Maatregelen ? Ja ! Misschien ? Maar niet omdat het IPCC het zegt.

Uitpers

Ronnie De Fossé

De ultieme waarschuwing: nu actie, of de hel

“Laatste Klimaatrapport” bijzonder alarmerend

Al twintig jaar hoor ik dat het vijf voor twaalf is. Maar nu echt.

Ronnie De Fossé” denkt niet genoeg door.

Hij zegt dat de wetenschappers goed werk hebben geleverd, maar dat de politieke instanties die de rapporten schrijven in de fout zijn gegaan. Lees verder “Maatregelen ? Ja ! Misschien ? Maar niet omdat het IPCC het zegt.”

De zoveelste klimaattop

Knack

Yelter Bollen

‘Komen rijke landen hun beloftes na? Vooruitblik op een klimaattop onder hoogspanning’

Van 7 tot 18 november vindt de jaarlijkse klimaattop plaats, ditmaal in Egypte. De vorige top, COP26 in Glasgow, kreeg de stempel van ‘springplank’ –  nu moet er gesprongen worden, schrijft Yelter Bollen van Bond Beter Leefmilieu. ‘Als landen al hun klimaatplannen uitvoeren, stevenen we volgens de VN nog steeds af op een opwarming van 2,4°C in plaats van 2.8°C. De internationale respons moét dus sterker. Dat minister Demir weigert om in deze context de top bij te wonen, is dan ook moeilijk te vatten.

Yelter Bollen is waarschijnlijk een goed maar enigszins dom mens. Ik ben er zeker van dat hij het goed bedoelt, en misschien juist daarom slaat hij verschrikkelijk naast de bal. Neen, als ik het woord “dom” gebruik, bedoel ik daarmee niet dat ik twijfel aan zijn intellectuele vermogens, maar zeker tegenwoordig worden bij nogal wat mensen die vermogens uitgeschakeld of gericht op zaken naast de kwestie. Lees verder “De zoveelste klimaattop”

Het IPCC liegt

Dwarsliggers

CO2 is een zegen voor de mensheid en niet de baarlijke duivel

Stel even dat u politicus bent en een beleid voert op basis van een leugen en dat u dank zij voortschrijdend inzicht tot het besef komt dat het bedrog is. Zal u dan kiezen voor een ander beleid of uit gemakzucht bijven kiezen voor de gemakkelijkste weg: die van de bedrogen meerderheid?

Er zijn mensen die enkel mijn blog lezen, en niet het artikel dat aanleiding is voor mijn blog. Het streelt mijn ijdelheid.

Maar vandaag moet ik je toch vragen om echt het artikel van de Dwarsligger te lezen. Het is misschien wel lang, maar daarom zal ik mijn blog kort houden.

De Dwarsligger heeft gelijk in zijn visie op wetenschap. Daarover kan er geen twijfel zijn. Lees verder “Het IPCC liegt”

Van Ypersele maakt het klimaat kapot

De Dagelijkse Standaard (NL)

Hans Labohm

Controverse rond kandidatuur Jean-Pascal van Ypersele voor voorzitterschap VN–klimaatpanel

Jean-Pascal van Ypersele is geen neutrale wetenschapper maar een ‘radicale ecologistische militant’, die zich te zeer vereenzelvigd met de opvattingen van de milieubeweging

Van Ypersele was kandidaat-voorzitter van het IPCC. Vergelijk het met De Croot die een hoge positie ambieerde en daarom in de kont kroop van Macron. Zo kruipt Van Ypersele in de kont van het IPCC en verdedigt het door dik en dun. De belgische staat heeft zijn kandidatuur gesteund, maar van Ypersele heeft het niet gehaald. Dat is een goede zaak. Niet omdat het beter is voor het IPCC, want dat is een verkocht instituut – daar kàn het niet beter – maar omdat ik er van geniet als een leugenaar, bedrieger, manipulator… als Van Ypersele in het zand bijt. Lees verder “Van Ypersele maakt het klimaat kapot”

Klimaatwetenschappers zijn zoals de getuigen van Jehova: er valt niet mee te praten

Dwarsliggers

Dovemansgesprek met een klimaatwetenschapper

Tijdens een bijeenkomst begin deze maand kwam een Gentse burgerlijk ingenieur spreken over de energietransitie. Hij begon zijn toespraak met de bedenking dat er wel enkele maar iedereen in de zaal burgerlijk ingenieur was en zijn voordracht daarom geen te technische uiteenzetting zou worden. Dat werd het ook niet

Zelfs als als het waar is dat er een klimaatopwarming bezig is, en de CO2 de grote boosdoener is, worden we bedrogen door het IPCC.

Dat is al langer duidelijk, maar dit artikel van een Dwarsligger bevestigt het nog maar eens.

Of moet ik herinneren aan Michael Mann, klimaatwetenschapper aan de UCL en bedenker van de hockeystick grafie waar ook de Dwarsligger het over heeft.

Die Mann heeft van de UCL recent nog een eredoctoraat gekregen.  Lees verder “Klimaatwetenschappers zijn zoals de getuigen van Jehova: er valt niet mee te praten”