Een neonazi voorzitter van een Vlaamse denktank

Doorbraak

Boudewijn Bouckaert

Waarom 17 (!) Afrikaanse landen de Russische agressie niet veroordelen

En waarom we ontwikkelingssamenwerking ook moeten afstemmen op eigenbelang

Op 2 maart keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie goed die de Russische agressie tegen Oekraïne veroordeelde en de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen beval. Niet dat dit voor Poetin enig verschil zal maken. Aan de resolutie kan geen uitvoerende militaire kracht gegeven worden. Dat kan alleen bij eenparige beslissing van de Veiligheidsraad en daarin heeft Rusland een vetorecht

Boudewijn Bouckaert is onder andere voorzitter van de liberale denktank Libera! Dat gedrocht stelt zichzelf voor als:

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral nadruk gelegd op de bescherming en promotie van het private eigendomsrecht.

Jan Jambon is lid van de adviesraad.

In dit artikel ontpopt de Vlaamse verdediger van het private eigendomsrecht zich als een regelrechte racist die de oorlog predikt tussen de blanke mens en zijn superieure waarden, en de gekleurde rest van de wereld. Voor het gemak wordt nu even de Russische blanke mens bij de onwaardige immorele kleurwereld gerekend.

Doorbraak is een Vlaams-nationalistische website. Het is dus niet de website die mijn ideeën verspreidt. Ik ben tegenstander van elk nationalisme. Maar dat belet niet dat ik geregeld op Doorbraak waardevolle artikels vind waar ik het min of meer mee eens kan zijn en die me stof tot nadenken geven.

Ik vind het logisch dat Doorbraak mensen van een Vlaams gezinde denktank aan het woord laat. Maar wat Bouckaert hier uitkraamt is van zodanige onwaardigheid dat ik niet begrijp dat Doorbraak dit publiceert. Op zijn minst zou ik van de redactie van Doorbraak verwachten dat ze zich uitdrukkelijk hiervan distantieert. 

Voor mij moet belgië weg. Dat zal onvermijdelijk tot een onafhankelijk Vlaanderen leiden. Ik ben dus de facto voor dat onafhankelijke Vlaanderen, maar als dat het Vlaanderen van Bouckaert zal zijn, hoeft het voor mij niet.

Bouckaert besteedt nog al wat woorden aan de Russen die wapens leveren aan negers en dus kunnen die negers niet anders dan Rusland steunen in de Verenigde Naties als die iets willen uitkramen over de oorlog in Oekraïne.

Bouckaert weet even goed als ik dat ook de Amerikanen overal wapens leveren.

Hij weet even goed als ik dat de FN – Fabrique Nationale d’ armes de guerre de Herstal – tegen elke wettelijk vastgelegde ethische norm en uitspraak van de Raad van State in, wapens levert aan Qatar. Niet zo lang geleden werd Libië overspoeld met FN wapens die via Qatar werden geleverd. De genocide in Jemen gebeurt met FN wapens…

Hoe eigenlijk slaagt iemand die hogere studies heeft gedaan er in om het te hebben over de Russische wapens en niet over de Amerikaanse of Waalse ? Want oh ja, die Fabrique Nationale d’ armes de guerre is totale eigendom van het Waalse gewest ! Dat alleen al is een reden om Vlaanderen af te scheiden van Wallonië: je wil door de transfers in naam van een bedorven solidariteit, toch niet medeplichtig zijn aan de misdaden van een schurkenstaat zoals Wallonië ? Als Bouckaert over schurkenstaten mag spreken, dan ook ik.

Bouckaert heeft het over de afgrijselijke Russische Wagner groep, een huurlingentroep. Terecht. Maar waarom heeft hij het niet ook over de neonazistische Azovmilitie die nu de inwoners van Mariopol gijzelt en sukkelaars die gebruik willen maken van de humianitaire corridors van de Russen gewoon vermoordt. En ja: het gaat over vrouwen en kinderen. Ah neen, daar heeft hij het niet over, want ideologisch zijn die neonazistische oorlogsmisdadigers zijn vriendjes !

Voor Bouckaert is het een schande hoe ondankbaar die Afrikaanse landen zijn voor de overvloedige hulp die ze van het ingoede Westen krijgen. Welnu, met alle respect voor de echt idealistische ngo’s, elke hulp  door een Westerse staat ooit gegeven aan een land in Afrika, heeft die Westerse staat meer opgeleverd dan gekost. 

Toch even niet de rotzooi vergeten die het belgische grootkapitaal, het koningshuis op kop, heeft veroorzaakt in Oost-Congo, met daarbij de moord op Lumumba, bevolen door de ei zo na heilige Boudewijn. De kolonisatie is voorbij, maar ook nu nog brengen de Oost-Congolese mijnen grote winsten op voor dat belgische grootkapitaal en koningshuis. Onder ander Umicore speelt daarin een rol. Dat in die mijnen de negers, kinderen inbegrepen, in levensgevaarlijke omstandigheden in giftige bodem ertsen uit de grond halen tegen een hongerloon, deert dat belgische klootjesvolk niet. Maar Bouckaert vindt dat die negers ons dankbaar moeten zijn, want wij brengen hen mensenrechten.

“De tijd van een global policy, waarbij onder de vleugels van de westerse wereld gestreefd wordt naar meer democratie, meer mensenrechten, meer wereldhandel, meer vreedzame samenwerking, is voorbij.”

Lees die zin nog eens na !

De VS met ons als schoothondjes hebben de ene na de andere oorlog gevoerd; zijn het ene na het andere land gaan bombarderen zonder dat dat land voor hen een bedreiging was; hebben de eigen bevolking schaamteloos voorgelogen om ze tot steun aan die oorlogen te dwingen… Voorwaar, dat kan gelden als vreedzame samenwerking.

Stel daartegenover de oorlogen die Rusland sinds de val van de Sovjet-Unie heeft gevoerd: twee oorlogen tegen Tsjetsjenië en een tegen Georgië, beiden een conflict met buurlanden…

Bouckaert schetst een planeet “onder de vleugels van de westerse wereld”… Kijk naar de realiteit en je ziet dat dit van de mooiste schoonspraak is die je maar kan bedenken: “onder de vleugels van” betekent in werkelijkheid immers “onder het imperialisme van”.

Ik moet terug komen op het begin van mijn betoog.

Dàt is nog het ergste: Bouckaert roept ons, blanke, moreel en cultureel superieure westerlingen, op om de rest van de wereld als een vijand te zien die ons onze waarden wil afnemen.

Dit is racisme en nazisme in hun zuiverste vorm.

Als dàt die westerse waarden zijn, ben ik nog liever een neger of een Rus. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *