Ubi caritas et amor, Deus ibi est !

Kerknet

Jozefien Van Huffel

‘God is niet zoek in de oorlog, Hij huist in elke helpende hand’

Al 15 jaar werkt Wojciech Stasiewicz (42) in het uiterste noordoosten van Oekraïne. Met vrijwilligers probeert hij kwetsbare inwoners bij te staan

Sorry, ik kan het niet laten.

Maar ik kom zoveel mensen tegen die misleid door de Westerse oorlogspropaganda, totaal geen benul hebben van de toestand in Oekraïne, dat ik hier moet wijzen op informatie uit onverdachte bron : toen deze mens van Poolse afkomst in het Noordoosten van Oekraïne de straat optrok hoorde hij enkel Russisch.

Alle inwoners van Oekraïne zijn natuurlijk Oekraïners, maar door de geschiedenis van het land leeft er een belangrijke minderheid van Russische en Russisch sprekende Oekraïners. Je hebt dus Oekraïense Oekraïners en Russische Oekraïners. Overal vind je wel Russische Oekraïners, maar de meerderheid van hen leeft in het Oosten van het land (Donbas), niet toevallig de Russische kant.

In de Maidanrevolutie (2014) is de macht gegrepen door een bende neonazi’s die dadelijk begonnen zijn met discriminatie van Russische Oekraïners, tot en met een moordpartij in Odessa waar een 40 tal Russische Oekraïners in een gebouw werden vastgehouden dat dan in brand werd gestoken. Geen enkele overleefde het. Kinderen met Russische namen en die Russisch spraken, kregen problemen op school. De pensioenen van de “Russen” werden ingetrokken en de nazi’s organiseerden fakkeltochten met de slogan : “Russen aan het gas !”

En dus probeerden de Russische Oekraïners in de Donbas om zich af te scheuren van het vervolgende Oekraïne. Dat leidde dan tot een gewapend conflict met een frontlijn, ongeveer op de grens tussen Donbas en de rest van Oekraïne.

Neen, ik beweer niet dat alle Oekraïense Oekraïners nazi’s zijn, maar de nazi’s zijn er wel aan de macht.

Ik moet hier niet de oorlog in Oekraïne verklaren en ik laat het dus aan mijn intelligente lezers over om uit deze beschrijving zelf de conclusies te trekken over wat er in Oekraïne gebeurt, en, voor ons misschien nog belangrijker: over de leugenachtige manier waarop wij hier door de reguliere media worden geïnformeerd.

En ja dus: er woedt een verschrikkelijke oorlog en de hele Amerikaanse en West-Europese bevolking wordt bestookt met leugens en opgestookt om enthousiast kant te kiezen en de vijand te haten.

De wereld ziet er niet mooi uit en waar is God dan ?

Als kind kregen wij te horen dat God goed en almachtig is. Maar als je naar de toestand van de wereld kijkt, dan klopt dat niet: God kàn niet tegelijkertijd goed en almachtig zijn. Want als hij almachtig zou zijn dan zou hij toch die ellende kunnen voorkomen of uit de wereld helpen … En als hij goed zou zijn, dan zou hij dat toch moeten doen … Hij doet het niet. Dan is hij ofwel niet goed, ofwel niet almachtig. Daar valt onze God van zijn hemels voetstuk. Het besluit is duidelijk: deze God bestaat niet.

Atheïsten construeren allerlei redeneringen om aan te tonen dat God niet bestaat. De domsten onder hen zeggen dat God niet bestaat omdat ik niet kan bewijzen dat hij bestaat. Ik ben nog geen enkele atheïst tegen gekomen die kan bewijzen dat God niet bestaat.

Welnu ík kan wél bewijzen dat God niet bestaat: het lijden in de wereld is een bewijs dat God niet bestaat; althans niet de God van mijn jeugd, de goede en almachtige.

Maar misschien bestaat er een andere ?

De goede en almachtige is een uitvinding van filosofen en theologen. 

Iedereen heeft recht op zijn dwaasheid, ook filosofen en theologen, maar als het gaat over “christelijke” filosofen en theologen word ik toch kwaad als ik zie hoe die onbetamelijke mensensoort zijn eigen intellectuele constructies belangrijker heeft gevonden dan echt op zoek te gaan naar de tedere intuïtie van Galilea; naar de God van Jezus.

Natuurlijk was Jezus een Jood en leefde er in hem het godsbeeld van de Joden. Ik ga dat godsbeeld van de Joden hier nu niet verklaren (ik zou het ook niet helemaal kunnen, want ik ben geen Jood), maar je kan dat godsbeeld wel in verband brengen met dat van de theologen: een God die almachtig is en goed als de mens maar genoeg zijn regels volgt en offers brengt.

Ik snap niet dat de Joden aan dat godsbeeld vasthouden, want het betekent dat hun God niet heeft ingegrepen in de holocaust omdat zij zelf hem niet genoeg behaagd hebben. Als je het zo bekijkt, is de holocaust hun eigen fout en Hitler een werktuig van Jahweh.

Om niet mis verstaan te worden : ik bekijk het niet zo !

Maar lang voor de holocaust leefde er in Palestina een man die zo doordrongen was van goedheid (ik idealiseer een beetje) dat hij van die machtige en goede God, enkel de goedheid overhield.

Zijn leerling vatte zijn visie op God samen met: God is liefde. En liefde is machteloos. 

Als het over God gaat, gaat het over àlles. Het begrip God gaat per definitie over radicaliteit. De goddelijke liefde is dus radicaal, totaal. De machteloosheid is radicaal en totaal.

Het staat duidelijk in de geloofsbelijdenis van Nicea waarin over de levende Jezus niets wordt gezegd over wat hij heeft gedaan of gezegd. In die geloofsbelijdenis gaat het enkel over zijn geboorte en sterven. Beiden bieden een beeld van totale machteloosheid: een baby, geboren in een gezin van armoezaaiers en een man, hangend aan een kruis, de doodstraf voor wie het niet waard was om fatsoenlijk gedood te worden. Machtelozer kan niet. Dàt is het beeld van de God van Jezus.

Dan komt natuurlijk de vraag: als God machteloos is, wat hebben we dan aan hem ? Kan hij dan even goed niet bestaan ?

Het antwoord ligt vervat in “God is liefde”. Want liefde kunnen wij doen bestaan. We kunnen het ook niet, maar we kunnen het ook wel. Wij kunnen God doén bestaan. Niet helemaal, maar we kunnen een glimp laten zien van de God van Jezus.

Een Gregoriaanse hymne zingt: “Ubi caritas et amor, Deus ibi est”. “Waar goedheid en liefde zijn, daar is God”.

Jezus toont ons een God die ons oproept om hem te doen bestaan door lief te hebben. En hij roept het fluisterend, juist omdat hij machteloos niet in staat is om dwingend luid te roepen. Maar hij roept ons.

Wordt het niet tijd om onze oren te spitsen ?

Eergisteren was het Driekoningen. Wordt het niet tijd dat wij de ster gaan zien ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *