Armoede bij mensen die werken

VRT NWS

Alleenstaande mama Sandra (54) werkt voltijds, maar komt niet rond: “Ik val uit de boot voor elk sociaal tarief, toch kan mijn kind niet mee op schoolreis”

Veel alleenstaanden met of zonder kinderen die voltijds werken hebben het moeilijk om de eindjes aaneen te knopen. Bovendien verdienen ze soms net te veel om recht te hebben op allerlei vormen van (financiële) steun. Een van hen is Sandra, een vrouw van 54 die haar zoon van 19 in haar eentje opvoedt. In een pakkende brief aan “De inspecteur” doet ze haar verhaal

Het is toch om van te janken als je dit leest ?

En moet een De Wever of een Jambon niet van schaamte in de grond kruipen als hij het riedeltje herhaalt: de beste manier om de armoede te bestrijden is iedereen aan het werk krijgen. Niet dus.

Overigens is dat riedeltje al lang doorprikt in Duitsland waar de sociaal-democraten en groenen in de regering Schröder vanaf 2003 de Hartz-akkoorden implementeerden: een strijd tegen de werkloosheid die dan de armoede zou moeten beteugelen. De hele zaak leidde tot meer armoede met als maar meer mensen die twee tot drie jobs moeten combineren om te overleven, en mannen in pakken op een fiets met een korfje en lange puntige stok die van vuilbak naar vuilbak rijden.

Dat de N-VA na dat Duitse debacle nog altijd op die nagel blijft kloppen, doet vragen rijzen: het klinkt goed: “werk als uitweg uit de armoede”, maar als je door de ervaring in Duitsland wéét dat het niet tot het gewenste resultaat leidt, waarom blijf je het dan herhalen ?

Over de VLD wil ik het hier niet hebben. Van dat volkje moet je sociaal niets verwachten. Als De Croo een “sociale” maatregel invoert, dan is zijn bekommernis niet sociaal, maar wel de bevordering van de consumptie die de bedrijven nodig hebben om winst te maken. Ja, de werkmens heeft natuurlijk wel baat bij die maatregel, maar als hij daar geen baat bij zou hebben, zou De Croo hem ook invoeren.

De hele propaganda die de VLD op dit ogenblik voert waarbij ze zich voorstelt als een partij die bekommerd is om het lot van de mensen, om hun energiefacturen… is pure leugen. Wie echt wil stemmen voor een partij die oprecht de gewone man wil steunen, moet voor de PVDA stemmen.

Nu zal een stem voor de PVDA natuurlijk ook niets uithalen, want het ligt allemaal veel dieper en met dat diepe is ook de PVDA niet bezig.

Daarvoor moet je bij mij zijn.

Eigenlijk is het niet moeilijk: overal in de wereld zijn er mensen keihard aan het werk terwijl ze toch creperen van honger en ziekte, kortom van armoede.

Ik denk nu aan de zwarte kinderen die met levensgevaar in extreem ongezonde omstandigheden rondkruipen in de mijnen van Oost-Congo om daar de ertsen uit de grond te halen die hier in belgië worden verwerkt en het kapitaal vergroten van het huis van Saksen-Coburg en van de hele liberale top, zowel van VLD als MR.

Ik beweer niet dat er niet ook anderen zich verrijken door de slavenarbeid van die kinderen. Maar van de koninklijke hark en de liberalen weet ik het zeker.

Arbeid als middel tegen armoede ? 

Vergeet het !

In het kapitalisme is de basisstelling dat de kapitalist de arbeider juist genoeg betaalt om te overleven. Ah ja, want als zijn werkvolk sterft… Overigens: er zijn genoeg kinderen in Oost-Congo. Dat er geregeld eentje sterft, deert de kapitalistische koning en zijn trawanten niet.

Natuurlijk betaalt de kapitalist als het nodig is ook méér: tenslotte heeft hij de arbeider niet enkel nodig om te werken, maar ook om te consumeren. Als er geen mensen zijn om zijn producten te kopen en te consumeren, maakt hij ook geen winst.

Maar de regel voor de kapitalist is wel altijd: betaal zo weinig mogelijk !

Ik denk niet dat zelfs de ferventste voorstander van het kapitalisme me daarin zal tegenspreken.

En dus zal arbeid soms mensen uit de armoede halen, maar soms ook niet. Dat hangt dan niet af van de goede wil van de kapitalist, maar gewoon van de fase waarin het kapitalisme zich bevindt. 

Natuurlijk speelt niet enkel tijd een rol, maar ook ruimte: de economische toestand is in Congo anders dan hier.

Wij komen uit een sociaal gecorrigeerd kapitalisme, het Rijnlandmodel, dat na de Tweede Wereldoorlog het meest geschikt was om Europa terug op te bouwen. In dat kapitalisme speelden de vakbonden een grote rol. Een en ander leidde tot een systeem van loonbepaling door onderhandelingen tussen kapitalisten en vakbonden en tot onze sociale zekerheid. Merk op dat die situatie verbonden was aan de toestand in West-Europa.

In die fase van het kapitalisme in West-Europa was er tegelijkertijd nood aan grote productie, maar dus ook grote consumptie. En dus was er nood aan arbeiders met een fatsoenlijk loon.

Er was nog geen sprake van de globalisering, en dus ging het niet over consumptie aan de andere kant van de wereld, maar over consumptie hier: over het loon van de arbeiders hier voor de consumptie hier.

Maar ondertussen is er wel de globalisering en dus wordt een groot gedeelte van wat we hier produceren niet meer geconsumeerd bij ons, maar aan de andere kant van de wereld. Dat maakt dat de lonen hier kunnen dalen. Als de Chinezen genoeg verdienen om onze producten te kopen, moeten de mensen hier ze niet meer kunnen kopen.

Tegelijkertijd is het kapitalisme wereldwijd van een Keynesiaanse fase met veel inbreng van de overheid, terug overgegaan naar een harder kapitalisme dat de overheid buiten spel zet.

Dàt is de situatie waarin we nu zijn terecht gekomen. In die situatie haalt arbeid mensen niet meer uit de armoede.

De macht van de vakbonden vermindert automatisch en dat proces wordt nog bewust ondersteund door partijen als de VLD en de N-VA en natuurlijk door het VOKA en het VBO.

De conclusie is dramatisch: in dat kapitalisme is er ook geen geld voor een sociale zekerheid, voor fatsoenlijke werkloosheidsuitkeringen…

Ondertussen breidt de armoede van de alleenstaanden zoals Sandra zich al uit naar gezinnen waar ze met twee gaan werken. Dat heeft te maken met de energiecrisis en de oorlog, maar ook daarzonder zou die tendens versterken.

Ik kan Sandra geen hoop geven: de armoede zal groeien, onvermijdelijk. Het staat geschreven in de wetten van het kapitalisme.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *