Dat is wat het vlaams blok verwerpelijk maakt: niet dat het de problemen aankaart, maar dat het de schuld naar kleine, machteloze mensen werpt

De Standaard

Ignaas Devisch

Gaat het migratiedebat over feiten of perceptie?

Wie het discours over migratie beheerst, wint de verkiezingen, schrijft Ignaas Devisch. Wat niet betekent dat iedereen het discours van radicaal-rechts moet overnemen. De vraag is hoe we met migratie omgaan en hoe we dat beleid afstemmen op de talloze andere noden van deze tijd.

Toen de slavernij een last werd voor de economische ontwikkeling van het Noorden van de VS, ontdekten de progressieven plots dat slavernij onmenselijk was.

Toen in Frankrijk de nieuwe klasse van de burgerij was ontstaan en die genoeg had van de koninklijke belastingen, ontdekten de progressieven plots het ideaal van liberté, egalité, fraternité.

Toen het kapitaal vrouwen nodig had op de werkvloer, ontdekten de progressieven plots dat de vrouw aan de haard onderdrukt was, bevrijd moest worden en het recht moest krijgen om aan de band te gaan staan omwille van haar persoonlijke ontwikkeling.

Toen het Amerikaanse kapitaal een oorlog tegen Irak nodig had, ontdekten de progressieven plots dat de bevolking van Irak onderdrukt was, moest bevrijd worden en moest gaan genieten van de democratie. Progressieve studenten stonden op straat geld in te zamelen voor steun aan de baby’s die verdwenen waren uit de Koeweitse couveuses.

Nu de veroudering van de bevolking stilaan een nijpend probleem wordt, ontdekken de progressieven plots dat ieder mens recht heeft om dood te gaan als hij dat wil.

Voor de ietwat onnozelen onder jullie: neen, ik ben niet voor de slavernij; ik ben niet tegen liberté … ; ik vind niet dat Sadam Hoessein een goed staatsman was; en ik ben niet tegen euthanasie.

Maar ik ben wel tegen progressieven die denken dat ze vooruitstrevend denken, terwijl ze achter de feiten aanlopen … daardoor de werkelijkheid uit het oog verliezen en de wereld om zeep helpen.

Toen het kapitaal goedkoop werkvolk te kort had ontdekten de progressieven het ideaal van de multiculturele samenleving.

Ondertussen is het voor mensen met gezond verstand overduidelijk dat de multiculturele samenleving misschien onvermijdelijk, maar in ieder geval niet na te streven is, en we naar een punt gaan waarop de samenleving uit mekaar valt door een overdaad aan multiculturaliteit. Maar de progressieven weigeren die werkelijkheid te zien en blijven de migratie als wenselijk voor stellen – ah ja, want het kapitaal houdt ons voor dat zonder de migranten wij onze welvaart niet kunnen handhaven.

De gewone gezond denkende mens met zijn voeten in de aarde keert zich dus af van de progressieven en komt terecht bij het vlaams blok.

De migratie wordt het thema van de volgende verkiezingen en enkel het vlaams blok kan daarbij winnen.

Maar de progressieven hebben het nog altijd niet begrepen en proberen de gewone man met cijfers er van te overtuigen dat “ze” eigenlijk niét met teveel zijn. De gewone man lacht met die cijfers.

Ignaas Devisch, lid van de lulkliek aan de Gentse Universiteit, stelt de feiten tegenover de perceptie. Welnu, de perceptie is ook een feit. En dat feit is niet het gevolg van de, inderdaad, perfide praat van het vlaams blok. Dat feit is het gevolg van wat de man in de straat “ervaart”. Zonder die ervaring zou de praat van het vlaams blok niet aanslaan.

Maar luller Devisch wil niet – kàn – intellectueel niet toegeven dat de werkelijkheid is wat ze is, want ze past niet in zijn zogenaamd progressieve lulvisie.

Ondertussen betaal ik belastingen om de “nieuwkomers” inburgeringscursussen te laten volgen. Wie de multiculturele samenleving ernstig neemt is tégen inburgering, want die inburgering is een aanslag op de multiculturaliteit.

Waar is de verrijking van het contact met andere culturen als die andere culturen zich moeten aanpassen aan de onze ?

Als je de rijkdom van de andere cultuur ernstig neemt, moet je de eigenheid van de andere bevorderen. Dan moet je besnijdenis van jonge meisjes subsidiëren. 

Het hele verhaal van de verrijking door de multiculturaliteit is een leugen; de zoveelste leugen van de progressieven.

Gewone mensen willen dat alles “gewoon” is. Ze hebben een thuis nodig, een omgeving die ze kennen. Daarin stoort het vreemde, de vreemde.

Ga je nu als progressieve aan gewone mensen verwijten dat ze gewone mensen zijn ?

De progressieven à la Devisch zijn asocialen, elitairen.

Ok, de migratie is een feit, net zoals er een perfide vorm van multiculturaliteit is. We moeten daarmee leren leven. Ook het vlaams blok kan de klok niet terug draaien. Maar laat ons stoppen met de multiculturaliteit voor te stellen als iets wat we moeten nastreven. En vooral: laat ons de werkelijkheid bekijken gelijk ze is en de problemen die de multiculturaliteit meebrengt benoemen. Als we dat niet doen versterken we het vlaams blok.

Het vlaams blok bekampen doen we niet door de aantallen te minimaliseren. We doen het niet door het vlaams blok na te praten en de Roma uitschot te noemen.

We doen het door de problemen die het vlaams blok – terecht – aanbrengt, te erkennen en naar oplossingen te zoeken. En door het vlaams blok uit te dagen om zelf met oplossingen te komen.

Devisch moet erkennen dat het in mekaar zakken van ons onderwijs – ook – een gevolg is van de migratie; dat de overbevolking van onze gevangenissen veroorzaakt is door de migratie; dat de islam een aanslag is op onze fundamentele waarden – met of zonder hoofddoek. Als de islamitische aanwezigheid een kritische massa bereikt, wordt ze een aanslag op de scheiding van godsdienst en staat … 

Maar waar het echt om gaat: merk op dat ik het heb over de migratie en over de islam, maar niet over de migranten, of de moslims.

Dat is de stap die het vlaams blok verwerpelijk maakt: niet dat het de problemen aankaart, maar dat het de schuld naar die mensen werpt.

Neen, niet deze migrant – ook al steelt hij – is schuldig aan de problemen door de migratie. Hij is zelf slachtoffer. De problemen door de migratie zijn het gevolg van de migratie. En die migratie is gewild door het kapitaal en de progressieven die het kapitaal een ethische grondslag hebben gegeven voor zijn rotzooi.

Tegenover de benedenmenselijkheid van het vlaams blok moeten we menselijkheid plaatsen. Neen, ik moet niet gaan houden van die vuile Marokkaan. Maar ik moet er wel een mens in blijven zien.

We moeten vertellen dat “ze” inderdaad met teveel zijn, maar dat zelfs dan een mens een ander mens niet moet haten, omdat de hater ook altijd een vorm van zelfhaat ontwikkelt. Of nog: een mens die haat kan geen gelukkig mens zijn. Het vlaams blok maakt niemand gelukkig.

Moeten we “er” “terug” sturen ? Van mij mag het. Maar we zullen “ze” nooit allemaal kunnen terug sturen. Dus moeten we een manier vinden om er mee te leren leven. Maar je kan niet samen leven met iemand die je haat.

Ondertussen blijven de progressieven beweren dat het vlaams blok de migratie niet naar voor mag schuiven bij de verkiezingen. Migratie moét het thema van de verkiezingen worden. Maar de progressieven moeten afkomen met een antwoord op de problemen van de mensen. Dat antwoord hebben ze niet.

Ik haat de progressieven.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *