De Congocommissie mislukt

Het Laatste Nieuws

Congocommissie komt niet tot akkoord, Wouter De Vriendt betreurt bemoeienissen uit paleis: “Excuses waren no pasaran”

De bijzondere Congocommissie van de Kamer heeft maandag niet gestemd over het verslag en de aanbevelingen, die de afsluiting moesten vormen voor de werkzaamheden die in de zomer van 2020 gestart waren. Verschillende fracties, waaronder de liberalen, hebben de zitting verlaten. Open VLD en MR weigerden mee te werken aan een wisselmeerderheid over het onderwerp dat de Vivaldimeerderheid verdeelt

Excuses openen natuurlijk de deur naar herstelbetalingen. Nu mogen politiekers in hun besluiten wel opnemen dat de excuses die zij aanbieden niet het recht geven op herstelbetalingen, als iemand de zaak dan voor een rechtbank brengt blijft toch alles mogelijk.

Dat belgië herstelbetalingen zou doen als land is natuurlijk dwaasheid. Want die betalingen zouden dan uit de zak komen van mensen die geen enkele schuld hebben aan wat er in Congo is gebeurd. 

Nu kan je natuurlijk niet altijd het onderscheid maken tussen de burgers en de staat. En natuurlijk hebben ook de gewone burgers mee geprofiteerd van de uitbuiting van Congo. Maar als je toch duidelijk kunt aanduiden wié er verantwoordelijk is voor de wantoestanden en als tegelijkertijd de grootste profiteurs duidelijk kunnen aangewezen worden, en je even goed kan aantonen dat die profiteurs ook hier de burgers hebben uitgebuit, kan je niet zo maar die burger laten opdraaien.

Die schuldigen en profiteurs zijn duidelijk: het koningshuis en een bende van industriëlen en aandeelhouders van maatschappijen zoals de Union Minière.

Dat het koningshuis zich verzet tegen excuses is dus goed te begrijpen, maar het toont wel aan hoe immoreel die kliek daar is.

Dat de VLD en MR met het koningshuis mee marcheren is al even “normaal”: alle belgische topliberalen zijn betrokken bij de uitbuiting van Congo, zowel in de tijd van de kolonie als ook nu nog (in Oost-Congo). De families Michel, De Croo, verbonden met George Forrest en Albert Frère… Denk ook aan Maurice Lippens, Etienne Davignon (kind des huizes op het koninklijk paleis) en Guy Verhofstadt. Kortom de hele liberale top in belgië is betrokken.

Ik heb weet van slechts één socialist: Willy Claes, de man die wegens corruptie schandelijk is afgezet als secretaris-generaal van de Navo, en die in het  buitenverblijf van Frère aan de Côte D’Azur bij het tennis op de scheidsrechterstoel zat omdat hij wegens zijn voethandicap niet kon meespelen. Maar op de VRT wordt hij nog altijd met respect behandeld.

Overigens speelt ook nu nog PNB Paribas en ING een smerige rol in de mijnen van Oost-Congo. Via via zijn ze de voortzetting van de Société Générale, die zelf een voortvloeisel was van de financiering van de stichting van belgië door de Rothschilds.

Neen, ik pleit anderen niet vrij, maar ik denk wel dat ik zojuist de voornaamste actoren genoemd heb.

Alhoewel: ook de loges (De Gucht !) en de top van de vakbonden worden vernoemd. Maar ik moet eerlijk zijn: in mijn informatie is hun betrokkenheid minder duidelijk.

Toch nog iets over de betrokkenheid van het koningshuis.

Grondwetspecialisten kunnen nu beginnen met discussies over de toelaatbaarheid van de koninklijke ingreep. Maar eigenlijk doet die er niet toe.

Duidelijk is dat het koningshuis een soort van conglomeraat vormt met een kolonialistisch en misdadig belgisch grootkapitaal dat efficiënt vertegenwoordigd is in de belgische politiek, met daarin uitdrukkelijk de liberale partijen, gesteund door sommigen van andere partijen die mee in het bad zijn getrokken.

Het moet een ietwat objectieve waarnemer toch opvallen dat de laatste jaren waarin dat koningshuis en dat grootkapitaal in gevaar komen door het succes van Vlaamse separatistische partijen, altijd opnieuw de liberalen (Frans- of Nederlandstalig) aan de macht komen met een liberale premier, ook al wegen die liberale partijen electoraal totaal niet genoeg om democratisch aan de macht te komen.

Toeval ? Neen, there is something rotten…

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *