Van de katholieke kerk naar de dictatuur van Groen

Logia

Mark Geleyn

‘Vlaamse regering legt de kerk aan de ketting, en de moskee ook, een beetje’

De Vlaamse Regering legde een decreet voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen voor aan het Vlaams Parlement. Dat decreet zal binnenkort waarschijnlijk met grote meerderheid goedgekeurd worden. Het decreet regelt het toezicht op de gelovigen in en om de plaatselijke moskee, kerk of synagoge. Ook scherpt het de erkenningsregels aan ‘om het kaf van het koren te scheiden’. Het definieert de verplichtingen van de besturen van de erkende erediensten. En het voert een inspectiesysteem in

Mark Geleyn heeft gelijk. Maar hij vergeet dat die erkende erediensten gesubsidieerd worden door de staat. Wie dat geld aanvaardt, moet ook controle aanvaarden.

Dit decreet gaat over de lokale geloofsgemeenschappen. Maar wat met nationale erkenningen van erediensten ? Hoe zit het eigenlijk met de controle op dat vlak ? Moet er niet even onderzocht worden of, bijvoorbeeld, de islam wel in aanmerking komt voor erkenning ?

Het is een vervelende vraag, want fundamentalistische atheïsten zullen zeker ook in het katholicisme elementen vinden die erkenning van die kerk in vraag stellen.

Als je er op doordenkt geraak je er in een schema mét erkenning en subsidiëring niet uit. Er is slechts één logische en duidelijke oplossing die overigens al in de grondwet is opgenomen: de overheid heeft zich niet te moeien met geloofsovertuigingen, en dus moet ze er ook geen erkennen en al zeker niet subsidiëren. Afschaffen die handel. “Van de katholieke kerk naar de dictatuur van Groen” verder lezen

De achtergrond van het pro-islamisme in belgië

Doorbraak

Luckas Vander Taelen

Een politiek-correcte perfecte storm

Hoe de cancelcultuur ook in België woedt

Het is allemaal begonnen met een vrije tribune in Le Soir. Zo begint het verhaal dat de Franse antropologe Florence Bergeaud-Blackler vertelt in het collectief werk Cachez-moi cet islamisme (Verberg me dat islamisme). De titel alludeert op het stuk dat journaliste Florence Hainaut op de website van de krant had geschreven, ‘Cachez ce foulard’ (‘Verberg die hoofddoek’)

Als je dit leest als oprecht linkse mens word je er echt niet goed van. Want de beschrijving van wat zich hier links noemt past precies bij extreem rechts; bij fascisme.

Er zijn mensen die mij aanvallen omdat ik wel eens de term “nuttige idioten” gebruik voor de politiek correcte linksen. Hier lees je het ook eens van een ander. Tussen haakjes: niemand kan Lucas Vander Taelen er van verdenken dat hij rechtse sympathieën heeft.

Wat zich nu bij ons links noemt is inhoudelijk extreem rechts. De vraag is: hoe komt dat ?

Er zijn natuurlijk nogal wat zogezegd linkse mensen met een zogezegd sociale inborst die sowieso altijd aan de kant van de zogezegd zwakke gaan staan en daarbij te dom zijn om in te zien dat ze misbruikt worden. Het zijn de meelopers; dikwijls de hardste roepers omdat hun zwakke persoonlijkheid er nood aan heeft om constant de bevestiging te krijgen van “kijk toch eens hoe goed ik ben ! “ Hoe harder ze roepen hoe meer hun narcisme wordt gevoed.

Maar er is meer aan de hand. “De achtergrond van het pro-islamisme in belgië” verder lezen

Van godsdienst naar religie

Trouw

Nico de Fijter

Heilige Corona, bid voor ons.’Hoe het virus religie verandert

Ineens was ze er, samen met het virus: de heilige Corona. Al gauw gingen er berichten rond dat zij de beschermheilige zou zijn tegen epidemieën. Dat is niet waar. Corona van Egypte stierf rond het jaar 177 de marteldood. Ze is patrones van grafdelvers, schatgravers, slagers en houthakkers, ze kan worden aangeroepen bij rugklachten, financiële malaise en hagelbuien.

Zit die oeraap in zijn grot en het dondert en bliksemt, en dat beest heeft schrik.

Een uurtje geleden liep het nog in het zonnetje de macho uit te hangen en op zijn borst te roffelen, maar dat is nu even niet aan de orde. Heb jij ooit een aap in een grot tijdens een onweer op zijn borst horen roffelen ?

Zit die oerméns in zijn grot en het dondert en bliksemt, en hij heeft schrik.

Twee zinnetjes die bijna hetzelfde zijn. Maar: “dat beest” is niet hetzelfde als “hij”, en daar hangt dan ook het  verschil tussen aap en mens aan vast. Want die aap heeft wel schrik, maar beseft niet dat hij schrik heeft. Die mens beseft dat wel. Hij is persoon. Ja, ik ga nu snel door een moeilijke filosofische discussie, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. “Van godsdienst naar religie” verder lezen

Neen Van Grieken, het christendom moet niét domineren !

Knack

Mark Van de Voorde

‘Wat als blijkt dat het christelijke diametraal staat op wat Van Grieken verkondigt?’

‘De christelijke leer en moraal zijn in complete tegenspraak met de visie van het Vlaams Belang op mens en samenleving’, schrijft Mark Van de Voorde

In eerdere blogs ben ik wel ooit tekeer gegaan tegen Van de Voorde. Maar hier heeft hij gelijk. Alhoewel, niet helemaal.

Als er iemand zijn vuile mond moeten houden over het christendom is het Van Grieken. Zijn uitspraak over dominantie van het christelijke is een contradictio in terminis: het christelijke is tegengesteld aan dominantie. Hét symbool van het christendom, Jezus aan het kruis, toont een totale machteloosheid.

Natuurlijk is het christendom dominant geweest in de geschiedenis van onze streken. Maar het ging hierbij zeker over een perversie van het christendom. Gelukkig is de kern van de christelijke boodschap ergens bewaard gebleven, maar de manier waarop mensen die zichzelf christenen noemden die boodschap hebben beleefd en verbasterd is schandelijk. Overigens heeft dit ook te maken met het feit dat de christelijke boodschap is opgeëist door een organisatie, de kerk, die er een ideologie van gemaakt heeft en een ethisch instrumentarium in dienst van de machtigen. “Neen Van Grieken, het christendom moet niét domineren !” verder lezen

Palestina en de Messias

Uitpers

Francis Jorissen

In Palestina gaat het om meer dan “een geschil over onroerend goed”

Francis Jorissen

In Palestina gaat het om meer dan “een geschil over onroerend goed”

“Helaas presenteren de PA” – de Palestijnse Autoriteit – “en Palestijnse terreurgroepen een geschil over onroerend goed tussen particulieren als een nationalistische zaak om aan te zetten tot geweld in Jeruzalem”, vertelde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag. Dit alles “een geschil over onroerend goed” noemen, is een bijzonder perverse manier om wat er werkelijk gebeurt te minimaliseren

Voor de zoveelste maal: anti-zionisme is niet gelijk aan antisemitisme. Antisemitisme is racisme.

Zionisme is een nationale beweging en ideologie die een Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het gebied waar in Bijbelse tijden de Israëlitische koninkrijken Israël en Juda hebben gelegen. De term werd voor het eerst gebruikt in 1890 door Nathan Birnbaum in het tijdschrift Selbstemanzipation.” (Wikipedia)

Als ik niet tegen het zionisme mag zijn, mag ik ook niet tegen het nationalisme of tegen het communisme zijn.

Nu zullen er wel Jodenhaters zijn die hun Jodenhaat vermengen met anti-zionisme en zo het gerechtvaardigde anti-zionisme misbruiken om Jodenhaat te verspreiden. Daar moeten we dus tegen waarschuwen. Maar nogmaals: anti-zionisme is géén racisme. Anti-zionisme is anti-racisme, want het zionisme zelf is racistisch. 

Israël is een staat, gesticht voor enkel mensen die tot het Joodse ras behoren, en niet-Joden hebben er geen volwaardig burgerschap. Israël kent dus een vorm van apartheid, net zoals indertijd Zuid-Afrika.

Dat de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, daartegen in opstand zijn gekomen, is de meest normale zaak van de wereld.

Toch opmerken dat een Palestijnse staat, gedomineerd door Hamas zeker ook geen democratie zal zijn ! “Palestina en de Messias” verder lezen

De stichting van Israël. Een reden tot feesten ?

De Wereld Morgen

Eitan Bronstein Aparicio  

“Blijf de Nakba herinneren, ook de Nakba van vandaag”

Op 15 april 2021 herinneren Joods-Israëlische vredesactivisten die in Brussel wonen de Nakba – de uitdrijving van de inheemse bevolking uit Palestina – op de dag dan Israël zijn ‘onafhankelijkheid’ herdenkt. De Nakba is voor hen meer dan een herinnering, want ze leeft nog steeds door in de dagelijkse realiteit. Eitan Bronstein Aparicio geeft zijn indrukken van deze dag

Met hoeveel zijn ze, de Joden die het niet eens zijn met de oprichting van de Israëlische staat of toch niet met de manier waarop die staat vorm heeft gekregen ? Ik vrees dat het er niet veel zijn.

Een goede lezer heeft het woordje “ vrees” opgemerkt in mijn vorige zin. Het maakt duidelijk dat ik het met hen eens ben: de Israëlische staat is een vergissing. 

Nu moet ik eerlijk zijn: nog niet zo lang geleden vond ook ik dat de Joden recht hebben op een eigen staat. Er is veel te zeggen voor de oprichting van zo ’n staat. En als je aan de holocaust denkt is het zelfs volkomen begrijpelijk dat Joden voor een eigen staat hebben geijverd.

Voorstanders van de migratie halen graag aan dat de migratie van alle tijden is. Daarin vinden ze een motivering om de migranten van hier en nu te steunen. Ik vind dit van een grandioze belachelijkheid, maar wie toch op dat denkspoor zit, moet zich wel niets aan trekken van het lot van de Palestijnen, want dat lot is het gevolg van een migratie van Joden naar Palestina. Hij moet ook zijn mond houden over de uitgeroeide Indianen in Amerika en over de aboriginals in Australië. We kunnen het ook even over Zuid-Afrika hebben en in naam van de migratie de apartheid gaan verdedigen. “De stichting van Israël. Een reden tot feesten ?” verder lezen

De hiërarchie der waarden

Vooraf: wat volgt is een denk-instrument. Dat betekent dat het bedoeld is om te helpen denken, maar niet de werkelijkheid vat of weergeeft. Je kan even goed anders tegen de werkelijkheid aankijken.

Ons leven speelt zich af op zeven terreinen:

  1. ons lichaam: de materie die we zelf zijn
  2. techniek en cultuur: onze omgang met de materie rondom ons
  3. gevoelens: de oorsprong van elke menselijk handelen
  4. verstand: de mogelijkheid om die gevoelens te ordenen
  5. wil: de kracht die ons toelaat om ons verstand te volgen
  6. gemeenschap: ons samenleven met anderen
  7. godsdienst: het is niet mogelijk om in enkele woorden weer te geven wat godsdienst is. Sorry !

Ik geef ongelovigen de toestemming om punt zeven weg te laten. “De hiërarchie der waarden” verder lezen

Een Jood wakkert het antisemitisme aan

Doorbraak

Simon Stern

Wakkert Bart De Wever antisemitisme aan?

Open brief aan Bart De Wever

De orthodox-Joodse gemeenschap in Antwerpen leeft de maatregelen na. De manier waarop ze de laatste tijd met de vinger wordt gewezen, wakkert enkel antisemitisme aan

Deze Simon schijnt niet te beseffen dat hij zelf door dit soort proza het antisemitisme aanwakkert.

Hij verkoopt wat dommigheden en bewijst daardoor dat het Joodse onderwijs waar hij het over heeft toch niet zo ’n hoog peil haalt. Maar, eerlijk is eerlijk: in een tijd waarin het Vlaamse onderwijs naar grote diepten zakt, onder andere door de immigratie, moet ik niet hoog van de toren blazen.

Op één punt heeft Simon gelijk: hij klaagt aan dat er andere bevolkingsgroepen niet bij naam worden genoemd als er in de wijken waar die groepen geconcentreerd zijn corona-uitbraken zijn. Hij noemt ze zelf ook niet bij naam. Ik zal het in zijn plaats doen: het gaat om islamitische wijken. “Een Jood wakkert het antisemitisme aan” verder lezen

Terug naar animistische mythes ? Wij hebben beter !

MO*

Begijn Le Bleu

‘Hoe kan je de hemel kopen of verkopen? Of de warmte van het land?’

De illusie van onbegrensde groei

We moeten onze opvattingen over de menselijke superioriteit herzien nu de klimaatverandering en het daarmee gepaard gaande verlies aan biodiversiteit een harde noot worden om te kraken. Dat is volgens MO*columnist Begijn Le Bleu dé uitdaging voor de huidige en komende generaties. Dat dit gepaard moet gaan met de juiste zingeving en ethiek klinkt logisch, maar hoe doe je dat? Kunnen de animistische concepten van de zogenaamde inheemse volken ons hierbij helpen?

Begijn Le Bleu is een romanticus en zijn verhaal is pure romantiek van de slechtste soort. Als mens van goede wil is mijn eerste reactie: mooi ! Mijn tweede reactie: en dan ?

Met alle respect voor de animistische mythes en de mensen die ze vandaag nog vertellen, maar wil Begijn dat we gaan leven zoals de Indianen voor de immigratiegolf ze heeft uitgeroeid ? Je kan nu wel wat gaan zwijmelen over moeder aarde, maar zo mooi was het in die Indiaanse tijden nu ook weer niet. Ik heb graag Karl May gelezen voor ik aan Karl Marx begon, en van May herinner ik me toch wel dat de Indianen vreemde hobby’s hadden zoals het scalperen van vrienden van hun vijanden. “Terug naar animistische mythes ? Wij hebben beter !” verder lezen

De domheid van de ratio

Trouw (Nl)

Sieme de Wolf

Verscheen Maria echt in Amsterdam ?

Voor deze kerkgangers is er geen twijfel mogelijk

De Maria­verschijningen van Amsterdams zieneres Ida Peerdeman worden door het Vaticaan niet erkend, verklaart bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam. De ‘Kapel van de Vrouwe’ die hieromheen is ontstaan, houdt hoop op een ommekeer

Jullie weten dat ik er niet voor terugschrik om de boel belachelijk te maken. Maar tot mijn eigen verbazing wil ik dat hier niet doen, al is het onderwerp ongelooflijk dankbaar.

Eigenlijk is het simpel: als een zieneres verschijningen heeft gezien, zijn er verschijningen geweest. Wat zo ’n verschijning precies inhoudt, moet je aan de zieneres vragen. Dat is wat de gelovigen doen en zij geloven de zieneres. Wat is daar eigenlijk mis mee ?

Je kan natuurlijk opmerken dat het toch merkwaardig is dat Maria niet méér verschijnt. Als ze dat kan, zou het dan de wereld niet beter maken als ze dat wat meer zou doen ?

En als je een psychologisch profiel zou maken van de zieneres zou je waarschijnlijk wel wat trekjes van hysterie aantreffen.

Er zijn zeker verschijningen gecreëerd door pastoors die gezien hadden hoeveel geld er in Lourdes binnenstroomt en die vonden dat dat bij hen in Banneux toch ook moest kunnen.

Van sponsoring door kaarsenfabrikanten heb ik niet dadelijk weet. Maar kaarsenfabrikanten deinzen natuurlijk voor niets terug. “De domheid van de ratio” verder lezen