Over geslacht en ontmenselijking

Doorbraak

Winny Matheeussen

Frank Furedi: ‘België en EU vervolgen Hongarije uit gebrek aan eigen legitimiteit’

Hongarije is bliksemafleider voor échte problemen

Hongarije wordt door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omwille van zijn wet inzake ‘strengere maatregelen tegen pedofiele daders en tot wijziging van bepaalde wetten ter bescherming van kinderen’, die bepaalt dat inhoud die ‘afwijkende identiteit van het geslacht bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit voorstelt of promoot’ verboden wordt voor personen jonger dan achttien jaar

Ik kom niemand tegen – niemand ! – die vindt dat je aan een jongetje van dertien jaar moet vragen of het wel zeker is dat het een jongetje is. Nochtans is het precies dat wat de transgenderisten doen. Vervang voor mijn part jongetje door meisje.

Een jongetje wordt geboren als jongetje. Of heb jij ooit geweten dat een jongetje werd geboren met een vagina ?

De overgrote meerderheid van de jongetjes worden mannen zonder dat ze zich hebben afgevraagd of ze toch niet liever een vagina zouden hebben.

Een klein aantal vraagt zich dat wel af. Niets op tegen.

Maar moeten omwille van dat kleine aantal àlle jongetjes zich vragen gaan stellen over hun geslacht ? Nochtans is het precies dat wat de transgenderisten willen.

Bij mijn weten vallen de meeste zaken omlaag. Soms gaan ze omhoog, zoals bij een ballon. Ik hou van ballonnen. Maar moet ik me gaan afvragen of appels omhoog kunnen vallen, omdat er ballonnen bestaan ?

Ik vind niets decadents aan iemand die problemen heeft met zijn genderidentiteit. Maar als hij probeert om zijn abnormaliteit tot normaal te verklaren, is hij wél decadent. En als hij probeert om anderen mee te trekken in zijn spoor is hij pervers.

Pak me niet op het woord abnormaliteit. Je vindt daarin de stam norm. Dan kom je bij normen en waarden. En dus ook bij goed en kwaad. Als je die betekenis geeft aan het woord abnormaal, is het in deze context slecht gekozen. De vraag naar het geslacht heeft niets te maken met goed of kwaad. Een jongetje is niet slecht omdat het zich een meisje voelt. En iemand is niet slecht omdat hij zich dan laat opereren. 

Ik vind het triestig omdat ik er van overtuigd ben dat het geen oplossing is: het basisprobleem gaat over aanvaarding van zichzelf zoals men is. Dat is de voorwaarde om gelukkig te zijn. Iemand met een penis die zich een meisje voelt, moet zichzelf dus aanvaarden als iemand met een penis die zich een meisje voelt. Als hij zich laat “ombouwen”, is dat juist een daad van niet aanvaarden van zichzelf. Het probleem is dan dat na de ombouwing altijd het besef blijft dat het “toch niet écht” is. Dan moet er dus een nieuw proces van zelfaanvaarding volgen waarin hij zichzelf moet aanvaarden als iemand die niet echt is. Tenslotte zit hij dan nog altijd in hetzelfde probleem als bij het begin. Eigenlijk is het nog erger, want hij is nep. Ik vind dat triestig. Maar het is niet slecht.

Wél slecht is het als we kinderen op dat spoor zetten.

Stop dus met al dat misdadige gezever over genderidentiteit. Laat de normale/gewone dingen hun gewone gang gaan. En als er dan af en toe ergens iemand problemen heeft, begeleid hem dan op een adequate manier.

Ik ben begonnen met te zeggen dat ik niemand ken … Gewone mensen – de gewone mensen – hebben geen boodschap aan heel het verhaal, juist omdat ze gewoon zijn. Vanwaar komt dan de hele hetze rond dat transgendergedoe ?

Duidelijk is dat ze ons wordt opgedrongen door een bepaalde elite die grote macht heeft in de media.

Een elite die belang heeft bij de groeiende decadentie en perversiteit. Een elite die er belang bij heeft dat zoveel mogelijk mensen zo weinig mogelijk identiteit hebben. Je vindt het thema ook terug bij de discussies over culturele identiteit – de multiculturele samenleving.

Frank Furedi die aan het woord is in het artikel in Doorbraak wijst naar de Europese overheden die het thema gender gebruiken om de aandacht af te wentelen van de interne problemen van Europa.

Ik denk dat het dieper zit.

Als ik het verband leg met de media die zich massaal inschakelen in manipulatie van de massa, kan ik niet anders dan vermoeden dat er een bewuste actie bezig is om mensen te ontdoen van hun identiteit – dus ook door hen geslachtelijke identiteit in vraag te stellen – omdat identiteit een rem is op manipulatie.

We leven in een tijd waarin het kapitaal en de politiek mekaar hebben gevonden om de gewone massa te degraderen tot een identiteitsloze, willoze massa die marcheert waar en wanneer de elite wil dat ze marcheert. En die zich daar goed bij voelt.

Het is een proces van ontmenselijking, dat je ook terug vindt in bepaalde ideeën over robotisering.

De ontwerpers van robots proberen om die machines zoveel mogelijk op mensen te doen lijken. Ik zit te wachten op een robot die verpakt zit in vlees en huid en helemaal op een mens lijkt.

Er is natuurlijk ook de omgekeerde weg: maak van de mens een robot. Dàt is wat er bezig is. Langzaam aan. Het kan niet anders dan een proces over langere termijn zijn. De manipulator geeft aan de mens dan de identiteit die de manipulator goed uitkomt.

En, inderdaad: bij die mens die door manipulatie een robot geworden is, speelt zijn geslacht geen rol meer. Als het de elite goed uitkomt zal hij mannelijk zijn, of vrouwelijk, of onzijdig. Het gaat er gewoon om op welk knopje de manipulator duwt.

De mensheid wordt ontmenselijkt. Overal worden nu beslissingen genomen op basis van computergegevens. In feite beslist de computer. Het gezond verstand dat rekening houdt met de mens wordt uitgeschakeld.

Op zich is het geen probleem dat de mensheid tijd nodig heeft om te leren omgaan met de nieuwe technologische mogelijkheden, ook medisch, ook qua geslachtelijkheid, ook met Artificiële Intelligentie.

Maar blijkbaar zijn die mogelijkheden in handen van een macht die zelf al zo ontmenselijkt is dat ze werkt aan de totale ontmenselijking.

Word wakker !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *