Cuba, een voorbeeld !

Uitpers

Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba

Belgische banken boycotten Cuba

Belgische banken zoals ING en BNP-Paribas-Fortis blijven weigeren om geld naar Cuba over te schrijven, een inbreuk op het vrij (financieel) verkeer in de internationale handel. Daarmee gaan zij in tegen de Europese  en Belgische wetgeving die verbiedt gevolg te geven aan de VS-sanctiewetten tegen Cuba (Europese Verordening 2271/96). Maar hiervan trekken deze banken zich niets aan. De Europese regelgeving en de talrijke veroordelingen door Europa van de VS-blokkade tegen Cuba hebben geen effect. Deze situatie is onaanvaardbaar

Rik Van Cauwelaert is zeker de slimste waarnemer van de belgische politiek. En, raar maar waar: dikwijls ben ik het met hem eens. Vergeleken met de niet genoeg te misprijzen Walter Zinzen die door de VRT samen met hem wordt opgevoerd is Van Cauwelaert een genie. Maar als het over Cuba gaat, geeft Van Cauwelaert niet thuis. Cuba wordt door hem afgedaan als een linkse dictatuur – laat ons daar verder geen woorden aan vuil maken.

Hoor ook jij tot die dwazen die over een aantal zaken zelfs niet meer willen nadenken, gewoon omdat ze in hun vaste hokje zitten. Punt aan de lijn ?

En dus ja: Cuba is een dictatuur.

Er is een verkozen parlement, maar slechts één politieke partij die er op moet toezien dat de verworvenheden van de revolutie behouden blijven. De communistische partij waakt er over dat Cuba geen kapitalistisch land wordt. Formeel is dat een dictatuur.

Maar mag ik even de vraag stellen hoe het zit met onze democratie ?

Denk je nu echt dat onze, zogenaamd echte democratie, zal toestaan dat belgië een communistisch land wordt ?

We kennen al het cordon sanitaire tegenover het vlaams blok. Ondertussen gaan er ook al stemmen op om ook zo ’n cordon in te stellen tegen de PVDA.

Zolang een partij die ideologisch een bedreiging vormt voor “ons” systeem, wat aanmorrelt aan de rand laat “het systeem” ze gerust. De dag dat die partij door verkiezingssucces impact krijgt, wordt ze in de frigo gezet.

Als de PVDA electoraal nog wat groeit, wacht haar hetzelfde lot als het vlaams blok.

Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren als na de verkiezingen van 2024 het vlaams blok “incontournable” zou geworden zijn.

Ondertussen wordt de rechtse Vlaams meerderheid in het federale parlement al vrolijk buiten spel gezet, wegens gevaarlijk voor het voortbestaan van de onstaat belgië. Formeel is dat democratisch in orde. Maar correct is het niet.

Schrijf het maar op: de dag dat het land belgië als land in gevaar komt, of de dag dat het land belgië communistisch zou dreigen te worden, wordt ook hier de democratie buiten spel gezet.

In Cuba gebeurt een beetje minder verdoken hetzelfde.

Maar anders dan wij in onze verdediging van het koninkrijk of het kapitalisme, hebben de Cubanen gelijk als ze niet kapitalistisch willen worden.

Want ze komen uit een kapitalistisch systeem waarin de massa uitgebuit in slavenarbeid de winsten veilig stelde van een rijke elite, collaborerend met de Amerikaanse bezetter.

De revolutie van Fidel Castro heeft de mensen bevrijd van dit kapitalisme. En de communistische partij waakt er over dat het volk niet opnieuw in dat kapitalisme terecht komt.

Maar Van Cauwelaert geraakt niet verder dan kritiek op de democratie.

Nu zou ook ik liever hebben dat de communistische partij niet nodig zou zijn om te waken over de revolutie. 

In mijn boek Eutopia pleit ik voor een democratie zonder politieke partijen. Ik ga dat hier niet argumenteren – lees daarvoor Eutopia -, maar zowel een democratie met verschillende politieke partijen, als een een-partij-staat zijn voor mij vanuit echt democratisch oogpunt onaanvaardbaar.

Maar voor Cuba maak ik een uitzondering, want het is een land in oorlog. In oorlog met de naaste buur de VS.

Je hebt op de eerste plaats natuurlijk de boycot. Het artikel op Uitpers dat aanleiding is tot deze blog, geeft aan hoe ver de Amerikanen hierin gaan. Die boycot is een vorm van oorlog. Maar er is ook nog altijd Cubaans grondgebied militair bezet. In Guantanamo hebben de Amerikanen niet enkel de beruchte gevangenis, maar ook een marinebasis, met andere woorden: een militaire basis, ideale uitvalsbasis voor een aanval op het eiland. 

In 1959 hebben de Amerikanen een effectieve poging gedaan om Cuba militair aan te vallen en te bezetten. Die aanval is mislukt, maar ondertussen is er van vrede nog altijd geen sprake.

Welnu, in een land in oorlog gelden andere wetten dan in vredestijd. Dan wordt de democratie even in ter plaatse rust gezet en wie niet meemarcheert riskeert de kogel.

Als je het zo bekijkt, is de toestand in Cuba nog zeer gematigd. Wie zijn mond opentrekt over de dictatuur of over politieke gevangen in Cuba is ofwel oerdom ofwel oerhypocriet.

Is er armoede in Cuba ? Natuurlijk !

Maar met welk ander land vergelijk je Cuba als je het over armoede hebt ? Met ons ? Met de VS ? Ja, dan is er armoede.

Maar als je er rekening mee houdt vanwaar Cuba komt van voor de revolutie, moet je het niet met ons vergelijken, maar met, bijvoorbeeld, Haïti, een land onder Amerikaanse invloedssfeer. Dààr is er pas armoede, niettegenstaande de Amerikaanse invloed.

Ondertussen is er in Cuba een performant onderwijssysteem dat de ganse bevolking bereikt en is het analfabetisme er onbestaande.

Er is een al even effectieve gezondheidszorg. De levensverwachting van de Cubaan is 78,66 jaar. Dat is hoger dan in de VS (78,54) !

Vele mensen in Cuba wonen in huizen die een serieuze opknapbeurt kunnen gebruiken. Maar er zijn géén daklozen. En niemand lijdt er honger. Dat kunnen ze in de VS niet zeggen…

Tenslotte: wat voor iemand ben je als je er alles aan doet om mensen in armoede te storten, en hen dan verwijt dat ze arm zijn ? Dàt is wat de VS doet !

Waar halen die Amerikanen eigenlijk de pretentie om de Cubanen de les te willen spellen ?

Maar natuurlijk: daar gaat het niet over: het gaat er over dat bij de revolutie van Fidel de rijke uitbuiters met hun kapitaal naar de VS zijn gevlucht. Dit rijk krapuul heeft nog altijd niet de hoop opgegeven om met de steun van de VS ooit terug te keren naar “zijn” land en de uitbuiting te hervatten. Door zijn rijkdom heeft dat krapuul genoeg invloed in de VS om een constante bedreiging te vormen voor Cuba.

Dàt is waar het om gaat: de belangen van slavendrijvers. Welnu: als dat kan tegen gehouden worden door een democratie met één partij, dan is zo ’n democratie verantwoord.

Eigenlijk zelfs meer verantwoord dan onze democratie die gericht is op de verdediging van de belangen van een koningshuis en een belgisch grootkapitaal, gebouwd op de uitbuiting van Congo.

Ik weet niet hoe lang de Cubanen het nog kunnen volhouden, maar wat ze al gepresteerd hebben blijft sowieso indrukwekkend !

PS Je kan Eutopia op deze website gratis lezen en/of downloaden ook in epubformaat onder de rubriek Publicaties.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *