Van Ypersele maakt het klimaat kapot

De Dagelijkse Standaard (NL)

Hans Labohm

Controverse rond kandidatuur Jean-Pascal van Ypersele voor voorzitterschap VN–klimaatpanel

Jean-Pascal van Ypersele is geen neutrale wetenschapper maar een ‘radicale ecologistische militant’, die zich te zeer vereenzelvigd met de opvattingen van de milieubeweging

Van Ypersele was kandidaat-voorzitter van het IPCC. Vergelijk het met De Croot die een hoge positie ambieerde en daarom in de kont kroop van Macron. Zo kruipt Van Ypersele in de kont van het IPCC en verdedigt het door dik en dun. De belgische staat heeft zijn kandidatuur gesteund, maar van Ypersele heeft het niet gehaald. Dat is een goede zaak. Niet omdat het beter is voor het IPCC, want dat is een verkocht instituut – daar kàn het niet beter – maar omdat ik er van geniet als een leugenaar, bedrieger, manipulator… als Van Ypersele in het zand bijt.

En omdat hij een rancuneuze etter is: na een openbaar debat over het klimaat met zijn collega aan de UCL, Istvan Marko, dat hij grandioos verloor, heeft hij geprobeerd om Marko van de universiteit te laten verwijderen, overigens enthousiast gesteund door Ecolo. Dat heet poging tot broodroof. Sam Brokken weet er alles van. Noteer daarbij dat Van Ypersele lid is van een familie die nauwe banden heeft met het koningshuis, geïnfiltreerd door het fascistischkatholieke Opus Dei dat ook de huidige top van Ecolo bemant.

Ondertussen heeft de UCatholiqueL die ook volgens andere bronnen volledig in de zak van Ecolo zit een eredoctoraat verleend aan de zogenaamde Michael Mann, de man van de hockeystickgrafiek waarop de hele klimaattheorie bouwt en waarvan bewezen is dat hij de cijfers gewoon heeft vervalst.

Sinds zijn nederlaag in dat debat weigert van Ypersele elk debat met iemand die  het niet eens is met wat het IPCC uitkraamt.

Hij is er overigens ook in geslaagd om een colloquium in Brussel van vooraanstaande IPCC-kritische klimaatwetenschappers te doen verbieden.

Van een wetenschapper verwacht je niet dat hij aan censuur doet. Van Ypersele draait er zijn hand niet voor om.

Een aantal wetenschappers die oorspronkelijk meewerkten aan de IPCC rapporten hebben daar ontslag genomen omdat ze niet vrij konden werken en het resultaat van hun wetenschappelijk onderzoek al op voorhand moest vast staan.

Wat denk je van deze uitspraak van de Zweed Bert Bolin, de grondlegger én eerste president van het IPCC: “Und weil die allermeisten Menschen nichts von Physik, Thermodynamik , Meteorologie und Klima verstehen (und weil die aller-aller-allermeisten Politiker noch weniger davon verstehen), dass die Wirkung des Kohlenstoffdioxyd CO2 für das Klimageschehen – wenn überhaupt – äußerst gering und marginal ist, entwickeln wir daraus eine mögliche für die Menschen und Natur bedrohliche Erderwärmung, wenn nichts dagegen unternommen wird.“

Bolin bevestigt hier dat al van bij het ontstaan van het IPCC de wetenschappers wisten dat het CO2 een onbeduidende rol speelt in het proces dat nu ons klimaat tekent.

Neen, ik beweer niet dat het menselijk veroorzaakte CO2 niéts teweegbrengt. Ik denk dat het mogelijk is dat zelfs een zeer lichte stijging van het natuurlijke CO2 door menselijk handelen een evenwicht kan verstoren. Maar daarmee is totaal niet bewezen dat het deze verstoring is die het klimaat ontregelt in de zin die het IPCC ons voorhoudt. 

Weet ook dat het IPCC bij het begin als opdracht had om ENKEL onderzoek te doen naar de rol van menselijke CO2. Het moet dan toch duidelijk zijn dat er iets aan de hand is met dat IPCC.

Het IPCC heeft moeten toegeven dat ook methaan een belangrijke rol speelt. Raar toch dat alle klimaatpaniekverspreiders het enkel over de CO2 blijven hebben. Methaan komt enkel ter sprake als het over koeien gaat en de mensen die onze boeren uit hun stallen willen jagen een argument zoeken naast het stikstof bedrog.

Wat dat IPCC betreft: dat is in de eerste plaats een politieke organisatie

Wikipedia: Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, van universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieuorganisaties en andere organisaties. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijke tijdschriften.

Ondernemingen en milieu-organisaties zijn niet neutraal.

Dat kan je overigens ook niet zeggen van de universiteiten of onderzoekscentra, want er bestaat geen wetenschappelijk onderzoek meer dat niet op een of andere manier commercieel wordt gesponsord.

Integere gesponsorde wetenschappers – die bestààn ! – waken er over dat hun rapport wetenschappelijk onderbouwd is. Dat kunnen ze afdwingen. Maar op wat er verder met hun rapport in de openbaarheid gebeurt, hebben ze juridisch geen vat.

Hoe selecteert het IPCC zelf zijn wetenschappers ?

De regeringen die deel uit maken van de UNO dragen wetenschappers voor en uit die lijst selecteert het IPCC dan wie mag meeschrijven aan de rapporten. Bij die selectie hebben de schrijvers van de vorige rapporten een grote rol.

Dat betekent dus dat het IPCC politiek wordt gestuurd en dat er geen wetenschappers aan bod zullen komen die de vorige rapporten afvallen.

Dat methaan nu toch wordt vernoemd kan enkel mogelijk zijn omdat de wetenschappelijke evidentie zo overweldigend is dat het echt niet meer mogelijk is om het enkel op de CO2 te steken.

Om in Europa te blijven: de CO2 paniek ligt aan de basis van de Green Deal van Ursula, het leugenmeisje, en maakt het mogelijk om die Deal door de strot van de mensen te rammen zodat ze onderdanig en sommigen enthousiast, aanvaarden dat via belastingen het geld uit hun zakken wordt geklopt om een economische transitie op gang te brengen die zonder dat subsidiegeld niet zou mogelijk zijn, maar die wél nieuwe terreinen opent voor kapitalisten die daarzonder niet winstgevend zouden kunnen investeren. (De kapitaalaccumulatie)

Tenslotte: het hele wereldwijde bedrog zou niet mogelijk zijn zonder de massale steun van de mainstream media. Ondertussen werkt ook facebook al mee aan de misleiding.

Die steun moet niet verwonderen: die media zijn in dezelfde handen als de handen die het IPCC sturen.

Wil dit nu zeggen dat ik er maar op los moet leven ?

Neen, natuurlijk niet. Milieubewust leven is een menselijke plicht. De overgang van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijkere energie is nodig.

Maar heel de paniekzaaierij is misdadig.

En, om mijn groene vrienden te plezieren: ze is misdadig omdat ze een “échte” milieuvriendelijke ommekeer vertraagt: door tientallen jaren lang, kapitalistisch geïnspireerd, te focussen op CO2 hebben we kostbare tijd verloren.

We hadden al veel langer kunnen en moeten weten dat mangaan meespeelt en belangrijker is dan CO2. Aan mangaan hebben we nog niets gedaan.

Ik kan het niet wéten, maar het zou me niet verwonderen dat er ooit nog andere factoren dan CO2 of methaan te voorschijn zullen komen.

Maar daar heeft het IPCC niet naar gezocht. En het heeft de zoektocht er naar op alle mogelijke manieren tegengewerkt.

Het IPCC is de doodgraver van ons klimaat.

Hallo Van Ypersele, als je een beetje mens bent moet je nu toch spijt hebben van je De Crootje ? Niet dat ik me illusies maak over die menselijkheid.

Je ziet toch zo dat Jean-Pascalleke kwallig is. Te veel adellijke inteelt.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *