Is er nog hoop (nodig) voor de westerse democratie

Knack

Peter Van Rompuy (CD&V)

‘Er is nog hoop voor de Westerse democratie’ ‘

De ‘roep naar verandering’ lijkt recent van aard te veranderen, zowel in de EU als in de VS’, schrijft Peter Van Rompuy. ‘De democratie toont zich weerbaarder dan velen verwacht hadden.

Peter Van Rompuy is de zoon van Herman Van Rompuy, een van de meest schijnheiligen in de hel van de politiekers. Maar ik ga hier verder geen woorden vuil maken aan Herman, hét voorbeeld van de triestig makende tsjeef.

Peter is dus een echte liberale democraat met een onwrikbaar geloof in de westerse democratie en een intellectverlammende angst voor het verdwijnen van die democratie.

Voor het gemak vergeet hij dat die westerse democratie op geen enkel punt bewezen heeft beter te zijn voor de wereld dan de andere bestuursvormen die hij afwijst.

Misschien moeten de voorstanders van die westerse democratie zich eens afvragen hoe het komt dat de rest van de wereld zich niet enthousiast tot die democratie bekeert als het toch zo duidelijk is dat ze superieur is ? Ja, de migranten komen naar hier, omdat het hier beter is, maar dat is niet omwille van onze democratie, want die willen ze afschaffen en vervangen door de sharia. 

Ik bedoel maar: kijk naar de resultaten.

We hebben inderdaad in West-Europa met een westerse democratie een welvarende streek in de wereld met een bevolking die het in het algemeen goed stelt, vergeleken met de rest van die wereld.

Maar als je naar de Amerikaanse westerse democratie kijkt die als voorbeeld wordt gesteld, zie je een land dat wel het rijkste en het machtigste op onze planeet is, maar waar de armoede, de ongeletterdheid, de ongelijkheid… toch schandalig is.

Tenslotte ligt dààr het succes van een Trump. Dàt is wat me altijd opnieuw opvalt als “ze” het over het depleurabele verschijnsel Trump hebben: ze vergeten dat er ergens een voedingsbodem moet zijn voor de aanhang die zoiets als een Trump achter zich kan krijgen. En raar: ik heb nog nergens plannen gelezen – noch vanwege de democraten, noch vanwege de republikeinen – om iets te doen aan de toestanden die leiden tot een Trumpiaanse president.

Peter heeft het over China. Welnu, wat China de laatste decennia heeft gepresteerd qua vooruitgang op economisch gebied en qua algemene welvaart van de bevolking, is ongezien in de geschiedenis van de mensheid.

Het moet dus toch niet aan de westerse democratie liggen. 

De persoonlijke vrijheid ?

Het is er bij ons ingehamerd dat de liberale democratie onze vrijheid garandeert. 

Wat een volksbedrog: het is de vrijheid van de moeder die in de brooddoos van haar kinderen mag steken wat ze wil, maar ze wel met een lege doos naar school moet sturen.

Deze westerse democratie lijkt bedreigd en deze Van Rompuy lijkt op de hedendaagse extreem-linksen die in iedere ietwat succesvolle staking of internationale samenkomst van een bende warhoofdige ruziemakers ter bevordering van de linkse strijd, een teken zien dat de grote revolutie op til is. Het is de hoop van de wanhopigen die nog niet beseffen dat ze wanhopig zijn.

En dus ziet Peter overal signalen van hoop.

Trump  heeft verloren in de mid-termverkiezingen. De massa heeft gekozen voor “redelijke” mensen. Is hiermee bewezen dat de massa terug redelijk is geworden ? Komaan, de massa is nooit redelijk. Het enige wat bewezen is, is dat de propaganda van de tegenstanders van Trump het gehaald heeft op die van Trump. Om duidelijk te zijn: het militair-industrieel complex, de échte macht in de VS, heeft met Biden de ideale belangenbehartiger in het Witte Huis. Dat toont hij aan in Oekraïne. En dus verliest Trump. Westerse democratie ? Een schijnvertoning in dienst van de echte machten.

Helemaal belachelijk maakt Peter zich als hij stelt dat “het democratisch patriottisme’ van de Oekraïners nu toch de bovenhand lijkt te halen op het ultra-nationalisme van Poetin”. Peter vergeet te vermelden dat dat democratisch patriottisme drijft op nazisme, op aangewakkerde (Verhofstadt !) rassenhaat van Oekraïense Oekraïners tegen Russische Oekraïners, en enkel weerstand kan bieden tegen het leger van Poetin doordat het met een ongeziene miljardensteun van de VS en West-Europa over het zowat best uitgeruste en getrainde leger beschikt dat op dit ogenblik op onze planeet rondstruint. Dat Peter hierin een overwinning van de democratie ziet, is gewoon stuitend. Ze moesten hem al zijn diploma’s terug afpakken.

Hapert China ? Op dat vlak loopt Peter de algemene propaganda na die op ons wordt losgelaten en die het altijd opnieuw heeft over covid. Ik weet er niet genoeg over, maar ik wil aannemen dat de Chinese leiding inzake covid de bal mis slaat.

Nogmaals, ik weet het niet – en ik denk het  niet – maar veronderstel nu eens dat de Chinese overheid wéét dat de antivaxers op lange termijn gelijk hebben en onze westerse vaccins vroeg of laat zullen leiden tot een verzwakte bevolking, en dat ze daarom halsstarrig blijft inzetten op afscherming van besmette mensen, in plaats van op vaccins…

Durf jij zeggen dat het zeker is dat de Chinese overheid zich vergist ? En vooral: als ze zich vergist, bewijst dat dan dat het Chinese systeem minderwaardig is aan onze westerse democratie ? Ieder denkend mens ziet de nonsens in van zo ’n redenering. Maar niet Peter. Ze moesten hem al zijn diploma’s afpakken.

Dezelfde nonsens vertel Peter over de hapering van de Chinese economie. Het Chinese systeem heeft een enorme economische opbloei gekend. Dat die ooit zou haperen stond in de sterren geschreven. Raar: als het goed gaat met de Chinese economie, zou dat dan niet aan het systeem liggen, maar als het slecht gaat wél ? Nochtans is dat de redenering van Peter. Ze moesten hem al zijn diploma’s terug afpakken.

Tenslotte ontwaart Peter die andere toon: de mensen willen wel verandering, maar nu weer binnen het systeem. Wel Peter, hoe zie jij dan die verandering ?

Hoe komt het eigenlijk dat jij nog niet eerste minister bent en die veranderingen hier doorvoert ?

De niet-gematigde mensen zoals de rechtse en linkse radicalen of extremisten (je mag kiezen) zijn hier niet aan de macht. Niemand vergelijkt De Croo met Trump, en toch wordt ons land schabouwelijk bestuurd: wij maken iedere dag voor miljoenen schulden en toch slaagt de overheid er niet in om de wegen fatsoenlijk te onderhouden, ons onderwijs op peil te houden, de wachtlijsten in de zorg op te lossen, onze justitie ordentelijk te laten functioneren, het probleem van de migratie menswaardig op te lossen, de koterij van de belastingen op orde te brengen of een manier te vinden om om te gaan met een import-religie als de islam, die op geen enkele manier past bij onze waarden en normen.

Maar we zijn wel zo fier als een gieter als onze minister van buitenlandse zaken met een LGTBQ-sjaaltje naar een voetbalmacht gaat. Kan het belachelijker ?

Ja, het kan nog belachelijker als hét boegbeeld van democratie, de koninklijke, zou gaan harken in Qatar. Benieuwd of hij dan ook zo ’n homo-sjaaltje draagt.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *