Wie wapens levert is medeplichtig !

Knack

Gerard Bodifee

Filosoof en doctor in de wetenschappen

’ Wie wapens levert, is medeplichtig’

‘Wat ook de oorzaak van het conflict is, de oorlog zelf is het kwaad, het grootste kwaad, altijd een groter kwaad dan het onrecht dat de aanleiding tot het conflict is geweest’, schrijft filosoof Gerard Bodifee in reactie op Mark Van de Voorde

Gerard Bodifee heeft gelijk. Wat die Van de Voorde betreft: de hele familie Van de Voorde is een militaristisch bolwerk. Daar moet je dus niets van verwachten als het over vrede gaat. Van de Voorde is dan ook de typische katholiek die het christendom verkracht omwille van zijn militaristische ideologie. Voor de rest moeten we daar geen woorden aan vuil maken.

Ik word er ziek van als ik kijk naar de beelden van de Oekraïense vluchtelingen. Achter iedere vluchteling zit onnoemelijk leed. Nog erger is het als ik denk aan de mannen die achtergebleven zijn in Oekraïne, een wapen in hun hand gestopt hebben gekregen en van wie wordt verwacht dat ze heldhaftig het vaderland verdedigen en sneuvelen voor outer en heerd. Wat een dwaasheid ! “Wie wapens levert is medeplichtig !” verder lezen