belgië één ?

Knack

Tony Van de Calseyde

‘Meneer Koen Geens, op hoeveel applaus kunt u eigenlijk rekenen in eigen rangen?’

Volgens ex-CD&V-minister Koen Geens zijn grote hervormingen quasi onmogelijk geworden op het federale niveau. ‘Opmerkelijk, uitgerekend komende uit de mond van iemand die als federaal minister van Justitie geroemd wordt omwille van het groot aantal hervormingen’, schrijft Tony Van de Calseyde van B Plus

Als je die Tony ooit ergens zou tegenkomen… mijd hem als de pest. Zijn intellectueel niveau is om van te janken. En erger: hij liegt.

Heel dit misbaksel is een aaneenrijging van dwaasheden.

Merk op dat ik met opzet geen blog aan belgië heb gewijd op de nationale belgische feestdag. Eigenlijk is belgië voorbij. De kliek van Laeken spartelt nog wat, maar tegen de feiten kan zelfs een koning niet op: in belgië leven twee gemeenschappen met verschillende visies die alsmaar minder overeenkomsten vinden.

Eigenlijk vond ik belgië niet meer de moeite waard om er een blog aan te wijden. Maar ja, de nonsens van Van de Calseyde kan ik niet onbeantwoord laten.

Geens is bij mijn weten geen antiroyalist, hij is geen Vlaams nationalist. Ik denk dat hij op zich zelfs geen voorstander is van een onafhankelijk Vlaanderen. Maar hij is een redelijk man die de toestand van binnen uit kent en hij doet een vaststelling: belgië werkt niet meer. Op deze vaststelling bouwt hij verder.

Dat soort redelijke opstelling is aan types zoals Van de Calseyde niet besteed: om de een of andere reden die we uit zijn betoog niet vernemen, is hij voorstander van belgië en dus draait en keert hij de feiten tot ze in zijn kraam passen.

Laat me dadelijk komaf maken met de bijzaken.

Hij vindt het een argument tegen de mening van Geens dat deze werd toegejuicht door mensen van het vlaams blok en van de N-va. Daarmee maakt hij zich belachelijk en toont hij zich zoals hij is: een intellectuele minkukel, want zelfs al ben ik het totaal niet eens met de ideologieën van vlaams blok en N-va, toch moet ik iedere uitspraak van hen op haar waarde beoordelen. Vooral het vlaams blok heeft er een handje van weg om uitspraken te doen die in zich juist zijn, maar dan uit te lokken dat de “welmenenden” zich daar tegen uitspreken. Die domheid van de welmenenden brengt de fascisten aanhang op. De perversie van de fascisten bestaat er dan in dat ze die juiste uitspraak een draai geven die past in hun verderfelijke ideologie. Daarmee trekken ze hun aanhang mee in het bad van de onmenselijkheid.

Van de Calseyde zit op het niveau van die welmenenden. Alleen is hij niet welmenend.

Het argument dat Geens zelf wél hervorming heeft kunnen doorvoeren, gaat niet op: als Geens niet was gehinderd door de federale structuur, zouden zijn hervormingen veel verder zijn gegaan. Of wil iemand beweren dat de belgische justitie goed werkt ?

Van de Calseyde wil dat de Franstalige partijen invloed hebben in Vlaanderen en andersom. Dat is nu juist waar het om gaat: de christen-democraat Geens heeft zeer goed de perversie van het Waalse socialisme begrepen en hij wil af van de invloed van die perversie. Tegelijkertijd wil Magnette af van de invloed van het rechtse Vlaanderen. Voor de naïeven onder jullie die zich laten vangen aan de pro-belgische uitspraken van Magnette: hij wil het confederalisme, maar speelt het aloude Waalse spel van “nous sommes demandeurs de rien” om een betere onderhandelingspositie te hebben bij de onderhandelingen over de splitsing en om nog zo lang mogelijk Vlaams geld naar Wallonië te halen.

De tendens van uit mekaar groeien wordt alsmaar sterker: door het succes van de PVDA in Wallonië wordt dat alsmaar linkser. Door het succes van de N-va en het vlaams blok wordt Vlaanderen alsmaar rechtser.

Van de Casteyde heeft het over democratie. Ook daar is zijn houding stuitend.

Hij zegt dat de belgische bevolking méér belgië wil. Dat blijkt uit bevragingen en dus moet er méér belgië komen. Waarom pleit hij er in één moeite dan niet voor om de verkiezingen af te schaffen en enkel nog met bevragingen te regeren ?

Het behoort tot de essentie van de vertegenwoordigende parlementaire democratie dat het beleid niét wordt gevoerd volgens de wil van de bevolking, maar volgens de inzichten van de regeerders. De reden is simpel: bij het beleid komen problemen aan bod die veel te ingewikkeld zijn om ze over te laten aan mensen die niet de mogelijkheden noch de tijd hebben om zich in die problemen te verdiepen. Daarom worden er mensen aangesteld die worden vrijgesteld om die problemen aan te pakken. De democratie bestaat er in dat die mensen worden verkozen door de bevolking.

Als er één probleem is dat ingewikkeld is, dan is het een staatsstructuur.

Van die democratie wil Van de Casteyde even af als dat past in zijn ziekelijk royalisme.

Neen, hij wil een bevraging, want hij weet zeer goed dat als de koninklijke hark en de baarster van zijn kinderen hun botten aantrekken en even in de modder van Pépinster gaan staan, de meerderheid van de belgen in katzwijm vallen en pro-belgisch zijn, zeker als ook de heilige maagd Elisabeth wordt opgevoerd.

Maar goed, ik wil wel mee met Van de Casteyde en pleiten voor één belgië met een volwaardige democratie met één burger, één stem. In dat belgië zullen de Vlamingen een duidelijke meerderheid zijn die grootmoedig de Franstaligen zullen behandelen als een minderheid. 

Waarom denk je dat er aan Franstalige kant de facto wordt gepleit voor het status quo: nu wordt de Vlaamse meerderheid door de bijzondere meerderheden en grendels vakkundig uitgeschakeld en kan de minderheid zelfs haar wil opleggen aan de meerderheid zoals in Vivaldi gebeurt.

Dat weet Van de Casteyde even goed als ik. Maar dat vertelt hij jullie niet, en dus liegt hij.

Merk op dat ook ik jullie mijn gedacht voorleg, maar dat ik eerst Van de Casteyde aan het woord heb gelaten, zodat jullie met kennis van zaken kunnen nadenken over de zaak. 

Tenslotte is het opvallend dat Van de Casteyde schijnt te rekenen op de CD&V om de koninklijke hark op zijn troon te houden. Een groot gedeelte van zijn betoog is bedoeld om Geens er van te overtuigen dat de CD&V anders denkt dan hij.

Ik heb hier niet meer de plaats om daar op in te gaan, maar het feit alleen al dat hij dat zo belangrijk vindt, geeft aan dat hij niet (meer) zeker is van de trouw van de CD&V aan de koning. De CD&V is enkel nog gehoorzaam aan de wetten van het belgische volk. En die wetten kan ze veranderen. Dat Van de Casteyde zich daarover ongerust maakt, is op de dag na de hopelijk laatste belgische nationale feestdag een reden voor échte vreugde.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *