Si vis pacem, para bellum

de Standaard

Joren Vermeersch

Wie vrede wil, moet voorbereid zijn op oorlog

Kenners van Romeinse ­geschiedenis zullen zich deze beroemde slagzin ­herinneren: si vis pacem, para bellum. Ze werd in de late 4de eeuw na Christus neergepend door ene Publius Flavius Vegetius Renatus in het boek De Re Militari (‘Over militaire zaken’). In die paar woorden vervatte de auteur een ijzeren wet, die vandaag nog even relevant is als toen: een staat zal maar duurzame vrede kennen zolang ze bereid en ­capabel is om die vrede met militaire middelen te verdedigen. Dat vereist dat staten ook in vredestijd voorbereid moeten zijn op oorlog

Joren Vermeersch is jurist, historicus en auteur. Hij is eerste opvolger voor de N-VA voor de Kamer, West-Vlaanderen, en schrijft in eigen naam. 

Joren Vermeersch is net als Theo Francken een reden om niet op de N-VA te stemmen.

Ik zal er maar van uitgaan dat hij niet stiekem gesponsord wordt door de wapenindustrie.

Neen, de Fabrique nationale d ‘armes de guerre de Herstal zal hem niet sponsoren, want die is volledig in handen van het Waalse gewest. Weinig kans dat die een N-VA-er geld toestopt.

Tussendoor: deze Fabrique Nationale Walonne omzeilt geregeld de wettelijke verplichtingen die om morele redenen zijn opgelegd qua verkoop van deze wapens. De Raad van State doet dan uitspraak tegen de handelspraktijken van de FN, maar de Waalse regering (de socialisten !) legt die uitspraken gniffelend naast zich neer en levert  vrolijk moordwapens aan totaal corrupte fascistische regimes waarbij die wapens dan worden ingezet voor genocide. Denk maar aan Jemen.

Natuurlijk heeft ook Vlaanderen zijn wapenindustrie. Die Vlaamse wapenindustrie is niet zozeer gericht op de productie van wapens zelf, maar op onderdelen die in gesofisticeerde wapens worden gebruikt. Bijvoorbeeld Barco is zo een bedrijf. Maar er zijn twee fundamentele verschillen met Wallonië: die industrie is niet eigendom van de Vlaamse staat en er wordt er door de Vlaamse politiek wél op toegezien dat de humanitaire regels worden gerespecteerd; min of meer.

Dat belet natuurlijk niet dat Barco misschien wel Vermeersch of Francken sponsort. Neen, ik wéét niet of dat zo is. Misschien is Francken gewoon bezig met een internationale topjob in de Navo.

Maar terug naar de onzin van “Si vis pacem, para bellum”.

Toegegeven: het klinkt logisch. Als ons leger duidelijk sterker is dan dat van een ander land, is de kans klein dat dat land ons zal aanvallen. Maar durf jij beweren dat wij zelf dan niet tot de aanval zouden overgaan ?

Ok, de kans dat het belgische leger ooit sterker wordt dan dat van een ander land is klein. Of we zouden het over Luxemburg moeten hebben. Maar wat als de Amerikanen een sterker leger hebben ? Of de Russen ? Zeker de Amerikanen hebben een geschiedenis van opeenvolgende oorlogen die ze zich konden permitteren omdat ze met meer middelen dan andere het para bellum hebben toegepast.

“Para bellum” zou kunnen werken als er een constante gelijke waard is van de verschillende legers. Maar die toestand is gewoon onmogelijk. Vroeg of laat is er een leger dat sterker is, en dan zullen de haviken de kans grijpen. Zij weten ook dat de toestand wat later andersom kan/zal zijn. En ze weten ook dat de haviken aan de andere kant op dezelfde manier redeneren als zij.

Je kan dat toepassen op de situatie vandaag tussen de VS en China. De Amerikanen weten dat ze de economische oorlog niet kunnen winnen en hebben dus besloten tot de militaire oorlog. Het is immers ondenkbaar dat ze de huidige wereldhegemonie zouden opgeven. De Chinezen weten ook wat er speelt in de VS. Hun militaire macht is nu minderwaardig aan die van de VS en dus drijven ze in versneld tempo hun macht op. Het wordt een serieverhaal: de Amerikanen weten wat er bezig is in China. Ze zullen dus moeten aanvallen voor de Chinezen gelijkwaardig zijn.

Alleen gaat het hier over een wereldoorlog en die zal een beetje intelligente oorlogsstrateeg graag goed voorbereid beginnen. De Amerikanen hebben een serieuze portie strategen met veel ervaring.

Ondertussen hebben de Amerikanen al de eerste veldslag geopend in deze wereldoorlog: Oekraïne. Ze zijn wel zo slim en de Oekraïners zo dom dat ze de Oekraïners in hun plaats laten sneuvelen. Ondertussen wordt de grootste bondgenoot van de Chinezen, Rusland, militair en economisch verzwakt. Als de Amerikanen de grote veldslag in de Indische Oceaan beginnen, mogen wij, West-Europa, de rol van de Oekraïners overnemen en de Russen hier sneuvelend bezig houden.

Dat is wat er bezig is. Leg me nu eens uit hoe je in die context de vrede kunt bewerken door te bewapenen ? 

Overigens: de niet genoeg te minachten Joren Vermeersch heeft wat opleiding genoten en weet dus zelf mee te delen dat “Si vis pacem …” al dateert van bij de Oude Romeinen. Wil Vermeersch beweren dat wij sinds de Oude Romeinen veel vrede hebben gekend ? Onze geschiedenis is er een van voorbereidingen op oorlogen en dus ook van oorlogen.

Pas het toe op Oekraïne: sinds de Maidanrevolutie in 2013 hebben de Oekraïners hun leger onder leiding van – en met massale steun van de Amerikanen, systematisch opgebouwd en versterkt. Heeft die voorbereiding op de oorlog de oorlog vermeden ?

Terug naar de wapenfabrikanten.

Para bellum veronderstelt productie van wapens. De bevelhebber van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, later president van de VS, Eisenhower, waarschuwde al voor het Amerikaanse militair-industrieel complex. Die waarschuwing heeft weinig effect gehad: dat militair-industrieel complex is dé macht in de VS. Niemand kan president worden in de VS zonder verkocht te zijn aan dat complex.

Het vraagt toch geen tekening dat die wapenfabrikanten zo machtig zijn kunnen worden omdat hun wapens gebruikt zijn ? Of zouden ze zoveel winst hebben kunnen maken als hun wapens ongebruikt in de militaire depots waren blijven liggen ?

Of nog: zo lang de wereld massaal wapens produceert zal er oorlog zijn. Para bellum betekent gewoon dat er oorlog zal komen. Niks geen vrede.

Wie vrede wil moet af van het para bellum; moet af van de wapenproductie.

Tenslotte: ik wil niet naïef zijn: zo lang er idioten als Vermeersch en Francken hun debiele leuze uitschreeuwen zal er inderdaad oorlog zijn en dan is het de vraag hoe we daarop kunnen en moeten reageren.

Dan denk ik in de richting van geweldloos verzet, maar dat is echt niet simpel. Ik ben er van overtuigd dat geweldloze reactie een aantal oorlogen had kunnen voorkomen. Maar, eerlijk, ik weet niet of geweldloosheid het juiste antwoord zou geweest zijn op Hitler.

Maar die vraag is voer voor een andere blogtrog.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *