Jacques Brel, artiest en racist

Knack

Vlinks

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Jacques Brel in het onderwijs? Dat kan zowel voor Vlaamse als Waalse leerlingen een openbaring zijn’

‘Zou het niet mooi zijn als de Waalse studenten in de Nederlandse les Brels Nederlandstalige oeuvre zouden bespreken?’, vraagt Gert Verwilt van Vlinks

Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om de artistieke waarde van Brel te ontkennen. De kritiek op zijn Frans cultuurimperialisme mag daar geen afbreuk aan doen. Maar zijn artistieke waarde mag ook niet blind maken voor zijn dédain voor “het Vlaams”, en voor de Vlamingen. Dat het niet enkel over de taal ging, blijkt uit een chanson als “Les Flamandes” en een uitspraak als: “Tussen de oorlogen zijn de Vlamingen katholiek, en tijdens de oorlog zijn ze nazistisch.”

Ondertussen kom ik nog altijd Vlamingen tegen die “Mijn vlakke land” interpreteren alsof Brel zich ook Vlaming voelde. Maar dat “mijn” betekent gewoon dat Brel dat mooie land in bezit neemt: het is van ons, Franstalige belgen !

Als het over Vlaanderen ging was Brel gewoon een degoutante figuur, ronduit racistisch. Als ik dit stel kan je dit in deze tijd afdoen als woke, maar het is wel zo. Maar nogmaals: dat mag me niet beletten om de artistieke waarde te appreciëren.

Gert Verwilt legt in dit artikel vooral de nadruk op het aspect taal. In de context van het ecolovoorstel om van Nederlands de verplichte tweede taal te maken in Franstalig belgië, kan ik dat begrijpen. Maar ik had toch graag gezien dat hij wat meer nadruk zou gelegd hebben op het sociale aspect van de Vlaamse Beweging. Nogal wat belgicisten, ook Vlaamse belgicisten, doen die Vlaamse Beweging af als een soort van taal-romantiek en dus belachelijk. Maakt het eigenlijk iets uit in welke taal ik in de wereld sta ?

Welnu, lange tijd heeft het in belgië heel véél uitgemaakt: het verschil in taal, was in Vlaanderen ook het verschil in positie op de sociale ladder. En meer nog: het bepaalde je kansen om te stijgen op die ladder. De taalstrijd was in feit ook een sociale strijd. Als linkse mens is het me natuurlijk op de eerste plaats te doen om die sociale en emanciperende strijd. Maar als de taal in die strijd een bepalende factor is, wordt die taal van levensbelang.

Mijn vader was intellectueel zeker bekwaam om hogere studies te doen. Maar hij kwam uit een onooglijk boerengat en omdat zijn Frans niet goed genoeg was, kwam hij in het middelbaar terecht in het beroepsonderwijs en haalde slechts een diploma van lager middelbaar. Als mijn vader nu leefde en een Marokkaan was, zou de hele Vlaams linkse meute daar op springen en “racisme” krijsen.

Die zelfde Vlaamse linkse bende onbenul maakt nu de Vlaamse Beweging belachelijk. Ik noem het onbenul omdat het geen benul heeft van zijn eigen geschiedenis. Gewoon misdadig wordt dat Vlaamse onbenul als het de Vlaamse Beweging vereenzelvigt met collaboratie en fascisme/nazisme. Ter attentie van deze verlichte geesten: zelfs in absolute cijfers zijn er méér Franstaligen dan Vlamingen naar het Oost-Front getrokken om mee te vechten met de nazi’s. Stop dus met die geschiedenisvervalsing in dienst van het vaderland !

Ja maar, hoor ik mijn belgicistische vrienden dan zeggen: dat is allemaal verleden. De Vlaamse strijd is gestreden. Daar moeten we niet meer mee bezig zijn.

Welnu vrienden, de strijd is niet gestreden. Want als de Vlaamse strijd een sociale strijd was, dan was het ook een strijd tegen kapitalisten. Het was een strijd tegen het Franstalige belgische grootkapitaal. Die strijd is nog altijd bezig. Als De Wever ironiserend zegt dat Voka (het Vlaamse kapitaal) zijn werkgever is, dan geeft hij aan dat het VBO (het belgische grootkapitaal) zijn tegenstander is.

Een onafhankelijk Vlaanderen is in de eerste plaats een Vlaanderen dat geen wingewest meer is voor het belgische grootkapitaal. De strijd om een onafhankelijk Vlaanderen is geen strijd tegen Wallonië of in se zelfs niet tegen de Franstaligen, maar een strijd tegen het belgische grootkapitaal, verenigd rond het koningshuis. Noteer dat dit belgische grootkapitaal geworteld is in de koloniale uitbuiting – ja, de afgehakte handjes ! – en dat die uitbuiting in feite nog altijd verder gaat in de ertsmijnen van Oost-Congo – ja met die mishandelde kinderen ! Onder andere de families De Croo en Michel zijn daarbij betrokken. Dààr tegen gaat de Vlaamse strijd.

Dat belgische grootkapitaal steunt op de belgische staatsstructuur. De afbraak van die belgische staat betekent afbraak van dat grootkapitaal.

Je zou dan mogen verwachten dat ook de Waalse linksen zouden meedoen aan die strijd, maar dat doen ze niet omdat die belgische staatsstructuur hen ook de miljardentransfers uit Vlaanderen garandeert.

Maar waarom zou ik wél vechten tegen het belgische grootkapitaal en niet tegen het Vlaamse ?

Eerst en vooral, maar niet het belangrijkste: dat Vlaamse grootkapitaal wortelt niet in de kolonisatie. Maar belangrijker: het is nog geen echt grootkapitaal. Ja er zijn natuurlijk Vlamingen met een groot kapitaal, maar dat is nog iets anders. De Vlaamse economie is door Gaston Eyskens in een richting gestuurd van hoogtechnologische kleine en middelgrote bedrijven (Wallonië heeft die richting afgewezen.) Die vormen geen grootkapitaal. Is er Vlaams grootkapitaal in de maak ? Rechtuit gezegd: ik weet het niet. Waarschijnlijk wel.

Wat er ook van zij: als ik als linkse binnen het kapitalisme moet kiezen tussen het grootkapitaal en het kapitaal van kleine en middelgrote bedrijven, is mijn keuze snel gemaakt.

Tenslotte: Gert Verwilt toont zich toch echt ook wel naïef als hij toejuicht dat Ecolo pleit voor het Nederlands als verplichte tweede taal in het Waals onderwijs.

Ecolo meent daar geen woord van. Ik heb het eerder al gezegd: Ecolo is op dit ogenblik een fanatiek extreem-belgicistisch en royalistisch vehikel. Het pleidooi voor dat Nederlands is enkel volksverlakkerij om de Vlamingen een rad voor de ogen te draaien en te doen geloven dat de Franstaligen eindelijk het “Vlaams” willen gaan respecteren. Recente onderzoeken wijzen uit dat de afkeer voor het Nederlands bij kinderen in het Waalse onderwijs nooit zo groot is geweest als nu.

In de veronderstelling dat Ecolo zijn zin zou krijgen, voorspel ik dat na de invoering van de verplichting er in Wallonië een massale weigering zal zijn van ouders en leerlingen om de kinderen die “Vlaamse” lessen te laten volgen, en dan zal omwille van de democratie en de volkswil, die verplichting snel terug worden ingetrokken.

Maar ondertussen zijn we dan toch maar weer over de verkiezingen van 2024 geraakt, waar de belgicisten echt over panikeren gezien de enquetes die een massale overwinning van het vlaams blok voorspellen dat dan samen met de N-VA tot een ongeziene Vlaamsgezinde meerderheid in Vlaanderen zou leiden.

PS Wie vragen heeft bij mijn keuze voor kleine en middelgrote bedrijven boven grootkapitaal, moet naar mijn boek Eutopia waar ik het heb over de verhouding arbeid – kapitaal. Je kan Eutopia op deze website gratis lezen en/of downloaden, ook in epubformaat onder de rubriek Publicaties.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *