Kansarmoede in ons onderwijs

Knack

Vrijdaggroep

Beleidsplatform voor jongeren van zeer diverse pluimage dat ondersteund wordt door de Koning Boudewijnstichting.

‘Tijd voor een boosterprik tegen ongelijkheid in het onderwijs

Ondanks vele concrete beleidsinitiatieven is de gelijkekansenkloof in het Belgische onderwijs nog steeds niet gedicht. Naar aanleiding van de Dag van het Onderwijs eerder deze week pleit de Vrijdaggroep voor een boosterprik tegen onderwijsongelijkheid. De groep stroopt zelf ook de mouwen op en lanceert binnenkort voorstellen om onderwijsongelijkheid te bestrijden en tegelijkertijd de algemene kwaliteit van het onderwijs te verbeteren

Google “Vrijdaggroep”; noteer de namen van de leden, en mijdt die als de pest. De hele bende is vals: het is een vehikel van het belgicisme dat zich voordoet als bedoeld om de samenleving te verbeteren. Met samenleving bedoelen deze intellectuele bedriegers dan het belgische staatsbestel en de belangen van het belgische grootkapitaal rond het koningshuis. Al de rest over sociale bewogenheid en zo is schone schijn.

Waar halen ze het om te spreken van het belgische onderwijs ? Er is geen belgisch onderwijs. Er is Franstalig en Vlaams onderwijs en de situaties in dat onderwijs verschillen totaal, zowel qua peil als qua cultuur. 

Als een hoger opgeleide het belgisch onderwijs vergelijkt met onderwijs in het buitenland is hij een bedrieger, want als hoger opgeleide weet hij dat die vergelijking niet op gaat.

Maar goed. Het gaat hen om gelijke kansen in het onderwijs. De Vrijdagmeute geeft daarbij drie elementen: het niveauverschil tussen scholen; kansarmen die in het bijzonder onderwijs terecht komen; en de waterval.

Ik heb niet zoveel woorden, laat me het dus enkel over die waterval hebben.

Het gaat er om dat jongeren beginnen in het aso. Als ze daar niet slagen zakken ze af naar het tso en velen daarna ook nog naar het bso. Dat is nefast, bijvoorbeeld voor het zelfbeeld van die jongeren. En dus willen de sociaal bewogen nep linksen de structuur veranderen en moeten de “schotten” tussen aso, tso en bso weggewerkt worden. Als iedereen dezelfde richting volgt, is er ook geen waterval meer. Natuurlijk beseffen zelfs sociaal bewogen nep linksen dat het volledig wegwerken van die schotten niet mogelijk is, maar ze willen ze toch zoveel mogelijk weg.

Wordt het niet tijd dat de ideologische blinden de ogen open trekken en willen inzien dat het probleem niet bij de structuur ligt, maar bij een algemeen verspreide mentaliteit. Wat is er eigenlijk mis met tso of bso ? Dat leerlingen van richting veranderen wordt pas problematisch als er bij die leerling (en zijn ouders) is ingeprent dat de overgang van aso naar tso een degradatie is. En dat is het omdat het tso als minderwaardig wordt beschouwd. Hetzelfde geldt voor het bso. Welnu, het tso en bso zijn niet minderwaardig. Ze zijn gewoon anders. 

De structuren moeten niet veranderen, maar de opvatting dat aso boven tso en bso staat,  moet veranderen. Dat is in het kapitalisme natuurlijk nogal moeilijk, want iemand met een bso-diploma zal normaal gesproken veel minder verdienen en is dus minder waard. Maar dat is een ander onderwerp. Maar in ieder geval: dààr zou links moeten mee bezig zijn en niet met het afbreken van schotten.

Er is geen “hogere” richting. Er is enkel de juiste richting voor die leerling. Als we daarvan vertrekken is zelfs de waterval, het afzakken van aso naar tso of bso, geen probleem mee, want dan is het geen afzakken, maar gewoon zoeken naar de juiste richting.

De ongelijkheid ligt niet in het onderwijs, maar in de samenleving.

Dat er een probleem is in de samenleving, is de Vrijdagmeute niet ontgaan. Ze heeft het over 40% van de kinderen in kansarmoede in sommige grootsteden.

Ik ben het er mee eens dat het onderwijs een belangrijke factor kan zijn om de kansarmoede in de samenleving te verminderen.

Een jongere uit een gezin met financiële problemen, maar vooral met culturele problemen (die ook financiële problemen veroorzaken), kan in het onderwijs een kans en stimulans vinden om met een diploma een goede job te vinden en zo uit de armoede weg te geraken. 

Als Vlaming besef ik zeer goed de kracht van het onderwijs. De emancipatie van de Vlaamse Beweging is sterk bepaald door de onderwijzers van toen. En de eisen voor Nederlandstalig middelbaar, hoger en universitair onderwijs zijn essentieel geweest.

Ons onderwijs moet dus met man en macht inzetten op een aangepaste aanpak om leerlingen met problemen “bij te werken”. Wat er in het Franstalig onderwijs op dat vlak gebeurt, weet ik niet. Maar in het Vlaamse onderwijs worden er al grote inspanningen geleverd op dat vlak. Voor mij mag het meer zijn, maar er zijn ook grenzen aan wat een school aankan.

Maar in geen geval mogen we de oude linkse weg op: het peil van het “normale” schoolgebeuren mag niet verlagen om die “zwakke” leerlingen mee te slepen.

Ondertussen is het wel duidelijk dat de oorzaak van het probleem niet in het onderwijs ligt, maar bij de thuissituatie van de leerlingen. Dat betekent dat elke inspanning van het onderwijs aan effectiviteit verliest en terug wordt afgebroken. Bij “normale” leerlingen ondersteunt de thuissituatie de school. Bij de kansarme leerlingen zal ze dikwijls het werk van de school terug afbreken.

Dat betekent niet dat de school niéts kan opbouwen. Ze moet het dus doen. Maar het betekent wel dat wie écht begaan is met die kinderen ook eens gaat nadenken over manieren om iets aan die thuissituatie te doen.

Laat me de zaken zeggen gelijk ze zijn: niet alle, maar vele problemen situeren zich in de migratiebevolking met daarbij een grote groep moslims.

Bij het werk aan die thuissituatie is de medewerking van de eigen cultuurgemeenschap belangrijk. Buitenstaanders staan machteloos. Ik zit dus te wachten op initiatieven van de moslimexecutieve, de moskeeën en de imams om moslimjongeren te helpen en te stimuleren om te functioneren in ons onderwijs.

Ik hoor de sociaal bewogen nep linksen nu al huilen dat ons onderwijs zich ook moet aanpassen aan die vreemde culturen. Klinkt logisch, maar als die culturen precies oorzaak zijn van achterstand, lijkt me dat geen goed idee. Dan komen we terug bij het verlagen van de lat.

Misschien moeten we aan de imams maar eens vragen om aan te tonen dat ze buiten hun moskee bekwaam zijn om te functioneren in onze samenleving ?

Maar ik geef toe dat ik met deze opmerking mijn slecht karakter even heb los gelaten uit zijn kooi.

Wat wél blijft: die jongeren zijn de moeite waard. Alle jongeren zijn de moeite waard !

Een reden te meer om de ideologische oogkleppen af te werpen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *