Gender

Het Nieuwblad

Vrouwen raken nog steeds bitter weinig tot bij een STEM-job, terwijl er zeker voordelen aan hangen: “Je kan tussen de 4.000 en de 8.000 euro verdienen”

Potentiële kandidaten voor het volgen van een STEM-richting op een event van Dasgeniaal in het bijzijn van premier Alexander De Croo — © Yvan Put

Meisjes vinden de weg naar wetenschaps- en technologie richtingen nog steeds minder goed dan jongens. Ondanks verschillende doelstellingen en campagnes is er op tien jaar slechts een zeer trage evolutie meetbaar.

Kijk om te beginnen eens naar de foto. Zou het toeval zijn dat vooraan in het centrum vrouwen met een hoofddoek oververtegenwoordigd zijn ?

Neen, ik wil hier geen discussie over de hoofddoek beginnen. Daarvoor is de zaak te complex. Voor de goede verstaander: hiermee geef ik aan dat de onvoorwaardelijke verdedigers van de hoofddoek dom zijn. Net zoals de onvoorwaardelijke tegenstanders.

Waar het mij hier om gaat: door deze opstelling probeert iemand mensen ergens van te overtuigen zonder dat die mensen beseffen dat ze beïnvloed worden. Dat is manipulatie. Ik haat manipulatie.

Maar goed: het gaat hier om de aanwezigheid van vrouwen in “technische” beroepen.

Wil iemand me eens uitleggen waarom het belangrijk is dat er daar méér vrouwen aanwezig zijn ?

Dit artikel geeft de toestand weer, en ook wat er aan gedaan kan worden, maar ik lees geen enkel argument dat me een reden geeft om te denken dat er iets aan gedaan moét worden.

Vooraf moet ik toch benadrukken dat ik niets heb tegen vrouwen in technische beroepen. Als die vrouwen zich daar goed in voelen, moeten ze voor die opleidingen kiezen en niets of niemand mag hen daarbij iets in de weg leggen.

Maar hier gaat het om het streven naar gelijkheid tussen man en vrouw.

Er zijn natuurlijk terreinen waarop die gelijkheid belangrijk is.

Dat vrouwen minder verdienen dan mannen, ook als ze even veel uren werken, kàn natuurlijk niet; net zoals het niet kan dat vrouwen voor hun inkomen zouden afhangen van “hun” man.

Het geld is blijkbaar een belangrijk element: kijk eens, zegt dat meisje met een hoofddoek, hoeveel je kan verdienen in de STEM-jobs. Op zich is dat natuurlijk al een totaal waardeloos argument. Ik vind het schokkend dat iemand die zich religieus geïnspireerd toont afkomt met zo plat materialisme. Dat veel mensen dat niet inzien of opmerken kan natuurlijk alleen maar doordat onze decadente samenleving doordrongen is van een pervers mensbeeld.

Vrouwen hebben een lager inkomen doordat ze meer actief zijn in “de zorg”, en de zorg minder goed betaald is; erger nog: omdat bepaalde vormen van zorg totaal niét betaald worden. Maar moeten dus meer vrouwen naar de STEM-jobs om méér te verdienen ? Misschien moeten we de zaak omdraaien en er voor pleiten dat mensen in de zorg evenveel verdienen als mensen in de STEM ? Dat zou pas sociaal zijn. Dat meisje met de hoofddoek is in ieder geval niet sociaal.

Ook dat is een signaal dat de onnozelheid van ons kapitalistisch denken aangeeft: blijkbaar vindt iedereen het normaal dat mijn poetsvrouw minder verdient dan mijn huisarts.

Maar ook daar moet ik hier niet op doorgaan.

Waar het om gaat is die andere idee van gelijkheid tussen man en vrouw, waarbij de vrouwelijke eigenheid moet verdwijnen. Vrouwen moeten gelijk zijn aan mannen. Vrouwen moeten mannen-beroepen gaan uitoefenen.

Daarmee wordt het mannen-beroep als superieur boven het vrouwen-beroep gezien. Maar feministen zijn niet slim genoeg om dat te begrijpen. 

Moet dat dan, vrouwenberoepen en mannenberoepen ?

Neen, natuurlijk niet.

Maar het is wel zo. En het heeft niets te maken met onderdrukking van de vrouw door de man, maar gewoon doordat vrouwen en mannen niet gelijk zijn. Onderdrukking van de vrouw door de man heeft te maken met minder waardering voor vrouwenberoepen, maar niet met het bestaan van vrouwen- en mannenberoepen op zich.

Vrouwen baren. Mannen niet. Toch niet in normale toestanden.

Of zou het niet erg zijn als een vrouw die een kind negen maanden in haar buik heeft gedragen een andere band heeft met dat kind dan een man die deze fysische ervaring niet heeft meegemaakt ?

Wat is er mis mee dat juist door deze ingrijpenden ervaring vrouwen zich anders betrokken voelen bij de zorg voor hun kinderen, dan de vader ? En dat juist daardoor vrouwen meer de zorg voor de kinderen op zich nemen ?

Vader en moeder verhouden zich anders tot hun kinderen. Juist dat verschil is een verrijking voor de groei naar volwassenheid.

Moeten vaders minder betrokken zijn bij hun kinderen ?

Natuurlijk niet. Maar voor het kind is het wel belangrijk dat hij ànders betrokken is.

Moeten vaders de zorg voor de kinderen helemaal overlaten aan de moeders en die laten opdraaien voor het verversen van pampers ?

Neen toch ? Maar vaders kunnen wel geen borstvoeding geven.

Wie de aspecten mannelijkheid en vrouwelijkheid wil ontkennen of uitschakelen, tast de menselijkheid aan.

Echt feminisme laat een vrouw vrouw zijn en eist dàn gelijke rechten, gelijke behandeling, gelijk loon, Dat is wat anders dan vrouwen proberen over te halen om “mannelijke studierichtingen” aan te pakken omwille van een goed loon.

Grappig: dezelfde mensen die vinden dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn qua gerichtheid op zorg, vinden ook dat er meer vrouwen aan de macht moeten wegens … meer gerichtheid op zorg.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *