De misdadige onnozelheid van de zich links wanende

Vervolg van mijn blog van gisteren.

Je kan de democratie enkel redden door een beleid te voeren dat de samenhang in de samenleving bevordert en dat doe je niet door constant “vreemden” te importeren die, hoe je het ook draait of keert telkens opnieuw de samenhang op de proef stellen. Dat is niet de schuld van die vreemden, maar van de idioten die streven naar een multiculturele samenleving.

Natuurlijk moet er in een samenleving constant vernieuwing zijn, maar die mag een kritische massa niet overschrijden zodat ze het aanpassingsvermogen van de gewone man niet te boven gaat.

Tegenwoordig heb je min of meer geïntegreerde migranten die zich ongemakkelijk voelen bij “nieuwkomers”.

De evolutie naar extreem-rechts is een rechtstreeks gevolg van het beleid van de tegenstanders van extreem-rechts.

Als je dan bedenkt dat de import van “vreemden”, geïnspireerd is door het kapitaal, wordt het wel heel belachelijk; misdadig belachelijk.

Je stoot hier op een opvallend fenomeen: als het kapitaal iets nodig heeft, ontwikkelen “linksen” een ethisch discours waarmee ze die ontwikkeling als na te streven voorstellen.

De slavernij in de VS is afgeschaft op een ogenblik dat ze een rem was op de economische ontwikkeling van het industriële Noorden. 

De weerstand tegen de slavernij is natuurlijk op zich ethische vooruitgang. Maar de afschaffing van de slavernij stond wel in dienst van  het kapitaal. Ondertussen kan je stellen dat de domme Amerikaan “vrij” is, maar als arbeider in een ander soort slavernij is terecht gekomen.

Het feminisme is bij ons doorgebroken toen na de oorlog het kapitaal een massa goedkope arbeidskrachten nodig had en de vrouwen in de fabriek wilde. Die vrouwen verhuisden toen van de haard naar de band. 

Het feminisme is op zich ethische vooruitgang. Maar de zich links wanenden hebben met hun ethiek de facto enkel het kapitaal gediend, dat zich nu ook verrijkt via kinderopvang.

Hetzelfde geldt voor de multiculturele samenleving. Wie pleit er voor import van goedkope arbeidskrachten ? Toch Voka en het BVBO ?

Over de multiculturele samenleving moet ik niet doorgaan.

Verdedig ik nu extreem-rechts ?

Er zijn méér factoren dan enkel de migratie die geleid hebben tot een diepe onrust in onze samenleving. 

De niet te verwerken snelle technologische ontwikkeling geeft mensen niet de tijd om zich aan te passen en te leren hoe er “menselijk” mee om te gaan. Onze jonge mensen weten precies op welke knopjes ze moeten duwen; maar niet waar of wanneer dat gepast is in een kader van medemenselijkheid. En tegen de tijd dat ze het beginnen te leren, is er iets nieuws.

Een combinatie van medische vooruitgang met het consumentisme leidt tot hetzelfde fenomeen. Denk aan gender-operaties. Ook hier weer slaagt links er in om een ethische grondslag te verzinnen die neerkomt op totaal zelfbeschikkingsrecht dat eigenlijk even totaal individualisme is; waarmee links zich dan weer in eigen voet schiet.

De globalisering leidt tot onrust in de maatschappij. Vroeger hadden mensen een job voor het leven, en dus een vastheid en zekerheid. De globalisering leidt tot delocatie en dus tot job-onzekerheid. Nu zijn er zeker mensen die weinig last hebben van die onzekerheid. Maar ik denk dat je die vooral zult vinden bij de hogeropgeleiden. Niemand kan mij er van overtuigen dat “gewone” mensen in staat zouden moéten zijn om te leven met die flexibiliteit. In ieder geval brengt ze onrust.

Wat zich bij ons links waant heeft geleid tot een socialisme dat de mensen heeft opgevoed tot een houding waarin alle problemen moeten opgelost worden door de overheid. Politici voelen zich geroepen  om wetgeving te fabriceren over de scheet – van koeien, en binnenkort ook van mensen. Of over pissen onder de douche. Ondertussen gaan problemen zoals de opwarming, de plaatselijke overbevolking (de files, de appartementshoogbouw) … de pet van de mensen te boven en moet de overheid in het kader van die problemen het menselijk gedrag sturen met wortel en stok. Dat wordt ervaren als onvrijheid en wekt weerstand.

De migratie leidt tot ontworteling van de migrant en samen met de afbraak van de samenleving tot meer en ergere misdaad. Denk aan het gevangenisprobleem. De misdaad versterkt dan weer de onrust …

Zelfs de beste overheid is niet bekwaam om die problemen op te lossen. Zo ontstaat een ontgoocheling en wantrouwen tegenover de politiek.

En ja dus: dààr ligt de oorzaak van het succes van de extreem-rechtse partijen, want die spelen schaamteloos en misdadig in op het terechte ongenoegen. De zich links wanenden hebben dan ook nog de belachelijke reflex om aan de mensen voor te houden dat hun ongenoegen onterecht is.

Neen ik steun extreem-rechts niet. Ik bestrijd het. Ik geef aan dat wat een simpele geest als Léonie voorstelt als strijd tegen extreem-rechts niet wérkt. De feiten bewijzen het.

Sommigen zullen zeggen: daar is die Charles weer met zijn kapitalisme. 

Maar ik kàn niet anders: een menselijke samenleving is niet mogelijk binnen het kapitalisme.

Zoals algemeen aangenomen laat ik het kapitalisme beginnen bij de industriële revolutie in de negentiende eeuw. Die revolutie heeft geleid tot een evolutie gekenmerkt door concurrentie en winstbejag die maken dat de technologie extreem snel moét ontwikkelen. Wie technologisch niet mee ontwikkelt, valt uit de boot. Er is op zich niets tegen die ontwikkeling, maar door de wetmatigheden van het kapitalisme heeft de samenleving er geen controle over.

Hetzelfde geldt voor de migratie, voor het klimaat, de globalisering …

In dit lijstje past nu ook de oorlogsdreiging.

De oorlog wordt gevoerd door de politiek in dienst van het kapitaal. Natuurlijk duiken ook nu weer de ethici op met hun gelul over democratie, vrijheid … Was het maar gewoon gelul: het is misdadige manipulatie om de massa zo ver te brengen dat ze enthousiast naar het slachtveld marcheert om daar te sneuvelen voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Als je daarin meegaat, moet je de afweging maken tussen de baten van de oorlog en de vernietiging. Welke dan die baten zouden zijn is mij niet duidelijk, maar ik wil aannemen dat jij er wel ziet. Maar als je de afweging maakt … Ik zou niet graag in Rusland willen leven. Maar toch liever levend, zelfs in zo ’n regime, dan dood in een kist. De machthebbers die zelf nooit aan het front zullen zijn, noemen me nu een lafaard.

Ook de oorlogsdreiging wekt onrust, angst … en iedereen wéét dat de overheid er geen oplossing voor heeft. Integendeel: onze overheid doet er gemotiveerd aan mee. Ik ga het hier niet over die motieven hebben.

Een kapitalistische samenleving wordt gedomineerd door de economie in dienst van het kapitaal; niet in dienst van de gewone man, niet in dienst van de samenleving.

Een mens is meer dan de homo economicus. Het kapitalisme herleidt de mens tot de homo economicus. Het ontmenselijkt de mens.

En ja, dan is hij rijp voor extreem-rechts.

De zich links wanenden klagen aan dat extreem-rechts de vreemdeling ontmenselijkt. Het wordt tijd dat die zich links wanenden gaan beseffen dat zij zelf het eigen volk ontmenselijkt hebben.

Reken bij die zich links wanenden ook maar de “verlichte” atheïstische humanisten wier humanisme een lege doos is.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *