Vrije meningsuiting

Op Doorbraak heeft Ignace Vandewalle het over de vrije meningsuiting.

Uiteraard komen dan autoritaire regimes zoals dat in Rusland, China … ter sprake. Oorlogsstokers maken van elke gelegenheid gebruik om het vijandbeeld tot leven te brengen.

Ik denk niet dat ik het fijn zou vinden om in Rusland te leven. Van de andere kant zou het me niet verwonderen als een meerderheid van geboren en getogen Russen niét zo’n probleem hebben met die onvrijheid in meningsuiting.

Maar ik ben het er dus wel mee eens dat het in Rusland beter kan.

Samen echter met de kritiek op Rusland (en China …) wordt het beeld opgehangen van het “vrije” Westen met wél vrije meningsuiting.

En daar word ik kwaad om.

Want wat betekent vrije meningsuiting als er geen vrije mening is ?

Die is er niet in het vrije Westen.

Natuurlijk wordt mijn mening niet juridisch opgelegd.

Maar er is wel een constante hersenspoeling aan de gang, uitgaande van de overheid met de reguliere media als middel.

Hersenspoeling is een vorm van onvrijheid.

Het ergste is nog dat die hersenspoeling door velen zelfs niet als zodanig wordt herkend. Dan wordt het manipulatie.

Manipulatie is iets anders dan proberen iemand te overtuigen.

Ze werkt met boodschappen en beelden die inspelen op emoties en door herhaling kracht krijgen.

Ja, we zijn vrij om te denken wat we willen over héél veel.

Maar na de Tweede Wereldoorlog is er angst gewekt voor “de Rus”. “De Russen komen” was de titel van een bestseller.

Die angst was de manipulatieve factor die de koude oorlog mogelijk maakte.

Voor mijn part stel je dat aan de andere kant van het Ijzeren Gordijn hetzelfde gebeurde.

Maar ondertussen is het wel duidelijk dat die koude oorlog door de VS gewild was en met opzet in stand werd gehouden.

De koude oorlog was het middel om de Amerikaanse wereldhegemonie in stand te houden. De Amerikanen zijn als de dood voor een Europa, verenigd van Oeral tot Gibraltar. Dat Europa zou de VS op alle vlakken, overvleugelen. Door het samengaan van de onmetelijke bodemrijkdom (zowel landbouw als ertsen) met de West-Europese scholing en technologische ontwikkeling zou de Europese economie véél sterker worden dan de Amerikaanse. Die sterke Europese economie zou samengaan met militaire macht.

En dus pratikeerde de VS het aloude principe: “divide et impera”, “verdeel en heers”.

Kijk naar onze media en politiek na de Tweede Wereldoorlog en je herkent de propaganda, de herhaalde boodschappen in de media, de beeldvorming van een vijand.

Je herkent de manipulatie.

En dezelfden die de vrije mening afbraken, zongen de lof van onze vrije menings-uiting.

Natuurlijk wordt niet iedereen even fel gegrepen door de manipulatie. Er zijn mensen die zich toch een eigen mening blijven vormen. Maar zolang de massa volgelingen groot genoeg blijft, is dat voor de machthebbers geen probleem.

En de dag dat een groot aantal mensen zich toch aan de manipulatie ontworstelt, trekken de machthebbers zich van hun mening niets aan. Die mensen mogen hun mening uiten en daarmee stopt hun vrijheid.

Het mooiste voorbeeld hiervan is de rakettenbetoging  in 1983 in Brussel. Met meer dan 400.000 deelnemers is het de grootste betoging ooit in belgië. Maar Wilfried Martens, toen premier, heeft er zich niets van aangetrokken. Het parlement werd buitenspel gezet en de raketten zijn er gekomen en staan er nog.

Na de betoging zijn alle machtsfactoren in belgië tot de orde geroepen en is een andere manipulatie in gang geschoten: die waarbij de mensen het gevoelen van onmacht wordt gegeven.

Het gevoelen van onmacht maakt het psychologisch moeilijk/onmogelijk om tot macht te komen.

Natuurlijk zijn we op vele vlakken wel echt of toch min of meer vrij.

Maar als het om de geopolitieke belangen van de VS gaat wordt die vrijheid genoeg ingeperkt om van ons slaafse dienaars van de VS te maken.

En die VS leidt ons recht naar de Derde Wereldoorlog.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *