Neen, de klimaatcrisis gaat niet zo maar over de natuur !

MO*

Gie Goris

Klimaatcrisis, koloniale uitbuiting en inheemse kennis Hoe keren we de klimaatcrisis?

‘We moeten het niet over de natuur hebben’ Om de klimaatcrisis op te lossen hebben we wetenschap nodig, maar ook andere ecologische kennis. Kan inheemse kennis ons uit de brand, de storm, de droogte en de overstroming halen? MO* sprak erover met Achille Mbembe, Amitav Ghosh en Krushil Watene

Eerst: ik ben het fundamenteel eens met de visie van Achille Bbembe en consoorten: de mensheid moet naar een andere relatie met de planeet.

Voor mijn part koppel je daar aan vast dat de mensheid ook enkel in die andere relatie met de planeet een nieuwe relatie zal ontwikkelen van de mensen onderling.

Voor wie in termen van anti-kapitalisme wil denken: een alternatief voor het kapitalisme is slechts mogelijk met een nieuwe mens. Lees verder “Neen, de klimaatcrisis gaat niet zo maar over de natuur !”

Neen, natuurbehoud is niet zomaar een kwestie van eigenbelang

MO*

Tine Hens

Welke woorden hebben we voor de wereld die we delen? Natuurbehoud is een kwestie van gezond eigenbelang

Omdat we als mens deel uitmaken van de levende wereld om ons heen, hebben we natuur nodig om mens te zijn, geluk te vinden en gezond te blijven. Met De wereld die we delen schreef Tine Hens voor de Maand van de Filosofie een essay over onze verbondenheid met schimmels, bacteriën, salamanders, roodborstjes, bomen en over hoe deze planeet een democratie van soorten is en geen tirannie van één soort verdraagt. Dit is een fragment uit het boekje

Dit wordt een zeer korte blog want veel heb ik niet toe te voegen. Ik ben het eens met Tine Hens. Alhoewel.

Het begint al met de titel. Die is fout, want hij zegt het tegenovergestelde van wat Tine bedoelt.

Neen, het gaat niét om gezond eigenbelang. Het gaat om eenheid met wat ons overstijgt; om het besef dat we zijn opgenomen in een niet te bevatten geheel.

Eigenlijk beschrijft Tine hier een basis-element van religie. Niet van godsdienst, want die twee vallen niet samen. Misschien toch even verduidelijken. Lees verder “Neen, natuurbehoud is niet zomaar een kwestie van eigenbelang”

Wat is er mis met diepgelovig ?

Logia

Maarten Hertoghs

Maarten Hertoghs: ‘Waarom wordt ‘diepgelovig man’ negatief geframed?’

Een diepgelovige, diepchristelijke man bekent de gruwelijke moord op juf Mieke. Daarmee kopte HLN het nieuws. Was het relevant om Gunter Uwents als diepgelovige man te presenteren

Maarten Hertoghs is een brave mens. Ik niet. Hij probeert een uitleg te geven aan iets wat geen uitleg behoeft omdat het zo klaar als een klontje is.

Als hij dan toch tot het juiste besluit komt, verwoordt hij dat zo voorzichtig dat lezers onder de dertig jaar het zelfs niet zullen begrijpen omdat ze op school niet meer leren lezen, alleen nog leren kijken.

Ik zal het maar dadelijk zeggen zoals het is: deze titel in Het Laatste Nieuws is er boven gezet door een redacteur die het als fanatiek atheïst heel normaal vindt dat hij het er niet bij mag zetten als het over een moslim gaat, maar de kans niet laat liggen als het over een katholiek gaat. Want dan mag het. Lees verder “Wat is er mis met diepgelovig ?”

Zionisten en Palestijnen

MO*

Venietigend nieuw rapport 

Amnesty: Apartheid tegen Palestijnen is misdaad tegen de mensheid

De Israëlische overheid maakt zich schuldig aan apartheid bij de behandeling van Palestijnen, zegt Amnesty International in een vernietigend nieuw rapport. Dat schetst een systeem van onderdrukking en overheersing tegen Palestijnen in Israël zelf, Palestijnen in de bezette gebieden en Palestijnse vluchtelingen in andere landen

In eerdere blogs heb ik al zwaar afgegeven op de staat Israël en het zionistisch gedachtengoed.

Toch nog even ter herinnering: Jodendom en zionisme vallen niet samen. 

Om het simpel te houden: Joden zijn een volk dat eeuwen geleden zijn land is kwijt gespeeld en verspreid is geraakt over de hele wereld. De diaspora. Over dat volk valt wel wat te vertellen, maar dat is voor later.

Zionisten zijn Joden die zich niet neerleggen bij het verlies van dat land en het terug opeisen. Na tweeduizend jaar verdreven te zijn geweest zijn ze er in geslaagd om hun vroegere land terug in bezit te nemen en er een eigen Joodse staat te stichten. Alleen spijtig dat de bevolking die in hun plaats was gekomen, de Palestijnen, een beetje in de weg liep. Ze hebben dat probleem dan maar op een radicale manier opgelost.  Lees verder “Zionisten en Palestijnen”

Van de katholieke kerk naar de dictatuur van Groen

Logia

Mark Geleyn

‘Vlaamse regering legt de kerk aan de ketting, en de moskee ook, een beetje’

De Vlaamse Regering legde een decreet voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen voor aan het Vlaams Parlement. Dat decreet zal binnenkort waarschijnlijk met grote meerderheid goedgekeurd worden. Het decreet regelt het toezicht op de gelovigen in en om de plaatselijke moskee, kerk of synagoge. Ook scherpt het de erkenningsregels aan ‘om het kaf van het koren te scheiden’. Het definieert de verplichtingen van de besturen van de erkende erediensten. En het voert een inspectiesysteem in

Mark Geleyn heeft gelijk. Maar hij vergeet dat die erkende erediensten gesubsidieerd worden door de staat. Wie dat geld aanvaardt, moet ook controle aanvaarden.

Dit decreet gaat over de lokale geloofsgemeenschappen. Maar wat met nationale erkenningen van erediensten ? Hoe zit het eigenlijk met de controle op dat vlak ? Moet er niet even onderzocht worden of, bijvoorbeeld, de islam wel in aanmerking komt voor erkenning ?

Het is een vervelende vraag, want fundamentalistische atheïsten zullen zeker ook in het katholicisme elementen vinden die erkenning van die kerk in vraag stellen.

Als je er op doordenkt geraak je er in een schema mét erkenning en subsidiëring niet uit. Er is slechts één logische en duidelijke oplossing die overigens al in de grondwet is opgenomen: de overheid heeft zich niet te moeien met geloofsovertuigingen, en dus moet ze er ook geen erkennen en al zeker niet subsidiëren. Afschaffen die handel. Lees verder “Van de katholieke kerk naar de dictatuur van Groen”

De achtergrond van het pro-islamisme in belgië

Doorbraak

Luckas Vander Taelen

Een politiek-correcte perfecte storm

Hoe de cancelcultuur ook in België woedt

Het is allemaal begonnen met een vrije tribune in Le Soir. Zo begint het verhaal dat de Franse antropologe Florence Bergeaud-Blackler vertelt in het collectief werk Cachez-moi cet islamisme (Verberg me dat islamisme). De titel alludeert op het stuk dat journaliste Florence Hainaut op de website van de krant had geschreven, ‘Cachez ce foulard’ (‘Verberg die hoofddoek’)

Als je dit leest als oprecht linkse mens word je er echt niet goed van. Want de beschrijving van wat zich hier links noemt past precies bij extreem rechts; bij fascisme.

Er zijn mensen die mij aanvallen omdat ik wel eens de term “nuttige idioten” gebruik voor de politiek correcte linksen. Hier lees je het ook eens van een ander. Tussen haakjes: niemand kan Lucas Vander Taelen er van verdenken dat hij rechtse sympathieën heeft.

Wat zich nu bij ons links noemt is inhoudelijk extreem rechts. De vraag is: hoe komt dat ?

Er zijn natuurlijk nogal wat zogezegd linkse mensen met een zogezegd sociale inborst die sowieso altijd aan de kant van de zogezegd zwakke gaan staan en daarbij te dom zijn om in te zien dat ze misbruikt worden. Het zijn de meelopers; dikwijls de hardste roepers omdat hun zwakke persoonlijkheid er nood aan heeft om constant de bevestiging te krijgen van “kijk toch eens hoe goed ik ben ! “ Hoe harder ze roepen hoe meer hun narcisme wordt gevoed.

Maar er is meer aan de hand. Lees verder “De achtergrond van het pro-islamisme in belgië”

Van godsdienst naar religie

Trouw

Nico de Fijter

Heilige Corona, bid voor ons.’Hoe het virus religie verandert

Ineens was ze er, samen met het virus: de heilige Corona. Al gauw gingen er berichten rond dat zij de beschermheilige zou zijn tegen epidemieën. Dat is niet waar. Corona van Egypte stierf rond het jaar 177 de marteldood. Ze is patrones van grafdelvers, schatgravers, slagers en houthakkers, ze kan worden aangeroepen bij rugklachten, financiële malaise en hagelbuien.

Zit die oeraap in zijn grot en het dondert en bliksemt, en dat beest heeft schrik.

Een uurtje geleden liep het nog in het zonnetje de macho uit te hangen en op zijn borst te roffelen, maar dat is nu even niet aan de orde. Heb jij ooit een aap in een grot tijdens een onweer op zijn borst horen roffelen ?

Zit die oerméns in zijn grot en het dondert en bliksemt, en hij heeft schrik.

Twee zinnetjes die bijna hetzelfde zijn. Maar: “dat beest” is niet hetzelfde als “hij”, en daar hangt dan ook het  verschil tussen aap en mens aan vast. Want die aap heeft wel schrik, maar beseft niet dat hij schrik heeft. Die mens beseft dat wel. Hij is persoon. Ja, ik ga nu snel door een moeilijke filosofische discussie, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Lees verder “Van godsdienst naar religie”

Neen Van Grieken, het christendom moet niét domineren !

Knack

Mark Van de Voorde

‘Wat als blijkt dat het christelijke diametraal staat op wat Van Grieken verkondigt?’

‘De christelijke leer en moraal zijn in complete tegenspraak met de visie van het Vlaams Belang op mens en samenleving’, schrijft Mark Van de Voorde

In eerdere blogs ben ik wel ooit tekeer gegaan tegen Van de Voorde. Maar hier heeft hij gelijk. Alhoewel, niet helemaal.

Als er iemand zijn vuile mond moeten houden over het christendom is het Van Grieken. Zijn uitspraak over dominantie van het christelijke is een contradictio in terminis: het christelijke is tegengesteld aan dominantie. Hét symbool van het christendom, Jezus aan het kruis, toont een totale machteloosheid.

Natuurlijk is het christendom dominant geweest in de geschiedenis van onze streken. Maar het ging hierbij zeker over een perversie van het christendom. Gelukkig is de kern van de christelijke boodschap ergens bewaard gebleven, maar de manier waarop mensen die zichzelf christenen noemden die boodschap hebben beleefd en verbasterd is schandelijk. Overigens heeft dit ook te maken met het feit dat de christelijke boodschap is opgeëist door een organisatie, de kerk, die er een ideologie van gemaakt heeft en een ethisch instrumentarium in dienst van de machtigen. Lees verder “Neen Van Grieken, het christendom moet niét domineren !”

Palestina en de Messias

Uitpers

Francis Jorissen

In Palestina gaat het om meer dan “een geschil over onroerend goed”

Francis Jorissen

In Palestina gaat het om meer dan “een geschil over onroerend goed”

“Helaas presenteren de PA” – de Palestijnse Autoriteit – “en Palestijnse terreurgroepen een geschil over onroerend goed tussen particulieren als een nationalistische zaak om aan te zetten tot geweld in Jeruzalem”, vertelde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag. Dit alles “een geschil over onroerend goed” noemen, is een bijzonder perverse manier om wat er werkelijk gebeurt te minimaliseren

Voor de zoveelste maal: anti-zionisme is niet gelijk aan antisemitisme. Antisemitisme is racisme.

Zionisme is een nationale beweging en ideologie die een Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het gebied waar in Bijbelse tijden de Israëlitische koninkrijken Israël en Juda hebben gelegen. De term werd voor het eerst gebruikt in 1890 door Nathan Birnbaum in het tijdschrift Selbstemanzipation.” (Wikipedia)

Als ik niet tegen het zionisme mag zijn, mag ik ook niet tegen het nationalisme of tegen het communisme zijn.

Nu zullen er wel Jodenhaters zijn die hun Jodenhaat vermengen met anti-zionisme en zo het gerechtvaardigde anti-zionisme misbruiken om Jodenhaat te verspreiden. Daar moeten we dus tegen waarschuwen. Maar nogmaals: anti-zionisme is géén racisme. Anti-zionisme is anti-racisme, want het zionisme zelf is racistisch. 

Israël is een staat, gesticht voor enkel mensen die tot het Joodse ras behoren, en niet-Joden hebben er geen volwaardig burgerschap. Israël kent dus een vorm van apartheid, net zoals indertijd Zuid-Afrika.

Dat de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, daartegen in opstand zijn gekomen, is de meest normale zaak van de wereld.

Toch opmerken dat een Palestijnse staat, gedomineerd door Hamas zeker ook geen democratie zal zijn ! Lees verder “Palestina en de Messias”

De stichting van Israël. Een reden tot feesten ?

De Wereld Morgen

Eitan Bronstein Aparicio  

“Blijf de Nakba herinneren, ook de Nakba van vandaag”

Op 15 april 2021 herinneren Joods-Israëlische vredesactivisten die in Brussel wonen de Nakba – de uitdrijving van de inheemse bevolking uit Palestina – op de dag dan Israël zijn ‘onafhankelijkheid’ herdenkt. De Nakba is voor hen meer dan een herinnering, want ze leeft nog steeds door in de dagelijkse realiteit. Eitan Bronstein Aparicio geeft zijn indrukken van deze dag

Met hoeveel zijn ze, de Joden die het niet eens zijn met de oprichting van de Israëlische staat of toch niet met de manier waarop die staat vorm heeft gekregen ? Ik vrees dat het er niet veel zijn.

Een goede lezer heeft het woordje “ vrees” opgemerkt in mijn vorige zin. Het maakt duidelijk dat ik het met hen eens ben: de Israëlische staat is een vergissing. 

Nu moet ik eerlijk zijn: nog niet zo lang geleden vond ook ik dat de Joden recht hebben op een eigen staat. Er is veel te zeggen voor de oprichting van zo ’n staat. En als je aan de holocaust denkt is het zelfs volkomen begrijpelijk dat Joden voor een eigen staat hebben geijverd.

Voorstanders van de migratie halen graag aan dat de migratie van alle tijden is. Daarin vinden ze een motivering om de migranten van hier en nu te steunen. Ik vind dit van een grandioze belachelijkheid, maar wie toch op dat denkspoor zit, moet zich wel niets aan trekken van het lot van de Palestijnen, want dat lot is het gevolg van een migratie van Joden naar Palestina. Hij moet ook zijn mond houden over de uitgeroeide Indianen in Amerika en over de aboriginals in Australië. We kunnen het ook even over Zuid-Afrika hebben en in naam van de migratie de apartheid gaan verdedigen. Lees verder “De stichting van Israël. Een reden tot feesten ?”