Francken liegt over Oekraïne

Doorbraak

Theo Francken (N-VA): ‘Wanneer opent het Westen de ogen?’

Volgens Theo Francken (N-VA) is het in Oekraïne alleen maar zover kunnen komen, omdat Europa het zover heeft láten komen. ‘Wie een allemansvriendje wil zijn, eindigt als straatmadeliefje’, schrijft hij in deze vrije tribune.

Francken is niet dom. Als hij dan toch deze nonsens neerschrijft, wat is hij dan wel ?

Ik ben hartsgrondig voorstander voor de afschaffing van belgië. Dat betekent automatisch een onafhankelijk Vlaanderen, alhoewel dat me op zich niet interesseert. Maar als dat onafhankelijk Vlaanderen het Vlaanderen van Francken zou worden, zal ik niet gelukkig zijn in dat Vlaanderen.

Francken heeft natuurlijk gelijk: het gaat om de macht. Poetin is niet vies van manipulatie van de eigen bevolking, net zo min als van ons.

Maar om te beginnen, zou het Francken sieren dat hij de historische werkelijkheid als kader zou aangeven van wat nu gebeurt. 

Bij zijn aantreden heeft Poetin, net zoals zijn recente voorgangers geprobeerd om tot een vredes-relatie met Europa te komen. Als Rusland in een soort alliantie met Europa zou zijn getreden, zou het ook opnieuw de wereldmacht geworden zijn, waar Poetin waarschijnlijk inderdaad wel van droomt.

De VS hebben die poging van Poetin vakkundig getorpedeerd. Ze hebben beloftes van niet uitbreiding van de Navo verraden en Rusland omringd met bedreigende militaire macht. Uiteraard heeft dat de houding van Poetin veranderd.

Bedenk daarbij dat de VS altijd al als de dood zijn geweest voor een Europa, vereend met Rusland, dat zeker de Amerikaanse hegemonie zou weggevaagd hebben. Daar ligt de echte reden voor de deelname van de VS aan de Tweede Wereldoorlog.

Is het nu zo moeilijk om te begrijpen dat een Oekraïne in de Navo echt een onaanvaardbare bedreiging voor Rusland zou zijn ? Wat denk je dat de VS zouden doen als de Russen militaire basissen zouden installeren in, zeg maar, Cuba ?

Francken weet dit allemaal even goed als ik. Dat hij daar niet over rept is een vorm van liegen.

Francken geeft een hele lijst van landen die Poetin (opnieuw) zou willen inlijven. Daarmee maakt hij zich belachelijk, want de lijst van landen waar de VS militair zijn binnengevallen sinds de Tweede Wereldoorlog is veel langer. Francken schijnt er van uit te gaan dat zijn lezers dommeriken zijn. Als ze dat zouden zijn, dan is er mijn blog om hen slimmer te maken.

Wat Oekraïne betreft: was het nu zo moeilijk voor de Navo om te garanderen dat Oekraïne geen lid zou worden ? Er wordt dan geschermd met het argument dat elk land het recht heeft om dat lidmaatschap aan te vragen. Maar dat recht belet niet dat de Navo zelf beslist wie er lid wordt. Ook dat argument is dus pure misleiding van de bevolking. Wil iemand me eens duidelijk maken waarom Oekraïne absoluut een militaire basis zou moeten worden voor de VS (want dat is de Navo eigenlijk) ? 

Bekijk eens het kaartje met daarop de N avobasissen rond Rusland. Dan zie je dat Oekraïne een ontbrekende schakel is om Rusland aan zijn West-flank volledig te omsingelen. Die omsingeling is al een feit aan de Zuid-kant.

Wij zijn om de oren geslagen met kaartjes waarop te zien was hoe het Russische leger Oekraïne omsingelde. Wel, het kaartje waarop de VS Rusland omsingelen is even overtuigend en al veel ouder. Ook dat weet Francken. Ook daar liegt hij over.

Het doel van de VS bij die omsingeling van Rusland is natuurlijk duidelijk: de enorme olie- en gasvoorraden, met daarbij een grote rijkdom aan andere belangrijke grondstoffen. 

Bedenk dat zowat alle oorlogen die Amerikanen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gevoerd gingen om olie of gas… Ze hebben niet geaarzeld om nogal wat landen binnen te vallen om de hand te leggen op de voorraden van die landen. 

Natuurlijk is wat Poetin zegt over de verdediging van de Russen in de Oekraïne propaganda. Francken mag dat van mij zeggen. Maar toen de VS verkondigden dat Sadam Hoessein chemische en nucleaire wapens had en daarom moest uitgeschakeld worden, terwijl ze goed wisten dat dit niet zo was, heb ik Francken niet gehoord. Het verhaal van Amerikaanse misleiding van de bevolking om een oorlog te verantwoorden komt telkens terug. Nooit heeft Francken daar commentaar op gehad.

Francken wil dat belgië het budget van defensie fors optrekt. Maar wat is dat voor nonsens ? Ook als je het defensiebudget verdubbelt – op kosten van de belastingbetaler – zal het belgische leger niets voorstellen.

Zal ik het de Vlaams-nationalist Francken eens voorzeggen: schaf belgië af en daarmee ook het belgische leger. Over een Vlaams leger kunnen we het dan nog hebben. En besteed het budget voor defensie aan de wachtlijsten in de zorg en in kinderopvang.

In zaken zoals nu Oekraïne, of meer algemeen, inzake geopolitiek, moet je altijd de verschillende standpunten proberen te kennen en te begrijpen, en het breder kader proberen te zien.

Ten eerste zijn de Amerikanen niet gelukkig met de toenadering tussen Rusland en Duitsland. Denk terug aan hun angst voor een Europa, samen met Rusland. Door Oekraïne zijn ze er in geslaagd om Rusland terug vijand van Europa te maken.

Ik ben er echt van overtuigd dat Biden al de oorlog met China beslist heeft. Ik ga hier niet de argumenten herhalen voor die overtuiging. Ze staan al in eerdere blogs.

We moeten Oekraïne dan ook bekijken vanuit de voorbereiding op de oorlog met China. Dan lijkt het duidelijk dat Biden de invasie van Oekraïne heeft uitgelokt. Die invasie concentreerde het Russische leger aan de West-grens van Rusland, daar waar het bij een oorlog met China zeker ook nodig zou zijn aan de Oost-grens. Een serieuze oorlog in Oekraïne zal zowel het Russische leger als de Russische economie zwaar verzwakken. Biden rekent er op dat na Oekraïne, Rusland als bondgenoot van China veel minder zal betekenen. Ook al als Rusland vanuit de Baltische staten, Polen, Duitsland zou worden aangevallen door Navo-troepen – liefst geen Amerikanen, want die zijn nodig in China – waarbij de Navo-troepen dan een door de oorlog in Oekraïne verzwakt Russisch leger zouden treffen. Dan komen de olie-en gasvoorraden in bereik die misschien zelfs beslissend zouden kunnen zijn in de oorlog met China.

Ja, ik weet het dat zijn speculaties. En het zou me niet verwonderen dat Poetin nog wel een verrassing in zijn mouw heeft, want dom is hij zeker niet.

In ieder geval ziet de toekomst er niet rooskleurig uit.

Maar niet getreurd, na regen komt zonneschijn. De vorige wereldoorlog heeft ons cola en hamburgers gebracht. Misschien zitten we binnenkort aan de Dim Sums en groene thee. Dat zou alvast een vooruitgang zijn !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *