Wapenstilstand ? Wil er iemand opstaan om de vierde wereldoorlog te vermijden ?

Uitpers

Georges Spriet

Gevaarlijke spiraal van vijandigheid tegenover China

Australië, Het United Kingdom en de USA (Aukus) verrasten menigeen met hun militair partnerschap van 15 september 2021

Inderdaad: onze media hebben in hun berichtgeving over Aukus zo weinig mogelijk het gevaar voor de wereldvrede onderlijnd, maar zo veel mogelijk de aandacht gevestigd op iets van ondergeschikt belang: de afgesprongen duikboten deal tussen Frankrijk en Australië.

De aandachtige waarnemer vraagt zich af waarom onze media dat doen ? Mogen we (nog) niet weten waar Biden eigenlijk mee bezig is ?

Ook verdwenen in de plooien van de berichtgeving dadelijk na de verkiezing van Biden is zijn verklaring dat hij alle Amerikaanse troepen uit het buitenland wil terugtrekken. Ze kosten te veel geld. Biden vindt dat dat geld beter kan besteed worden aan de voorbereiding van de oorlog met China. Dàt is de enige echte reden voor de terugtrekking uit Afghanistan. 

Neen, dat is geen interpretatie van een of andere journalist, maar het zijn de woorden van Biden zelf. Merk op dat het hier niet (meer) om een economische oorlog met China gaat, maar om een militaire.

Tegelijkertijd met die verklaring van Biden heeft hij ook zijn “Witte Huis” volgestopt met haviken en pionnen van het Amerikaanse militair-industrieel complex, kortom van de wapenfabrikanten. Ik moet geen tekeningetje maken om te laten zien waar de belangen liggen van die wapenfabrikanten. Ook het bericht over de samenstelling van zijn “ploeg” is vakkundig ondergesneeuwd. Vergeet daarbij niet dat de leidende generaal in de Tweede Wereldoorlog, de latere president Eisenhower toen al heeft gewaarschuwd voor de rol van dat militair-industrieel complex. Ondertussen heeft het miljoenen doden en verschrikkelijk menselijk lijden op zijn geweten. Geweten ? Welk geweten ?

Bij de aftocht uit Afghanistan hebben onze media alle focus gelegd op de menselijke drama’s. We zijn overstelpt geweest met beelden die ons als mens aanspraken. Het échte politieke belang is slechts zijdelings aan bod gekomen, in artikels en media die de gewone burger toch niet leest.

Van Biden is bekend dat hij vanaf het begin van zijn politieke loopbaan een onvoorwaardelijke voorstander is geweest van elke oorlog die de Amerikanen hebben gevoerd; zelfs als zijn eigen Democratische partij tegenstander was. En neen, hiermee wil ik niet beweren dat Biden een slecht mens is die geniet van oorlog en lijden. Tenslotte is hij een goed katholiek die elke zondag trouw naar de mis gaat. Maar wat hij wel zéker is: een pion van dat militair-industrieel complex.

Ondertussen kregen we wel berichten over de Chinese misdaden tegen de menselijkheid tegenover de Oigoeren. Daarbij zijn dat ook nog moslims zodat de hele islamofiele belgische politiek correcte bende zich daarop kon storten en zo enthousiaste medestander werd van de voorbereiding van de derde wereldoorlog.

De Oigoeren zijn nu even uit beeld verdwenen. Er is een interessanter thema om van China de boosdoener van de mensheid te maken: het klimaat. De islamofielen hebben even plaats gemaakt voor de klimaatactivisten. Niet dat dat veel verschil maakt: de islamofielen zijn dezelfden als de klimaters.

In het artikel op Uitpers wordt de indruk gegeven dat het om Taiwan zou gaan. Niet dus: Taiwan betekent niets. Zeker niet voor de Amerikanen. Taiwan zal bij het uitbreken van de derde wereldoorlog enkel aanleiding zijn, zoiets als de moord op aartshertog Franz-Ferdinand, bij het begin van de eerste wereldoorlog.

De échte oorzaak van de oorlog is de bedreiging die uitgaat van China op de Amerikaanse hegemonie in de wereld. Daarbij gaat het over de economie. Dat China de hegemonie zou overnemen is voor de VS totaal onaanvaardbaar.

Eigenlijk is de VS op dit ogenblik die hegemonie al kwijt. Er is geen enkele manier waarop de VS die hegemonie kan terugwinnen of behouden door een economische politiek. De enige manier is de militaire. Dat maakt dat de derde wereldoorlog gewoon niet (meer) af te wenden is. Het is enkel nog wachten op de juiste krachtsverhoudingen op gebied van bewapening. Ook China weet dit en bereidt zich voor. Wees er maar zeker van dat dat een van de redenen is waarom het vast houdt aan de steenkoolproductie in eigen land. Die strijd om genoeg militaire overmacht om de oorlog te beginnen is bezig. Dàt is de nieuwe koude oorlog.

Maar er is meer en dieper.

Het speelt zich allemaal af binnen het kapitalistische systeem.

Dat systeem wordt gekenmerkt door hoogtes en laagtes, opgang en neergang, groei en recessie. Het probleem ligt er in dat die recessies op langere termijn altijd maar erger worden. Je hoeft geen geschoold econoom te zijn om dat waar te nemen in de economische geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog.

De hele Europese transitiepolitiek (Green Deal) en de miljarden investeringen die Biden zopas heeft goedgekeurd gekregen in de VS zijn een wanhopige poging om de huidige recessie toch enigszins op te vangen. Dat het om zoveel miljarden gaat, geeft aan hoe diep de recessie zit.

De recessie is al een hele tijd bezig. De Europese en Amerikaans banken hebben geprobeerd om ze tegen te gaan door massaal geld te drukken waar eigenlijk geen productie tegenover staat. Het is nepgeld. Vroeg of laat ontploft die zeepbel. En samen met die zeepbel ontploft de wereld in de derde wereldoorlog.

Economen die hun mond durven open trekken voorspellen – terecht – dat de klimaattransitie (de Green Deal) onvermijdelijk leidt tot ernstige verarming van de bevolking.

Arme mensen zijn mensen die er teveel zijn in de wereld.

Tegelijkertijd is er ook een groeiend teveel aan productiecapaciteit: we kunnen veel meer produceren dan de mensheid kan consumeren. Dat teveel aan productiecapaciteit wordt nog versterkt door de groei van de armoede… Er ontstaan een vicieuze cirkel met de factoren teveel mensen en teveel productiecapaciteit.

Een vicieuze cirkel kan je enkel stoppen door de twee factoren tegelijkertijd op te lossen: we moeten tegelijkertijd af van teveel mensen en teveel fabrieken. Véél te veel.

Het kapitalisme kent de manier om dat probleem op te lossen: de oorlog. Na de oorlog zijn die mensen en die fabrieken allebei kapotgebombardeerd.

Er zit een heel simpele logica achter: de motor van het kapitalistisch systeem is de concurrentie. Het systeem leidt tot de ultieme vorm van concurrentie: de oorlog.

De derde wereldoorlog is al onvermijdelijk. Wie de vierde wil voorkomen zal dan toch eerst het kapitalisme moeten afbreken.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *