Als de CIA de vrijheid predikt, moet de vredelievende boer op zijn ganzen passen.

De Wereld Morgen

Lieven De Cauter

Tweede grote vrijheidsmars roept op tot solidariteit met protesten in Iran

In naam van vrouw, leven vrijheid stapte een tweede grote Belgische vrijheidsmars van het Troonplein naar het Schumanplein. De mars roept op tot solidariteit met en vrijheid in Iran. Een grote groep liep mee onder feministische vlag

Niemand kan me er van verdenken dat ik tegen het feminisme ben, of voorstander van de hoofddoek. Wie mijn blogs leest, weet dat ik de islam onaanvaardbaar vindt (de islam valt niet samen met de moslim). Het regime in Iran is niet mijn vriend.

En dus mag ik al dadelijk de knuppel in het hoenderhok gooien: de betogers in Brussel (en in Iran) zijn nuttige idioten.

Nuttige idioten zijn goedbedoelende mensen die opkomen voor een goede zaak, maar zich onbewust voor de kar laten spannen van slechtbedoelenden die die zaak misbruiken voor een andere zaak dan die waarvoor de nuttige idioten opkomen.

Het moet aan het denken zetten dat die opstand in Iran er juist nu komt op een ogenblik dat dat perfect past in de plannen van de VS.

De VS bereidt de oorlog tegen China voor en bij die voorbereiding hoort de verzwakking van mogelijke bondgenoten van China.

China heeft enkele zekere bondgenoten: Rusland, Iran en Pakistan (een kernmacht !)

Het mag niet verwonderen dat de VS probeert om de bondgenoten van China te verzwakken nog voor het China zelf aanvalt.

Je moet de oorlog in Oekraïne zien in dat kader: die oorlog betekent een reële verzwakking, zowel van het Russische militaire apparaat zelf, als van de Russische economie. Dat het Poetin is die tot de invasie heeft beslist, verandert niets aan de grond van de zaak: de VS heeft Poetin in een situatie gemaneuvreerd waarin hij niet meer anders kon.

Na Rusland wordt nu dus Iran aangevallen.

Ik ben benieuwd naar het moment dat Pakistan aan de beurt komt, al denk ik nu nog dat de mogelijkheden daar veel beperkter zijn. Ik zie enkel een kans door het opdrijven van een conflict tussen Pakistan en India.

Ja, ik geloof natuurlijk wel dat er in Iran bij een gedeelte van de bevolking ongenoegen heerst over de (godsdienstige) dictatuur van de Ayatollah’s. Je kan geen opstand ontketenen zonder een minimum aan een basis van ontevredenheid. En ik wil ook geloven dat de eerste rellen rond de dood van Masha Amini spontaan waren.

Maar als een volksopstand die omvang aanneemt is hij aangestuurd. Altijd !

Hier is de CIA aan ’t werk. Dat instituut heeft hoogopgeleide specialisten voor dat werk en oneindig veel ervaring.

Zelfs in een regime als dat van Iran heeft de CIA zijn agenten. Sommige daarvan zijn buitenlanders die onder het mom van handel of wetenschap in het land verblijven. Sommigen zijn van Iraanse afkomst. Sommigen zijn “gewone” inboorlingen. Een aantal van hen worden ontmaskerd en zitten in de gevangenis. Je kan van Ayatollah’s, Obama’s, Poetins, Kabila’s, Fidel Castro’s… zeggen wat je wil, maar ze steken niet zo maar iemand in de gevangenis.

Soms lukt het niet om iemand in de gevangenis te krijgen. Ik weet het: het klinkt raar, maar Assange is schuldig. Neen, natuurlijk moeten we er alles aan doen om hem te verdedigen, maar vanuit Amerikaans standpunt is hij schuldig.

En zo zitten we met een situatie waar geen goede kant aan is.

Ik vind dat de Ayatollah’s moeten verdwijnen; dat de verplichting van de hoofddoek moet worden opgeheven. 

In mijn blog van gisteren heb ik het gehad over onze omgang met vreemde culturen en heb ik gepleit voor respect. En ik vind dus dat wij onze mensenrechten niet elders moeten gaan opleggen. Dus ook niet in Iran.

We moeten natuurlijk wel mensen in Iran steunen die opkomen voor die mensenrechten als die daar geschonden worden. Maar meer dan steun geven aan die mensen zou een vorm van imperialisme zijn, vertrekkend van een superioriteitsgevoel dat doet denken aan dat van de Duitsers, nog niet zo lang geleden.

Maar waar ligt de grens ?

Ja, ik moet mensen steunen die opkomen tegen de verplichte hoofddoek. Maar moet ik ook mensen steunen die het regime omver willen werpen ?

Je kan een logica hanteren waarbij je het regime vereenzelvigt met de schending van de mensenrechten, maar daar wringt toch iets. 

Voor het feminisme zou het een veel grotere overwinning zijn als het er zou in slagen om in een land als Iran, binnen een islamitische samenleving, de vrijheid van de hoofddoek te verwerven.

We balanceren op een slappe koord.

Voor mij wordt die koord al wat strakker gespannen als ik weet dat het protest tegen het regime wordt aangestuurd door een oorlogszuchtige mogendheid die een wereldoorlog voorbereidt.

Ik ga er van uit dat er een moment komt dat de VS de druk rond Taiwan gaan opdrijven zodat China in een positie komt dat het niet meer anders kan dan militair in te grijpen in Taiwan (denk aan de plaatsing in Taiwan van bepaald wapentuig dat voor China onaanvaardbaar is). Die militaire actie van China wordt dan de aanleiding voor de militaire actie van de VS en de effectieve start van de derde wereldoorlog.

Dat moment rond Taiwan zal er pas komen als Rusland, Iran, Pakistan, genoeg verzwakt zijn.

De klus tegen Rusland is al bijna geklaard.

De rellen in Iran maken deel uit van het spel.

Ondertussen heeft de Europese Unie in de rellen in Iran al een voorwendsel gevonden om sancties op te leggen. Wat er met Rusland gebeurd is, herhaalt zich.

Elke steun van ons aan de opstandelingen in Iran brengt de derde wereldoorlog dichterbij.

 

Is onze steun dan nog verantwoord ? Vraagteken !!!

Je mag van mij “ja” antwoorden met als argument dat die derde wereldoorlog er toch komt en dat je hoopt dat de Amerikanen die winnen. Maar dat is wel erg cynisch. Dan ben je geen nuttige idioot meer, die onbewust is, maar jut je bewust mensen op om in Iran hun leven te riskeren om de Amerikanen de oorlog te laten winnen. Zo houd ik niet van je.

Ik weet het dus niet. Maar het is niet omdat ik het niet weet dat ik de werkelijkheid van het nuttige-idioten-spel moet ontkennen.

Misschien moet elke actie voor de vrouwen in Iran samen gaan met een actie tegen het Amerikaanse imperialisme en voor vrede ? Misschien moeten we er één strijd van maken ?

Maar ik maak me geen illusies: de mensen die hier actie voeren tegen het verbod van de hoofddoek en resoluut gekozen hebben voor een mensenrechtenschendende islamideologie, zijn ook de felste medestanders van de nazi’s in Oekraïne en staan onvoorwaardelijk Groen aan de kant van de VS.

Ja, de CIA levert schitterend werk: zowel de voorstanders als de tegenstanders van de hoofddoek trekken de Amerikaanse kar.

Ik word daar niet vrolijk van.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *