Gaza

Niemand kan me verdenken van antisemitisme.

Als je een blog zo begint, weet de lezer dat er antisemitisme zal opduiken.

Wel ja.

Neen, ik ben geen fan van het nazisme en ja, ook voor mij is de holocaust een afschuwelijk dieptepunt in de geschiedenis van de mens.

Maar dat is het juist: nazisme.

In strictu sensu kan je het nazisme verbinden met het Duitse nazisme van Hitler.

Maar als je naar het basiskenmerk van deze ideologie kijkt zie je een superioriteitsgevoel van het eigen volk, samen met de wil om een minderwaardig ander volk te vernietigen.

In die zin staat Nethanyanu gelijk met Hitler.

Als je naar het hedendaagse zionisme kijkt, staat dat gelijk met het nazisme: het streeft naar de uitroeiing van het Palestijnse volk.

Voor wie het nog niet begrepen heeft: de duivel Poetin is qua slachtoffers van burgers en kinderen, een engel, vergeleken met Nethanyanu.

Als ik me daartegen verzet ben ik nog geen antisemiet. Het gaat tot nu enkel over een Joodse nazi-kliek.

Het probleem breidt zich echter uit: Joden in de diaspora, overal ter wereld, voelen zich omwille van hun Jood zijn, geroepen om dit nazisme te ondersteunen. Hun  trouw aan hun Joods ras is zo sterk dat ze bereid zijn om een nieuwe uitroeiing van een volk te aanvaarden. Daarmee is niet meer het Zionisme van Nethanyanu nazistisch, maar breidt het zich uit tot het Jodendom.

Er zijn natuurlijk ook Joden, zowel in Israël als in de diaspora die de negocide door Nethanyanu veroordelen. Maar dat is niet terzake. Er waren ook Duitsers die het niet eens waren met Hitler. Er waren zelfs mensen lid van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij die nooit een vlieg kwaad hebben gedaan. Maar daarom kan je nog niet zeggen dat Duitsland niet nazistisch was.

Ik begrijp die Joden wel die ook gruwen van wat er in Gaza gebeurt, maar toch achter Nethanyanu blijven staan. Het gaat voor hen om het voortbestaan van hun Beloofde Land. Maar ja, ook in Duitsland ging het toen om “Lebensraum” …

En ook:

Als je het over het Jodendom hebt, kan het gaan over het Joodse ras; maar ook over het Joodse geloof.

Het Joodse ras dat zuiver moet gehouden worden is een racisme.

Het Joodse geloof – het Oude Testament – is een nazisme: de basisidee is dat het Joodse volk is uitverkoren door Jahweh. Jahweh heeft met zijn volk een verbond gesloten en zal het naar het Beloofde Land leiden: Palestina. Het Zionisme is een toepassing daarvan waarbij Joden hun geloof in Jahweh zijn verloren. Ze vinden dat hij nu wel genoeg tijd heeft gehad om hen dat Beloofde Land te schenken, en dus pakken ze het maar zelf.

Merk op dat je nu niet meer kan zeggen dat Duitsland nazistisch is. Duitsers zijn niet van nature nazistisch. Je kan hetzelfde zeggen van Joden. Ik hoop dat ik ooit niet meer antisemitisch moet zijn.

Het voortbestaan van het Beloofde Land. Dat brengt me aan de andere kant: bij de Palestijnen.

Alles wat ik hierboven heb gezegd kan je ook toepassen op de Palestijnen.

Niet iedere Palestijn is aanhanger van Hamas. Maar Hamas is wel de voornaamste vertegenwoordiger van een nazisme binnen de Palestijnen: ze verachten de Joden en willen ze weg.

Van Hamas is bekend dat het doordrongen is van een extreem-rechts nationalisme. Voor veel Palestijnen is Hamas aantrekkelijk omdat het net zoals het nazisme van Hitler ook een socialisme is: Hamas voert in Gaza een sociale politiek met onderwijs, gezondheidszorg … Dat is ook niet moeilijk te begrijpen. Wie denkt in termen van volk, zal dat volk zo sterk mogelijk willen zien en zich inzetten voor het volk. Het probleem is dus niet het socialisme op zich, maar wel dat het enkel gericht is op het eigen volk. Het is een racistisch socialisme.

Ik weet dat zich links wanenden van nu weigeren om het nazisme een socialisme te noemen. Ze gaan er van uit dat dan ook hun eigen socialisme ook nazistisch moet zijn. Hun ideologisch denken belet hen om hun denkfout te zien: het is niet omdat er extreem-rechts socialisme is, dat àlle socialisme extreem-rechts moet zijn. Maar dat is te moeilijk voor zich links wanenden.

In Gaza vechten twee nazistische volkeren tegen mekaar.

De mensen die nu op straat komen met Palestijnse vlaggen maken een verschrikkelijke fout: ze kiezen de kant van een nazisme tegen een ander nazisme.

Nogmaals: natuurlijk is niet iedere inwoner van Gaza een nazi. Maar Gaza is wel een nazistische staat.

Ja ! Mensen mogen en moeten actie voeren, ook op straat, om de genocide in Gaza te stoppen. Zelfs als iedereen in Gaza een nazi zou zijn, betekent dat nog niet dat die bevolking moet uitgeroeid worden. En zeker niet de kinderen, zelfs al zouden zij de toekomstige nog fanatiekere en nog gewelddadigere hamasstijders worden.

De Amerikanen hebben wel een genocide gepleegd op de Indianen, maar in Duitsland hebben ze overgrote meerderheid van de nazi’s in leven gelaten.

Om het beeldend te zeggen: van mij mogen die betogers Israëlische vlaggen verbranden, als ze maar niet met Palestijnse vlaggen zwaaien.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *