Tinne in Namibië

Doorbraak

Pascal D’hondt

Tinne in Namibië: het nieuwe energiekolonialisme

Als Groen het kolonialisme doet herleven Onze minister van Energie, Tinne Van der Straeten, heeft een memorandum van overeenstemming ondertekend met Namibië om daar ‘groene’ waterstof te produceren door middel van elektrolyse en fotovoltaïsche zonne-energie en die dan weer in België in te voeren.

Mag ik je nederig toestemming vragen om te grinniken ? Het alternatief is janken… zodus.

Ik begin echt te geloven dat Tinne in paniek is. Rechtuit gezegd, daar geniet ik van.

Waterstof uit Namibië ?

Weet je wat raar is ? Als het over die nieuwe kleine, veilige, propere en afvalvriendelijke kerncentrales gaat, benadrukt Tinne dat daar enkel nog maar een paar prototypes van bestaan. Maar enkele dagen geleden kwam ze triomfantelijk op TV met de boodschap dat ze waterstof-energie zou invoeren uit Denemarken. Trots toonde de Deen van dienst daar het terrein waar het prototype van die installatie zou komen. En als het over de opslag van waterstof energie in batterijen gaat, is er ook nog wel wat onderzoekswerk te doen. Ik wil maar zeggen: Tinne bedriegt ons. Er mag gebeuren wat wil, onze kerncentrales moeten dicht en daarvoor worden alle wetenschappelijke, economische en zelfs ethische overwegingen opzij geschoven.

En waarom moéten onze kerncentrales dicht ? Omwille van het afval ? Zou het nu echt op enkele jaren meer afvalbehandeling steken, na zo lange tijd dat we daar al mee bezig zijn ?

Omwille van het gevaar ? Iedere wetenschapper weet dat waterstof een ongelooflijk gevaarlijk goedje is.

Omwille van de economische overwegingen van energieproducenten die niet zouden investeren in klimaatvriendelijke energie zolang er kerncentrales werkzaam zijn ? Als je naar de windmolenparken op zee kijkt en naar de zonnepanelen, is die investering in “gezonde” energie al lang bezig, niettegenstaande onze open kerncentrales.

Kortom: vraag Tinne waarom eigenlijk die kerncentrales dicht moeten, en ze heeft geen antwoord.

Ja, er is natuurlijk wel een antwoord, maar dat wil ze niet geven: het gaat om de partijbelangen van Groen.

Groen heeft zich ooit laten rollen door die andere beroepsleugenaar Verhofstadt. Die had Groen nodig in zijn regering en beloofde Groen dat zijn regering de kerncentrales zou sluiten. Dat thema leefde in de Groene achterban en daarmee trok Groen naar de verkiezingen. Toen puntje bij paaltje kwam trok Verhofstadt zijn stinkende staart in en bleven de kerncentrales open. De kiezers van Groen voelden zich door de partij bedrogen en smeerden ze bij de volgende verkiezingen een verschrikkelijke nederlaag aan. Dat trauma leeft nog altijd bij Groen en dat scenario moet ten allen prijze vermeden worden, en dus moéten die kerncentrales dicht. Kort samengevat: Almaci offert onze energie-zekerheid en -betaalbaarheid op aan partijbelangen. En Tinne speelt dat spel liegend en bedriegend vrolijk mee.

Hoeveel persoonlijke verrijking ze daaraan overhoudt weet ik niet, maar ik weet wel dat Tinne zelf er fier op is dat haar advocatenkantoor zowat alle grote spelers op de energiemarkt als klant heeft. Er is op zijn minst een verdenking van belangenvermenging.

Bij het begin van Tinne’s aantreden was er weinig of geen sprake van waterstof. Toen ging het over gas als alternatief voor de kerncentrales.

Ondertussen schijnt Tinne begrepen te hebben dat dit gas niet zo ’n betrouwbare oplossing is, gezien de machtspositie van Poetin en de heibel rond de nieuwe Nordstream 2 pijpleiding vanuit Rusland. Poetin heeft nu ook een reusachtige pijp naar China. Het zal niet meer lang duren voor hij de leveringen aan Europa niet meer nodig heeft…

Tegelijkertijd is er een ei zo na gewapend conflict bezig op onze Middellandse Zee tussen Turkije en Europa. Ook dat gaat over gas.  Geopolitiek is ook de aanvoer van gas uit Qatar onzeker.

Om het kort samen te vatten: hoe dwaas moet je zijn om in tijden van grote onzekerheid over de toekomst, in te zetten op energie waar je als Europa zelf geen relevante voorraad van hebt ? Die Euro van Tinne begint te vallen.

Misschien nog belangrijker is het feit dat een groot deel van de achterban van Groen in opstand komt tegen dat gas. Die opstand is de logica zelf.

Als het qua klimaat echt vijf na twaalf is en de doelstellingen moeten gehaald worden tegen 2050, kan je toch nu niet enorme sommen investeren in een energiebron als gas dat weliswaar minder CO2 uitstoot dan steenkool, maar toch nog serieus vervuilend is, met daarbij de zekerheid dat er ook methaan zal ontsnappen dat nog veel erger is dan CO2 ?

Ook die opstand van de achterban drijft Tinne er toe om in te zetten op een alternatief voor gas. En dan komt ze terecht bij waterstof dat qua concrete productiecapaciteit minder ver staat dan de moderne kernenergie. Dat waterstof brengt wel zuivere energie voort, maar om die energie te produceren heb je enorm veel elektriciteit nodig. Die elektriciteit moet dus van wind en zon komen…

Een en ander betekent dat bij invoer van dat waterstof enorme hoeveelheden van de huidige zon en wind energie naar dat waterstof moeten gaan. Die hoeveelheden zijn dan niet meer beschikbaar voor de gewone elektriciteitslevering aan onze huizen… Waar is Tinne eigenlijk mee bezig ?

Als je die waterstofenergie wil beschikbaar hebben als zon en wind het laten afweten – dat is toch de bedoeling – moet je ze dus gaan opslaan. De technologie voor die opslag staat nog in haar kinderschoenen en, zoals gezegd: ze gaat samen met groot gevaar voor ontploffingen…

Als je dan ook nog naar Namibië moet en al dat gevaarlijk goedje met schepen naar onze havens moet brengen… Ik stel me al voor dat er in Antwerpen zo ’n schip ontploft in de buurt van een groot chemisch bedrijf.

Tegelijkertijd is Zeebrugge bezig met de installatie van overslagcapaciteit voor schaliegas dat uit de VS zal geïmporteerd worden. Schaliegas is vele malen vervuilender dan olie of steenkool…

Over dat schaliegas zwijgt Tinne in alle talen.

Natuurlijk moeten onze oude kerncentrales dicht. Zo snel mogelijk. Maar als je de hele rotzooi in rekening brengt die samengaat met om het even welk alternatief voor die kerncentrales, zou het voor ieder weldenkend mens toch duidelijk moeten zijn dat het enkele jaren langer openhouden van die oude kerncentrales de enige rationele oplossing is. Maar voor Tinne is dat niet duidelijk. Want zij is een Groene ! Neen, geen groene in de ideologische zin van het woord, maar een partij-groene. Dat maakt van haar een degoutant geval.

PS Met de hand op het hart, op de bijbel en op de ziel van mijn moeder… ik verklaar hier plechtig voor waar en echt dat ik geen, géén, binding heb met de kernlobby. Ik ken niemand van die lobby en er is in mijn omgeving niemand die me probeert te overtuigen van de noodzaak om die centrales open te houden. Echt waar !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *