Fascisme, wat breder bekeken

Het Observatorium

Accelerationisme: oude fascistische strategie in nieuw kleedje

Accelerationisme is een door rechtsextremisten gehanteerde strategie om met gewelddadige provocaties een burgeroorlog uit te lokken en uiteindelijk een witte suprematie te vestigen. In een aantal vorige bijdragen belichtten we groepen en individuen die tegen de lamp liepen in hun accelerationistische opzet. Vandaag gaan we iets dieper in op deze strategie die helemaal niet zo nieuw is

Het Observatorium is natuurlijk een site die mensen wil overtuigen van bepaalde standpunten. Hier gaat het dan vooral over de waarschuwing dat het neofascisme-nazisme een reëel gevaar is. Ik ben het daar mee eens. Maar dat belet niet dat Het Observatorium ook nog een beetje intellectuele eerlijkheid moet opbrengen. Het gaat in de fout als het het accelerationisme voorstelt als een fascistische strategie. Dat is het, maar het is evenzeer een strategie van extreem links zoals, onder andere, “Die rote Armee” in Duitsland heeft aangetoond.

Nu moeten we oppassen met dat woord extreem.

Lachaert is voorstander van het kapitalisme. Hedebouw is tegenstander. Maar niemand noemt Lachaert extreem-rechts. Waarom wordt Hedebouw dan voorgesteld als extreem-links ?

Misschien moeten we het woord extreem koppelen, niet aan een overtuiging, maar aan de manier waarop mensen hun overtuiging willen uitdragen en aan de middelen die ze willen inzetten om hun ideaalbeeld te verwerkelijken ?

Voor mij is het duidelijk: ik wil een maatschappij waarin mensen in vrede met mekaar leven, niet als concurrenten, maar als samenwerkers om het voor iedereen goed leven te maken.

Het kapitalisme is een samenleving waarin mensen juist als concurrenten worden gezien waarbij het goed leven is voorbehouden aan de winnaars van de concurrentiestrijd. Dat het systeem ook consumptie nodig heeft die de kapitalist er toe brengt om ook wat kruimels van zijn tafel te laten vallen zodat de werker ook kan kopen, verandert niets aan de essentie van de zaak.

Bij het kapitalisme gaat het om individuen die concurreren.

Bij het fascisme/nazisme gaat het om “volken”, “culturen”, “identiteiten” “naties”… woorden met niet altijd zo eenduidige betekenissen. Waar in het kapitalisme individuen met mekaar moeten concurreren, gaat het in het fascisme om “gemeenschappen” die strijden om de hegemonie.

Nu speelt in een meer strikte bepaling natuurlijk ook nog mee dat het fascisme en nazisme gekenmerkt worden door een dictatoriaal leiderschap, in tegenstelling met de democratie. Maar in mijn ogen is dat slechts secundair. In essentie gaat het om strijd tegenover vrede.

Als je “volk” verandert naar “land”, is de strijd om de hegemonie die de VS voeren met China, een fascistische strijd.

Als er in belgië een loonwet wordt ingevoerd om de concurrentiepositie van de belgische bedrijven tegenover de Duitse te vrijwaren, is dat een vorm van fascisme. Het is nationalisme. “Eigen volk eerst !”

In die zin zijn fascisme en kapitalisme als ideologie dus aan mekaar verwant: ze zien de mens / gemeenschap als strijdend met de andere(n). Erger: ze cultiveren ook die strijd.

Terug naar het extremisme. 

Ik neem hier dus aan dat het niet om de inhoud gaat, maar om de middelen. Welke middelen is men bereid in te zetten om het doel te bereiken ? Het doel is hier dan de samenlevingsvorm, links of rechts, dictatoriaal of democratisch. Wie bereid is om ook geweld te gebruiken kan men dan extremist noemen. Dat geweld kunnen we dan wat opentrekken: is men bereid om, bijvoorbeeld, een generatie op te offeren om de nieuwe maatschappij te vestigen ? Is men bereid om, zoals Hitler deed met zijn kampen om mensen in mensonwaardige omstandigheden te doen leven ?

Stalin was bereid om heel veel mensen op te offeren. Hij wordt niet voor niets een massamoordenaar genoemd. Je kan hem dus extreemlinks noemen.

Maar de kinderen die in levensgevaarlijke vergiftigde grond wroeten op zoek naar diamanten of andere mineralen in Oost-Congo, leven weliswaar niet in kampen, maar evenzeer in mensonwaardige omstandigheden. Daar heeft het kapitalisme geen problemen mee. Bij mijn weten heeft Philippe von Saksen-Coburg nog nooit een euro geweigerd, opgebracht door de uitbuiting van de Congolezen tijdens het kolonialisme, maar ook nu nog in het postkolonialisme waarin de belgische staat als uitbuiter is weggevallen maar volledig plaats  heeft gemaakt voor het belgische grootkapitaal. Denk daarbij aan die Philippe von, aan Frère, Forrest, Chevalier, Michel, De Croo…

Leg me eens uit wat er aan het kapitalisme beter is dan aan het fascisme of nazisme ? Beide zijn bereid om anderen op te offeren voor het eigen nut.

De democratie ? 

Welnu, als een democratisch land als belgië die Philippe von gedoogt en die Michels en Decroos eerste minister maakt om de belangen van Philippe von, Frère, Forrest…en de andere grote belgische grootkapitalisten te dienen, wat is dan eigenlijk de waarde van die democratie ?

Onze democratie is een verdovingsmiddel om de bevolking in de pas te laten lopen van de rijken. Dat geldt overigens ook voor onze sociale zekerheid.

Neen, ik pleit er niet voor om die af te schaffen, maar moet Het Observatorium en bij uitbreiding, heel antifascistisch links, niet eens àlle fascisme gaan bestrijden ?

Dries Van Langenhoven is mijn vriend niet. Maar ik begin me meer en meer af te vragen waarom ik De Croo meer zou moeten aanvaarden dan Van Langenhoven ?

Van Langenhoven droomt van accelerationisme en straatgeweld. Ik ga daar van uit omdat we weten dat hij gevechtssporten en militaire opleidingskampen opzoekt. De Croo droomt niet van straatgeweld (maar van Italiaanse dure meiden), maar bij straatgeweld zal hij de politie inzetten. Dat zal hij doen als Van Langenhoven straatgeweld zou organiseren, maar ook als Hedebouw dat zou doen… Nu doet hij dat zelfs al als een bende idioten Boum roepen in een Brussels park.

Dat het geweld van De Croo wettelijk zou gedekt zijn, verandert niets aan de essentie van de zaak. Hij is bereid om geweld in te zetten om de belangen van een bepaalde groep te dienen.

Neen, ik pleit niet voor een opstand van de horden. Maar laat ons a.u.b. stoppen met te doen alsof de democratisch kapitalistische wereld beter is dan die van fascisten of dictatoriale communisten.

De mens is het enige dier dat zijn nest bevuilt. (Klimaat) Blijkbaar vinden we het niet erg om in de stront te leven. Als we maar naar Pukkelpop kunnen !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *