‘Waar komt de NAVO-roep om meer militaire uitgaven vandaan?’

Knack

In 2016 werd 1.686 miljard dollar gespendeerd aan militaire uitgaven, een lichte stijging van 0,4 procent tegenover 2015. NAVO-landen zijn goed voor 52 procent van dit duizelingwekkende bedrag. Het doet de vraag rijzen op welke realiteit de NAVO-roep om méér militaire uitgaven berust, schrijft Willem Staes. ‘Waarom blijft België vasthouden aan irrationele 2%-norm?’

Ik geef je dit artikel uit Knack bij wijze van informatie en toelichting bij mijn vorig artikel.

De auteur heeft het over de irrationele 2% norm. Het is natuurlijk de vraag in welk denkkader deze norm irrationeel is ? In het denkkader van de auteur is die norm duidelijk en overtuigend irrationeel. Maar ik kan niet geloven dat onze “leiders” echt irrationeel zijn. Vandaar de vraag: in welk denkkader zitten zij dan ?

En, zoals altijd: “it is the economy, stupid !” (Bill Clinton).

Het is onmogelijk om hier alle relevante aspecten te vermelden, maar ik wil er toch één meegeven:

Wij zitten in onze economie in een fase van geweldige overproductie. De productiemethodes zijn dank zij de explosief ontwikkelende technologie en onder druk van de wereldwijde concurrentie zo efficiënt geworden, dat zowat alle productie massaproductie is geworden. Maar productie vraagt om consumptie. Zeker in de Westerse wereld is er op dat vlak een probleem: ondanks de intensieve permanente hersenspoeling door de reclame, stijgt de consumptie bij ons nog (te) weinig. Een aantal mensen zien het voordeel van meer consumptie niet meer in, of kiezen er in elk geval voor om hun geld niet uit te geven, maar te sparen. Anderen kunnen niet meer consumeren omdat ze het niet kunnen betalen door de afbraak van de sociale zekerheid, de flexi-jobs, de lonen die zo laag liggen dat zelfs tweeverdieners in de armoedezone terecht komen…

Nu zou je kunnen stellen dat dit eigenlijk gemakkelijk op te lossen is door de sociale zekerheid weer te versterken, de lonen te verhogen, enz. , maar dat kan niet door de concurrentie met de lage loonlanden. Nu al worden onze markten overspoeld door Chinese producten.

We blijven dus zitten met een geweldige overproductie, en dus ook overproductiecapaciteit. En daar wordt de wapenproductie interessant: want die wapens worden wél massaal geconsumeerd. Tenminste als er voldoende oorlog is. En je moet geen begenadigd wereld observator te zijn om te zien dat de ene oorlog de andere opvolgt en onze “leiders” er zelfs in slagen om verschillende oorlogen tegelijkertijd te “organiseren”.

Is dit cynisch ? Natuurlijk wel. Het kapitalisme is nu eenmaal een cynisch systeem.

Maar het kan nog erger. Want steeds meer wordt duidelijk dat de huidige “plaatselijke” oorlogen het probleem van de overproductiecapaciteit niet oplossen. We gaan dus onvermijdelijk naar een nieuwe “grote oorlog”.

Ik beweer niet dat “onze leiders” daar bewust naar streven. Maar: “it is the economy, stupid !”. In ieder geval dan toch de kapitalistische economie.

En nu kan ik niet anders dan zelf ook cynisch worden: vanuit voorgaande redenering is het enige besluit: laat ons de 2% norm nog optrekken, zo hoog mogelijk. Want als die “grote oorlog” er komt – en die komt er – kunnen we maar beter aan de winnende kant staan. Alhoewel: in een oorlog staan de gewone mensen nooit aan de winnende kant. De winnaars zijn altijd de kapitalisten.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *