Over de droge Po, het klimaat en veel vragen

Dwarsliggers

Over droogtes en dreigend watertekort

Een vakman uit ons netwerk schreef een korte tekst over het dreigend tekort aan water. Periodes van droogte en regen komen nu eenmaal voor in de geschiedenis. Ze worden gecatalogeerd in diverse klassen: droog, heel droog, extreem droog etc…idem voor regen etc

Het is niet mijn fout dat ik in herhaling val. Ik kan er ook niets aan doen dat het klimaat altijd opnieuw door zowat de hele meute ter sprake wordt gebracht.

Nu ook weer in Italië. De Po staat droog en natuurlijk maakt de huidige premier van dat land, een notoir financieel misdadiger, Draghi, daarvan misbruik om te stellen dat “het nu toch wel duidelijk is dat de aarde opwarmt”.

Ik noem die Draghi een financieel misdadiger omdat hij als vice-president van Europa van Goldman Sachs op zijn minst medeverantwoordelijk is voor de grote bankencrisis.  Het getuigt van een onvoorstelbaar cynisme dat Europa dan deze Draghi aanstelde als directeur van de Europese bank om de bankencrisis op te lossen. Dat cynisme had natuurlijk zijn reden, want om de bankencrisis op te lossen hebben de Europese burgers miljarden opgehoest waarvan Goldman Sachs meer dan zijn deel heeft gekregen.

Goldman Sachs heeft ook een vuile rol gespeeld bij de grote Griekse crisis die miljoenen mensen in de bitterste armoede heeft gedompeld.

Goldman Sachs heeft de boel belazerd, mensen in de miserie gebracht en daar dubbel aan verdiend. Mede dank zij Draghi.

Als mensen zoals Draghi uit de bank stappen om een hoge “politieke” post te gaan bemannen, dan is dat niet omdat ze wroeging hebben over hun eerdere misdaden, maar omdat ze vanop dit post Goldman Sachs nog beter kunnen dienen. Ze heten dat “zijn pionnen uit zetten”.

Als zo ’n Draghi dan reclame maakt voor de klimaatactivisten is dat een reden tot wantrouwen: het  klimaat wordt misbruikt om de superrijken nog rijker te maken.

Is er dan niets aan de hand ?

Ik heb het al zo dikwijls geschreven: ik denk dat je niet kan beweren dat er niets aan de hand is.

Maar ik kan onmogelijk weten wàt er juist aan de hand is. Ondertussen wordt mijn oorspronkelijke overtuiging versterkt dat ook de wetenschappers het niet kunnen weten. En nog veel duidelijker: dat het zeker onmogelijk is om op gebied van klimaat voorspellingen te doen.

Het klimaat is een chaotisch systeem. Het is onmogelijk om in een chaotisch systeem te voorspellen hoe het zich gaat gedragen.

Als ik daarbij wéét dat zowat alle wetenschappers verkocht zijn aan financiële belangen, dan wéét ik dat ik door wetenschappers bedrogen wordt, of toch op zijn minst door de misdadigers die hun rapporten de wereld insturen. En ik wéét dat het IPCC een bolwerk van het kapitaal is. Ik vertrouw het voor geen eurocent en die wordt iedere dag minder waard.

Ondertussen wordt het alsmaar duidelijker dat de IPCC rapporten die focussen op de CO2 waardeloos zijn. Wie écht gelooft in de klimaatcrisis moet nu woest zijn op dat IPCC want door de IPCC rapporten hebben we tientallen jaren tijd verloren. We zijn enkel bezig geweest met het CO2 en hebben geen aandacht gehad voor het methaan dat veel erger is dan CO2.

Alles wat we tot nu toe hebben gedaan – de zonnepanelen, de windmolens, de elektrische auto’s… kan op zich zinvol zijn, maar het kàn het klimaatprobleem niet oplossen, want het verandert niets aan het methaan.

Integendeel: door de inzet op die windmolens… enz. wordt het gas belangrijker en dat is dus wél een verspreider van methaan.

En dus zit ik nu te wachten op een bevel van de overheid om voortaan enkel nog scheten te laten in recycleerbare plastieken zakjes waarbij de recyclage methaan uitstoot.

Het IPCC heeft ook andere factoren die invloed hebben op het klimaat, bewust, systematisch en bedrieglijk buiten beeld gehouden: de activiteit van de zon; grotere vulkaanactiviteit…

Zowel op de zon als bij de vulkanen zie je elementen die leiden tot opwarming van de aarde.

Wie beweert dat de opwarming van de aarde te wijten is aan de broeikasgassen lult er dus zo maar wat op los; of liegt.

Spelen de broeikasgassen dan geen rol ?

Als ik benadruk dat methaan een grotere rol speelt dan CO2 kan ik niet beweren dat broeikasgassen zo maar te verwaarlozen zijn.

Ik denk dus dat we de auteur van dit artikel op Dwarsliggers goed moeten verstaan als hij zegt dat CO2 er helemaal niets mee te maken heeft. Als ik zijn uitspraak contextueel lees dan bedoelt hij niet dat de CO2 niets te maken heeft met de opwarming, maar wel niets te maken heeft met de droogte. 

Daar wil ik hem in volgen. Maar heeft de droogte dan ook niets te maken met de opwarming of klimaatverandering ?

Dat zou betekenen dat de opwarming wél bezig is, maar gewoon dat ze niet de oorzaak is van de droogte. Dat is natuurlijk mogelijk.

Wat nu ?

Ik denk niet dat iemand kan ontkennen dat de invloed van de mens op onze planeet te ver gaat. We zijn de tak waarop we zitten aan ’t afzagen.

Jullie kennen mijn overtuiging dat de fundamentele oorzaak ligt bij het kapitalisme met zijn ongebreidelde groei.

De sociaal voelende mensen die de welvaart willen verspreid zien over de hele bevolking van de planeet, moeten beseffen dat de planeet dan nu overbevolkt is.

Wat dit laatste betreft moet er door de sociaal voelenden massaal worden ingezet op onderwijs – vooral van vrouwen – in de arme landen. Het is bewezen dat dit op korte termijn al leidt tot een daling van de geboortecijfers. Het is in mijn ogen de enige ethisch aanvaardbare manier.

Van mij mag je ijveren voor meer energie uit zon en wind, of zelfs voor kernenergie als die energie op een ordentelijke manier kan worden opgewekt. Ik steun de mensen die zoeken naar technologische oplossingen. Ik pis graag onder de douche…

Maar als we niet af geraken van het systeem dat niet kan zonder massale en ongebreidelde groei, zullen we vroeg of laat de prijs betalen.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *