De klimaatmars of de trukendoos van Thomas Decreus

De Wereld Morgen

De trukendoos van de klimaatontkenner

Nu het klimaatprotest duidelijk in de lift zit, niet alleen hier maar ook in het buitenland, worden ook de pogingen om de inzet van het protest te minimaliseren verder opgedreven. Op vele manieren wordt de ernst van de klimaatverandering en de oorzaken ervan geminimaliseerd. Het is daarom maar al te belangrijk om te weten welke technieken er aangewend worden door lobbygroepen, opiniemakers, politici of journalisten om het klimaat vooral niet ernstig te nemen. Vandaar een klein overzicht van de trukendoos van de klimaatontkenner.

De niet genoeg te minachten Thomas Decreus slaat weer toe. Drie vierde van zijn artikel is niet de moeite waard om op te reageren. Ik beperk me tot één passage. Daarin beweert Decreut twee zaken:

Ten eerste: het wetenschappelijk bewijs van de invloed van de mens op de klimaatopwarming is niet te  ontkennen. Welnu, ik denk dat het inderdaad niet te ontkennen is dat er een verband is tussen de menselijke activiteit en de klimaatopwarming. Als wetenschappers door metingen vast stellen dat het klimaat opwarmt en er in dezelfde periode ook een relevante stijging is van bijvoorbeeld de CEO2 uitstoot door menselijk handelen, dan denk dat het verband bewezen is. Maar is dat ook een oorzakelijk verband ? Om dat aan te tonen, zouden de wetenschappers moeten aantonen dat er in dezelfde periode geen enkele andere factor relevant heeft meegespeeld. Welnu, dit is gewoon onmogelijk, al was het maar omdat de klimaatwetenschap nog in haar kinderschoenen staat, en we nog lang niet weten welke factoren allemaal meespelen in zo iets als een opwarming. We kennen er een aantal, en de wetenschappers beweren dat ze die hebben uitgesloten, maar een wetenschapper die beweert dat hij alle factoren kent is een arrogante zelfgenoegzame opschepper. En als we niet weten welke factoren meespelen, kunnen we ze ook niet uitsluiten. En dus kan een oorzakelijk verband niet bewezen worden. En als er geen oorzakelijk verband kan bewezen worden, is  is het een leugen als men beweert te weten wat de oorzaak is van de opwarming. En ik weiger om mee te spelen met een leugenspel. Als die wetenschappers zouden uitgaan van het voorzichtigheidsprincipe, zou ik nog met hen kunnen meegaan, maar als ze liegen vraag ik me af wat daar op de achtergrond meespeelt. En wat het ook is, het is smeerlapperij.

Ten tweede: laat ons er nu van uitgaan dat er wél bewijs is. Dan zegt het rapport (volgens Decreut) dat de helft van de opwarming het gevolg is van het menselijk handelen. Dat is op zich al een relativering. Maar als je daar op doordenkt kom je toch tot een eigenaardige conclusie. Want als het menselijk handelen slechts de helft veroorzaakt, is er een andere helft die door ons niet te beïnvloeden is. Dat wil zeggen dat we de opwarming slechts voor de helft kunnen tegenhouden door de CEO2 uitstoot op zijn minst drastisch te verminderen. Volgens Wikipedia moet de CO2-uitstoot in 2030 tussen de 25 en 50 procent zijn verminderd ten opzichte van 2017.  Nu kunnen we onze CEO2 uitslag waarschijnlijk wel wat verminderen, maar tussen de 25 en 50 procent in 13 jaar ? Als het al mogelijk zou zijn, zal dat extreem enorme financiële inspanningen zal vragen, die zoals altijd, op de kap van de middenklasse, of de gewone man zoals jij en ik zullen gebeuren. De algemene verarming die daarvan het gevolg zal zijn is niet te overzien. Zijn de marsjeerders het eens met die verarming ? 

Ik kom terug op het voorzichtigheidsprincipe. Ik wil daarin meegaan, en de mensen steunen die actie voeren voor vermindering van de CEO2 uitstoot en andere maatregelen. Maar dan enkel als diezelfde mensen ook actie voeren om de kosten van die vermindering te doen dragen door de mensen die winst maken door de vermindering van de uitstoot: de  multinationals, of de kapitalisten. Maar daarover hoor ik spijbelmeisjes of grootouders voor het klimaat niet. En dus zijn het voor mij onbenulligen: zij die geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn.

Tenslotte: niemand kan mij beschuldigen van gebrek aan respect voor de natuur. Als christen neem ik het bijbelse scheppingsverhaal ernstig. Daarin wordt de mens door God aangesteld als beheerder van de aarde die wordt voorgesteld als een tuin. God verwacht van de mens dat hij die tuin bewaakt, wat betekent: ongeschonden bewaakt. En dat hij die tuin bewerkt, wat in het geval van een tuin ook altijd een verfraaiing inhoudt.  De groenen die denken dat ze dat thema hebben uitgevonden zijn arrogante nietsnutten die mij geen lessen te leren hebben. Vanuit dat christelijk scheppingsgeloof heb ik er geen probleem mee als men mij oproept tot soberheid, tegen de consumptiemaatschappij, tegen de afvalmaatschappij, de wegwerpmaatschappij, enz. Als ik zo leef, zal ik automatisch mijn ecologische voetafdruk beperkt houden. Ik heb het dan echt niet nodig dat men mij paniek aanpraat. Maar tot dat soort inzichten geraken de spijbelmeisjes en grootouders voor het klimaat niet, want als je tegen de vervuilende energie slurpende consumptie- , afval- en wegwerpmaatschappij bent, ben je ook tegen het kapitalisme. En daar heb ik de onbenullen nog niet over gehoord.

Heel deze website is gericht tegen het kapitalisme. Op die manier doe ik meer voor het milieu dan duizend spijbelmeisjes.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *