Onze banken in handen van immorelen

IPS

BANKWIJZER: BELGISCHE BANKEN IN OVERHEIDSHANDEN DOEN MINST ETHISCHE INVESTERINGEN

Banken die actief zijn in België doen te weinig om schadelijke investeringen uit hun portfolio te bannen. Hoewel enkele kleine spelers een voortrekkersrol spelen op vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen, blijven de grootbanken rommelen in de marge. Dat blijkt uit een analyse van bankenwaakhond Fairfin

Hallo vrienden, tijd om van bank te veranderen ?

In mijn omgeving zitten nogal wat mensen bij BNP Paribas. Ze zijn daar gekomen via de ASLK en het schoolsparen dat in hun jeugd populair was en via de scholen werd aangemoedigd. Die ASLK was niet zo maar onschuldig, want totaal verbonden met het belgische grootkapitaal, en de fundamentele bedoeling was natuurlijk om via het sparen aan het geld van de kleine man te geraken. Maar ze had tenminste nog een sociale factor en ik kom nog altijd “linkse” bankdirecteuren tegen van in de tijd van de ASLK. Die mensen zijn nu natuurlijk gepensioneerd, maar ze getuigen wel dat ze in de tijd van de ASLK nog de kans hadden om sociale accenten te leggen. Toen de ASLK Fortis werd, was dat voor hen een mentale opdoffer: ze moesten hun sociale ingesteldheid opgeven en werden verplicht om puur commercieel te denken en handelen. Daar waar er bij de ASLK de bank nog een beetje een dienstverlening was aan de burger, is de burger nu niets anders meer dan een melkkoe voor de bank. De burger zelf is een last geworden voor de bank. Enkel zijn geld interesseert de bank nog. Van klant is de burger gedegradeerd tot verlengstuk van automaten.

Hoe wil je van dat soort bankmensen een ietsepietje moreel besef verwachten ? 

En neen, ik heb het nu niet over de gewone bediende die de concurrentiestrijd tegen zijn collega’s heeft gewonnen en is mogen blijven. Die mensen zijn natuurlijk niet helemaal onschuldig want om den brode conformeren ze zich met de immorele politiek van de bazen. Maar ze zijn in ieder geval niet de ontwerpers van die politiek.

De ontwerpers van die politiek zitten bij de bancaire tak van het belgische grootkapitalisme. Zeg maar gewoon: bij het belgische grootkapitaal.

Dan heb je het natuurlijk op de eerste plaats over het koningshuis. Maar daar wil ik het nu niet echt over hebben. Dit is geen onderwerp voor grappen om mee te huilen.

De bankwaakhond Fairfin is gewoon naïef als hij denkt dat zijn geblaf dat belgische grootkapitaal in een meer ethische, of zelfs maar ecologische (als je ecologie losmaakt van ethiek) richting kan jagen: de basis van dat grootkapitaal is de kolonisatie: de vreselijke uitbuiting van de Congolese bevolking en het wegroven van de ertsrijkdom van dat land. Na de kolonisatie hebben die belgische grootkapitalisten de uitbuiting van Congo gewoon verder gezet, maar dan niet meer onder de belgische vlag. Ook vandaag nog blijft dat schandaal aan de gang.

Michel en De Croo waren en zijn als premier de belangenbehartigers van dat grootkapitaal.

Hoe kan je van die kliek een morele reflex verwachten ? Denk daarbij ook aan Lippens en Davignon. Bedenk dat het directiecomité van de Nationale Bank wordt aangesteld door de koning. In de regentenraad zetelen dan weer vertegenwoordigers van de belgische sociaal-economische wereld. Waarom eigenlijk wordt niet ook dat directiecomité door dat soort mensen bevolkt, en moet dat comité speciaal door de koning worden aangesteld ? Laat die aanstelling nu nog vooral protocollair zijn, dan blijft de rol van de koning toch opvallend. Gaat het er om dat de Nationale Bank in geen geval mag ingaan tegen de belangen van het koninklijke kapitaal ? Officieel is die Nationale Bank verondersteld het algemene belang na te streven. Maar natuurlijk voor een beetje grootkapitalist of koning, valt het nationale belang samen met zijn eigen belang…

We moeten ons dus geen illusie maken: die mensen zijn niet bezig met het algemeen belang, en evenmin met milieu, klimaat, ecologie… Ze zijn bezig met het eigen geld en werken aan de vergroting van hun rijkdom. Of liever: laten anderen werken en incasseren enthousiast de opbrengst van hun arbeid.

Het wordt niet graag verkondigd in onze mainstream media maar op dit ogenblik worden er nog altijd miljarden geïnvesteerd in de ontginning van nieuwe olievelden en steenkoolmijnen.

Een beetje smerigslimme kapitalist eet van twee walletjes: hij blijft investeren in olie en steenkool, of gas, en lapt daarmee het milieu en klimaat aan zijn laars, maar tegelijkertijd investeert hij ook in windmolens en zonnepanelen en strijkt daarmee de subsidies op die uit de zak van de gewone man komen die Anunagewijze murw is gebombardeerd met berichten over de komende klimaatramp. De gewone man betaalt dus dubbel: eerst door de belastingen voor de subsidiëring en daarna nogmaals door de schandalige energieprijzen. Het zal wel zijn dat de rijken rijker worden.

Dàt is de wereld van die banken !

Nu hoop ik dat sommigen van jullie zo verontwaardigd zijn dat ze er over nadenken hoe ze van die banken af kunnen geraken.

Welnu: maak jullie geen illusies: ze horen bij het systeem dat jullie aanvaarden en als het beste van de wereld beschouwen. Binnen het kapitalisme raak je van die banken niet af.

Ik doe mijn pet af voor Triodos en NewB. Voor NewB omdat het er in geslaagd is om in deze tijden een nieuwe ethische bank op te richten. Ik heb de indruk dat NewB nogal belgisch gezind is, maar dat mag in dit geval mijn waardering niet drukken. Triodos houdt het al wat langer vol en het is een prestatie om in die wereld met ethisch bankieren overeind te blijven. Maar we moeten ons geen illusies maken: het succes van deze banken is geen enkel signaal dat ethisch bankieren meer algemeen zou mogelijk zijn. Uitzonderingen bevestigen de regel. Ethisch bankieren is in principe niet mogelijk in een onethisch economisch systeem.

We zitten met de oorlog in Oekraïne. Daarin speelt ook een gas-oorlog. De VS willen af van de Russische gasleveringen aan Europa en die vervangen door enorm vervuilend Amerikaans schaliegas. Qatar pikt daar ook een graantje van mee, net zoals Oekraïense oligarchen zoals Zelensky zelf (als het wint) waarbij de familie Biden een persoonlijk belang heeft. Biden wordt zelf rijker als de Russen er niet in slagen Oekraïne te controleren. 

Ik zit nu te wachten op berichten over de manier waarop het belgische grootkapitaal er zal in slagen om ook van dié situatie gebruik te maken. Dan is die oorlog toch nog ergens goed voor… maar in geen geval voor jou en mij !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *