Ten Oorlog !

Twee titels in onze kranten.

Het Belang van Limburg

“Europa is in pre-oorlogstijd”: opnieuw waarschuwing voor nakende oorlog met Rusland

Het Nieuwsblad

Militaire experts over groot offensief van Rusland en Duitsland als doelwit: “Compleet onmogelijk”

Er klopt iets niet.

Hoe kan er een oorlog nakend zijn met Rusland, als Rusland niet bekwaam is om een oorlog te voeren ?

Wie heeft gelijk ?

Ze hebben allebei gelijk.

Het verloop van de oorlog in Oekraïne toont onweerlegbaar aan dat Rusland inderdaad niet in staat is om Europa binnen te vallen.

En toch is er een oorlog nakend ! Ook dat is waar.

Die oorlog is nakend, niet omdat Rusland hem zal beginnen, maar omdat “wij” hem zullen beginnen.

Waarschijnlijk al vroeger, maar zeker al onder Obama heeft de VS beslist tot een oorlog met China – en dus ook met de grote bondgenoot van China, Rusland.

De reden is duidelijk: voor de VS is het afgeven van de dominantie over de wereld ondenkbaar.

Die dominantie wordt bedreigd door China.

: de VS verliest de economische oorlog met China.

China heeft geen enkel belang bij een oorlog tegen de VS. Het wint de economische oorlog. Maar als de VS de dominantie wil behouden – terug verwerven – is de militaire oorlog de enige weg.

En dus zal die oorlog er komen.

Een misdadig triestige figuur als Biden staat daar garant voor. De man is heel zijn loopbaan een marionet geweest van het Amerikaanse militair-industrieel complex.

Herinner je dat Eisenhower, de Amerikaanse opperbevelhebber in de Tweede Wereldoorlog en daarna president, al voor dat complex waarschuwde. Het is een miljardenindustrie die niet kàn zonder oorlog.

Die Biden heeft altijd voor àlle oorlogen gestemd die de VS in zijn loopbaan heeft gevoerd, zelfs als zijn partij, de democraten, er tegen was.

Bij zijn aantreden heeft hij uitdrukkelijk verklaard dat hij de VS wil voorbereiden op de oorlog. Ook bij de chaotische aftocht uit Afghanistan heeft hij aangegeven dat zijn troepen daar weg moesten om ze klaar te maken voor inzet in de Indische Oceaan.

Nu, op zich maakt het niet uit wie president wordt in de VS. Niemand kan daar president worden zonder verkocht te zijn aan het militair-industrieel complex.

De situatie in Oekraïne is ontstaan doordat de VS er een staatsgreep heeft gepleegd – denk aan de rol van Hunter Biden, de zoon van de president – waardoor het land een bedreiging werd voor Rusland, vooral ook door de kwetsbaarheid van de Krim waar een groot gedeelte van de Russische vloot ligt.

Zolang Oekraïne in de Russische invloedssfeer lag, was het geen bedreiging voor de Krim.

De huidige succesberichten over aanvallen op Russische oorlogsschepen tonen aan dat de Krim nu wél bedreigd is.

Als Poetin de veiligheid van zijn land wilde bewaken, kon hij niet anders dan Oekraïne binnenvallen en hij zal onvermijdelijk zoveel grondgebied veroveren als hij nodig acht voor de bewaking van zijn vloot.

Ondertussen moet hij wel zijn leger en wapenvoorraden daarvoor inzetten, en daardoor wordt zijn leger verzwakt, wat een doel is van de VS in de voorbereiding van de aanval op Rusland, in functie van de oorlog met China.

Merk op dat het feit dat Zelensky de Russische vloot aanvalt terwijl de Navo hem niet meer echt steunt op de grond, een signaal is dat de VS de rol van Oekraïne stilaan niet meer nodig heeft. Dat betekent dat de Derde Wereldoorlog snel dichterbij komt.

Onze media zijn er wel in geslaagd om onze bevolking wijs te maken dat Poetin een psychopatische machtswellusteling is en dat de bedreiging van hem komt en niet van de VS

Probeert Rusland onze publieke opinie te beïnvloeden ? Natuurlijk ! Mag dat aangeklaagd worden ? Ja, het moét !

Maar waarom doen onze media niet hetzelfde met de Amerikaanse propaganda ? Of wil iemand beweren dat de VS niet hetzelfde doet als Rusland ?

Het verschrikkelijke is dat onze media zich volledig in dienst stellen van de VS. 

Nochtans heeft Europa niks te winnen bij die derde wereldoorlog.

De VS zit veilig achter de wereldzeeën en zal weinig lijden onder de oorlog. Er zal wel hier en daar een Russische of Chinese raket door de verdedigingslinie glippen, maar meer ook niet.

Maar in Europa hébben we geen verdediging.

Die verdediging is ook onmogelijk. De afstanden zijn gewoon te klein.

Dat betekent dat Europa grotendeels zal vernietigd worden. Het zal de Amerikanen worst wezen.

Nochtans zou Europa de Derde Wereldoorlog kunnen tegenhouden.

Als het zich neutraal zou opstellen, zowel tegenover de VS als tegenover China-Rusland, zou de VS in Europa niet het tweede front kunnen openen dat het nodig heeft om op hun eerste front – China – te kunnen winnen.

Nu leven we de facto in een bipolaire wereld: de VS en Rusland-China.

Ik weet dat goedmenenden ook de Brics landen als een wereldmacht zien, maar die zijn voorlopig economisch en militair nog lang niet sterk genoeg, en hangen ook niet genoeg samen.

Op dit ogenblik is onze wereld bipolair. Bipolair leidt vroeg of laat altijd tot een militaire machtsstrijd tussen de twee polen.

Vrede op onze planeet is enkel mogelijk in een multipolaire wereld. Multipolariteit is geen garantie op vrede, maar de kans op een wereldoorlog wordt wel veel kleiner.

Europa zou samen met de Brics landen die multipolaire wereld tot stand kunnen brengen.

Maar het doet het niet: onze leiders zijn verkocht. Ze zijn verraders van de eigen bevolking.

Ik zou hier namen kunnen noemen zoals Ursula, Michel, De Croo … maar eigenlijk heeft dat geen zin, want als we die met pek en veren beladen, zouden laten opdraven in VRT documentaires, zou dat niets veranderen: de VS is hier zo machtig dat enkel verraders aan de macht kunnen komen.

Nog twee opmerkingen.

Mensen denken dat de derde wereldoorlog er niet zal komen door de wederzijdse afschrikking van atoomwapens. Die afschrikking is er geweest, maar ondertussen zijn die wapens zo gesofisticeerd dat ze wél inzetbaar zijn. En nogmaals: de VS voelt zich ook tegen deze wapens veilig.

Er is een luide roep voor meer militaire kracht in Europa. Moeten we snel veel meer geld pompen in onze legers ?

Ik ben overtuigd pacifist en voor totale geweldloosheid als enige weg naar echte vrede.

Maar als ik me in het machtsdenken plaats, moet ik ja zeggen !

Als Europa neutraal wil zijn moet het zich kunnen verdedigen. 

De mensheid is niet klaar voor geweldloosheid.

Ik heb zojuist gepleit voor een multipolaire wereld. Dat is een wereld waarin er meer dan twee machtsblokken zijn. Maar het gaat wel duidelijk om machtsblokken. Macht veronderstelt ook militaire macht. Of nog: een leger is op zich geen bedreiging voor de vrede en in deze wereld noodzakelijk.

De vredesrol die Europa zou kunnen spelen als neutraal machtsblok, is enkel mogelijk als het zich militair kan verdedigen.

Maar in de eerste plaats niet tegen de Russen, maar tegen de Amerikanen.

Eerste opdracht: een verdedigingslinie aan de stranden van Normandië.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *