te wijzen, hier gaat het op de eerste plaats over slachtoffers. Soms zijn situaties zo schrijnend en stellen ze de mensen voor zo ’n overweldigend. moeilijke situaties dat de persoonlijke verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) wordt uitgeschakeld. Als het daarbij ook nog over kinderen en pubers gaat, is de reactie van rechts gewoon benedenmenselijk. Niet die kinderen zijn het krapuul, maar de extreem-rechtse reactie is wel krapuleus. 

En neen dus: niet iedereen is even sterk en niet iedereen is een held. Iedereen heeft er recht op om geen held te zijn. Misschien moet iemand eens het verband onderzoeken tussen de huidige rage van films met buitenaardse helden en buitenaardse krachten, en de toestand in onze samenleving…

Hebben we geen samenleving gebouwd die voor een gewone mens niet meer beheersbaar of behapbaar is  ?

Want vergis je niet: niet enkel die migrantenkinderen of migranten tout court komen in situaties terecht die gewone mensen ten gronde richten. Dat gebeurt ook met het “eigen volk”. Het electoraal succes van het vlaams blok en de PVDA is een signaal dat een serieus aantal mensen eigen volk ongelukkig is !

Links heeft dan de neiging om de schuld van heel de zaak te leggen bij dat eigen volk. Het zou racistisch, islamofoob… zijn. Het zou vreemdelingenhaat cultiveren… onverdraagzaamheid…

Welnu, racisme, islamofobie, vreemdelingenhaat… bestaan natuurlijk. Je kan dan dat racisme… cultiveren, doen groeien… Dat kan spontaan gebeuren of doordat de omstandigheden er aanleiding toe geven. Extreem rechts doet het met opzet. Het behoort tot zijn ideologie van eigen superioriteit en minachting voor “de anderen”; en het brengt stemmen op.

Maar de overgrote meerderheid van “onze” mensen voelen zich niet superieur. Aan de grond van hun racisme… ligt angst.

De angst voor de/het vreemde is eigen aan de mens. Angst is een alarmsignaal: er dreigt gevaar.

Angst kan onterecht zijn. Maar wie zonder oogkleppen naar onze wereld kijkt, kan toch niet beweren dat de angst van de huidige mens onterecht is ?

De vreemde is een terechte reden voor angst, precies doordat hij vreemd is: we kennen hem niet; begrijpen zijn gedrag niet; weten niet hoe hij zal reageren… Sommige mensen kunnen de vreemde tegemoet treden met genoeg zelfvertrouwen; het vertrouwen dat ze het gevaar wel zullen aankunnen. Dat is mooi. Maar als je iets niet kan eisen van mensen, dan is het dat ze zelfvertrouwen hebben. Je kan en moet mensen helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Maar je kan niemand verwijten dat hij het niet heeft.

Het is dat soort verwijten dat een linkse ten gronde naar de “gewone” man slingert als hij “racisme” krijst. In feite is het even zeer een vorm van zich superieur voelen als een sterke een zwakke verwijt dat hij zwak is.

Als linkse mens is het mijn fundamentele opdracht om begrip te hebben voor de zwakkere; om hem te steunen; om hem te sterken. Hier verraadt wat ik surrogaat nep links politiek correct noem, de eigen linksheid. Vanuit links standpunt begaat ons nep links een misdaad tegen de menselijkheid.

Tussen haakjes: nep links verraadt ook de zwakkere mens als hij de zwakke enkel steunt en niet ook versterkt. Dàt is het grote verraad van links in het Wallonië van de PS.

Maar er is meer dan de angst voor de/het vreemde. Je kan die angst nog afdoen als subjectief.

Er is ook de angst voor de objectieve problemen in onze migratie- en multiculturele samenleving.

De toestand in de Brusselse scholen; de 100.000 illegalen in Brussel zijn een feit… De angst voor de problemen die deze toestanden met zich meebrengen is objectief.

Ook die objectieve angst leeft bij de burger. Heb jij je nooit afgevraagd: waar gaat onze wereld naartoe ?

Nu mag je van mij duizend maal herhalen dat het in Molenbeek niet gaat om een probleem van migratie of vreemde cultuur of islam, maar om armoede.

Als je die armoede wil aanpakken… ik sta aan jouw kant !

Maar waar zie ik dat nep links die armoede aanpakken ? Waar heeft links de oplossing voor die armoede ? In Molenbeek heeft Philippe Moureaux waarschijnlijk uit echt idealistische bekommernis er alles aan gedaan om via onze sociale zekerheid op alle mogelijke manieren de armoede in zijn gemeente te bestrijden. Hij is daarin niet gelukt.

Er is in belgië geen enkele wet die aan een migrant, moslim… minder kans biedt dan aan een autochtoon. Toch ligt de armoede bij die migranten hoger.

En neen, linkse vrienden, ik ga niet de rechtse toer op en leg de schuld bij die “vreemde” mensen.

De schuld ligt bij de multiculturele samenleving die jullie gepropageerd hebben: de migratie brengt sukkelaars van elders naar onze samenleving waarin die mensen niet gewapend zijn om er volwaardig in te functioneren. Daaraan zijn ze niet schuldig. Het is gewoon een feit. Het is een feit dat jullie weigeren te zien.

En de oplossing ? Er is geen oplossing. Jullie hebben gewoon de boel verkloot. De enigen die garen spinnen met heel het gedoe zijn de kapitalisten die goedkoop werkvolk à volonté vinden en ondertussen vakkundig onze sociale zekerheid ondergraven. Proficiat !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *