De Chinezen komen ! Hoe propaganda er uit ziet.

Business AM

Jeremy Van der Haegen

De gevaarlijkste complottheorie van China is een geopolitieke tijdbom

Peking houdt vol dat de VS onderzoek naar biologische wapens in Oekraïne bekostigt. Deze desinformatie kan gebruikt worden om de Russische invasie van Oekraïne en Chinese militaire bijstand te legitimeren

Om te beginnen: ik weet het niet. Ik heb geen betrouwbare bronnen om om het even wat te verifiëren. Moet ik dan zo maar geloven wat hier staat ?

Als ik dit artikel kritisch lees kom ik tot het tegenovergestelde besluit: ik weet het nog altijd niet, maar dit is geen betrouwbare bron. Integendeel.

Wat me wringt is het feit dat de auteur zelf geen betrouwbare bronnen heeft en toch tot besluiten komt.

Laat het duidelijk zijn: de Chinezen voeren even zeer een propaganda-oorlog als de Russen of de Amerikanen. Tijd dus om zakken zout aan te slepen.

Maar, ook al heb ik geen feitelijke kennis, ik kan natuurlijk wel vragen stellen bij beweringen.

Mag ik er van uitgaan dat de VS biologische wapens ontwikkelt ? Dat de VS dat doet, net zoals Rusland en China ? Of moet ik er van uitgaan dat de VS op dat vlak een onschuldige maagd is ?

In 1925 werd biologische oorlogsvoering verboden volgens het verdrag van Genève. In 1972 verbiedt een verdrag ook de productie, opslag en verhandeling van deze wapens. In dat verdrag werd ook opgenomen dat controlemaatregelen mogelijk moeten zijn. Maar de VS heeft altijd dwarsgelegen als het er om ging om mechanismen te ontwikkelen om die controlemaatregelen tot uitvoer te brengen. De Amerikaanse bezwaren tegen controlemaatregelen worden ontkracht in een rapport van het conservatieve Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington D.C.Het CSIS betitelt de Amerikaanse houding waarbij enerzijds gewaarschuwd wordt voor de dreiging van biologische wapens en tegelijkertijd de bereidheid ontbreekt om actie te ondernemen, als hypocriet en onverantwoordelijk. Dat klinkt niet geruststellend. Waarom eigenlijk zeggen de Amerikanen nu niet tegen een onafhankelijke internationale instantie: kom maar kijken ?

De VS gebruikt wel meer “delokalisatie” om internationale verdragen te omzeilen. Het mooiste voorbeeld is Guantanamo: omdat deze gevangenis niet op Amerikaans grondgebied ligt, is het “personeel” er niet gebonden door de internationale verdragen die terreur, of folteren verbieden. We hebben allemaal de foto’s gezien van de breed lachende bewaakster die een naakte gevangene als een hond aan de leiband met zich liet mee kruipen. Guantanamo is nog altijd niet gesloten. Ook de heilige Obama heeft het niet klaar gespeeld (als hij al wilde) want de krachten in de VS die in foltering een nuttige tijdsbesteding zien, zijn te sterk. Na de heibel rond Guantanamo is de VS begonnen met elders in de wereld – onder andere in Polen – gevangenissen uit te baten, gelijkaardig aan Guantanamo. Heeft de VS iets dergelijks gedaan met de labo’s voor ontwikkeling van biologische wapens ?

Of horen die labo’s bij de wapeninstallaties zoals de VS die overal in de wereld heeft geïnstalleerd, met daarbij de navo-installaties rond Rusland ?

Ja, ik ga er hier van  uit dat die Amerikaanse labo’s er inderdaad staan in Oekraïne. Maar tot nu toe heb ik geen reden gevonden om de Amerikanen te geloven als ze zeggen dat ze er niet staan.

Er is een belangrijk woord in het artikel van Business AM: “Er zijn geen door het Amerikaanse leger beheerde laboratoria in Oekraïne.” Ja, dat kan wel waar zijn, maar, bijvoorbeeld, de CIA hoort niet bij het leger… Dezelfde Weber geeft wel toe dat de VS steun heeft verleend om de werking van de laboratoria voor volksgezondheid te verbeteren, onder andere in het kader van corona. Daar zit toch een reukje aan. Want waarom doet de VS dat speciaal in Oekraïne ? We weten dat de VS die oorlog in Oekraïne al jaren lang heeft voorbereid, al van in 2014 na Maidan. Hoort die hulp aan die labo’s bij die voorbereiding van de oorlog waartoe Poetin zich tot zijn schande heeft laten verleiden ? In ieder geval is die hulp een mooie dekmantel om de Amerikaanse aanwezigheid daar te verklaren. De CIA is specialist in dekmantels.

De VS verwijt China dat het berichten de wereld instuurt over die labo’s, maar ik ben wel niet vergeten dat de VS bij het uitbreken van de coronacrisis geprobeerd heeft om China er van te beschuldigen dat het dat virus had gekweekt in een labo, om zo de Chinezen de schuld te kunnen geven van de wereldwijde miserie. Onafhankelijk onderzoek heeft die beschuldiging dan tegengesproken, maar natuurlijk blijft er bij veel mensen wel iets hangen van “waar rook is, is vuur !”. Die beschuldiging, ook al was ze vals en is ze ontkracht, heeft haar propaganda-effect toch niet gemist. Zo werkt die smeerlapperij nu eenmaal.

Waarom dan zou ik nu de Amerikanen wél geloven ?

Goed: ik vind geen reden om de Amerikanen te geloven.

Is er een reden om de Chinezen te geloven ?

Dat de Chinezen juist nu met die beschuldiging komen is natuurlijk geen toeval. Wat ze er mee willen bereiken is nog niet echt duidelijk. Willen ze daarmee een aanleiding vinden om Rusland militair te steunen ? Het zou kunnen, maar ik zie eigenlijk niet in waarom de Chinezen daarvoor zo ’n aanleiding nodig hebben. Ze kunnen toch gewoon zeggen: als de Amerikanen hun bondgenoot Oekraïne met wapens mogen steunen, dan wij ook onze bondgenoot Rusland ? Waar halen de Amerikanen eigenlijk het recht om aan te klagen dat de Chinezen de Russen zouden steunen ?

Als het Oekraïense leger zo sterk stand houdt, heeft dat niets vandoen met de Oekraïense heldenmoed – helden winnen geen oorlogen, ze spelen mee in films – maar met de oorlog die boven de hoofden van de soldaten wordt gevoerd met spionagesattelieten, drones, en een Oekraïens leger dat in feite door Amerikaanse generaals wordt aangevoerd. In feite voeren de Amerikanen de oorlog en gebruiken ze de Oekraïners als kanonnenvlees, zowel militairen als burgers. 

Wat de feitelijkheid van die Amerikaanse labo’s betreft, weet ik het nog altijd niet.

Wat ik wél weet is dat dit artikel op Business AM pure propaganda is waarbij de auteur geen enkele waarde hecht aan de waarheid.

Ik vergis me soms. Maar Jeremy van der Haegen vergist zich niet.

Deze Jeremy van der Haegen is een te mijden misdadige schurk die alle geloofwaardigheid heeft verloren.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *