Nog maar eens het klimaat. En nog maar eens de vragen.

Oikos

Dirk Holemans

Het is genoeg geweest

Het nieuwste, alweer dramatische klimaatrapport vestigt de aandacht op wat we (misschien graag) dreigen te vergeten: het ligt ook bij ons. Als de mens sneller zegt dat hij genoeg heeft, schrijft Dirk Holemans, kan dat een wezenlijk verschil maken

Blogs schrijven over het klimaat doe ik niet graag. Er is te veel wat ik niet weet en dus moet ik vertrouwen op de kant van waar de informatie komt. En dat doe ik niet. Het IPCC is onderdeel van de Verenigde Naties, iets zoals het IMF en de Wereldbank… of nog: de Verenigde Naties zijn puur liberaal en kapitalistisch denkend. Dat betekent dat ze altijd op een of andere manier de winst van de rijken willen veilig stellen. Dat is geen goede basis voor vertrouwen.

Als ik ergens een klimaatwetenschapper aan het woord hoor, moet ik telkens opnieuw vaststellen dat hij verwijst naar het IPCC. Ondertussen weten we dat het IPCC bepaalde rapporten niet vrijgeeft en dat klimaatwetenschappers die het niet eens zijn worden bedreigd, ontslagen, gebroodroofd.

Maar natuurlijk: Dirk Holemans lijkt me een bekwaam en intellectueel eerlijke man. Als Anuna het woord neemt, haak ik af wegens leeghoofdigheid. Als Dirk spreekt, wil ik luisteren. Het leven kan moeilijk zijn.

En nu dus dit laatste IPCC rapport.

Al dertig jaar zeggen die rapporten hetzelfde: de ramp is verschrikkelijk; het is vijf na twaalf; maar het kan nog.

Dertig jaar lang vijf na twaalf is toch een beetje raar.

En laat ons eerlijk zijn: na dertig jaar zijn we nog geen stap vooruit geraakt. De uitstoot is heel die tijd – tot vandaag – blijven stijgen. Het enige wat Anuna en Tinne bereikt hebben, is dat de stijging een beetje is vertraagd. Dat is geen vooruitgang.

Bedenk daarbij dat de oorlog in Oekraïne die nog maar een voorspel is voor de grote oorlog tegen China de uitstoot naar grote hoogten duwt en de gevolgen op langere termijn doortrekken omdat we gas dat vervuilend was gaan vervangen door schaliegas dat vervuilender is dan olie of steenkool, Een en ander betekent ook dat de VS op geen enkele manier bezig is met het klimaatprobleem. Alles wat daar zou wijzen op klimaatbetrokkenheid is schone schijn. De VS is bezig met de hegemonie over de wereld en het interesseert de VS geen barst of dat een propere wereld is.

Vergeet het dus. Als de VS niet koploper is in de strijd tegen de opwarming, is het onmogelijk om die strijd te winnen.

Waarom eigenlijk moeten jij en ik dan onze leefstijl gaan veranderen ?

Ik vind dat we onze leefstijl moeten veranderen. Maar niet omwille van het klimaat. Ik ga hier niet uitleggen waar het daarbij om gaat. (Ik heb het daarover al gehad in mijn blog van 28 juli 2021 en 27 december 2019 ! )

Dirk zegt: “Ongelijkheid bestrijden maakt het dus makkelijker om de klimaattransitie te realiseren. Expliciete aandacht voor rechtvaardigheid komt volgens het rapport ­zowel de maatschappelijke aanvaarding als een fair en effectief klimaatbeleid ten goede.” Ja, en in de context van het betoog van Dirk betekent dat dat wij moeten versoberen om de arme landen een inhaalbeweging te laten uitvoeren. Ik ben daar voor. Maar als we de arme landen echt nog maar een beetje in de buurt van onze versoberde leefstijl willen laten komen is de klimaatdoelstelling wel om zeep.

Opvallend is dat Dirk het niet heeft over de technologische oplossingen. Daarover lees ik elders dat die er zeker nog niet zijn, maar mits genoeg investeringen wel een bijdrage zouden kunnen leveren. Het probleem daarbij is natuurlijk dat die investeringen er niet komen. Op dit ogenblik wordt er nog méér geïnvesteerd in de verdere ontginning van olie en steenkool dan in de nodige technologische vernieuwing ! Dat is ook logisch: een kapitalist investeert waar hij winst ruikt. Op dit ogenblik is er blijkbaar nog meer winst te halen bij olie en steenkool – en tel daar ook maar gas bij. Europa investeert nu miljarden in overslagcapaciteit om schaliegas uit Amerika en Qatar te importeren…

Het IPCC wil me er van overtuigen dat het nog kan, maar dat dan echt alles en iedereen alles op alles moet zetten… en dat ook ik dus minder vlees moeten eten – ik eet al minder vlees, maar niet omwille van het klimaat. Welnu: het is overduidelijk dat niet iedereen alles op alles wil zetten. Het zal dus niet lukken. Dat weet ook het IPCC – ik denk dat het dit al dertig jaar weet. Maar waarom probeert het IPCC dan toch nog om mij op gang te krijgen ? 

Want als Dirk zijn artikel schrijft in De Standaard en op Oikos, dan richt hij zich niet tot de bazen van de Shell of tot de baas van de haven van Zeebrugge die er alles aan doet om zijn haven schaliegasvriendelijk te maken… hij richt zich tot jou en mij. Waarom moet ik toch mijn leefstijl veranderen voor iets wat niet kàn lukken ?

Waarom propageert het omhooggesmeten bedrog Ursula von met één tong haar Green Deal terwijl ze met de andere tong afspraken maakt die het klimaatprobleem verergeren ?

Kijk naar de zaken zoals ze zijn: we stevenen af op een geweldige verarming van de gewone mensen in onze Westerse wereld. Ik zou die willen aanvaarden als dat zou betekenen dat de arme wereld het beter zou hebben. Maar daar wijst niets op.

Die verarming komt er sowieso. Ze is het resultaat van de opeenvolgende crisissen van het kapitalistische systeem sinds de jaren 70 waarbij elke crisis erger was dan de vorige. Ze zal nog verergerd worden door de volgende oorlogen.

Vrezen de machthebbers een massale opstand in het Westen als gevolg van die daling van de levensstandaard en regelrechte armoede ? Gebruiken ze het klimaatprobleem om de mensen toch kalm te houden omdat ze die armoede willen aanvaarden om het klimaat te redden ?

Overigens ben ik er nog altijd van overtuigd dat er ook een puur economische factor speelt: de kapitaalaccumulatie die aanzet tot investeringen in nieuwe sectoren die op zich enkel winstgevend zijn mits subsidiëring, waarbij het klimaat dan de stimulans is om de mensen die subsidies – en dus verarming, want wij betalen die – te doen aanvaarden. Zeker is dat de zorg om de opstand van de armen in het Westen een belangrijk thema is bij het krapuul van het Wereld Economisch Forum (Davos) en de Bilderbergconferentie.  

Wie meer wil lezen over die kapitaalaccumulatie kan naar mijn blog van 20 januari 2022.

Neen, ik ben niet zeker. Ik heb geen materiële bewijzen. Ik stel vooral vragen. Maar in die vragen groeit wel een overtuiging. Of jullie meegroeien, is jullie zaak. Maar mijn hart bloedt als ik denk aan de toekomst van de jonge mensen in mijn omgeving.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *