Bang maken !

Als het thema migratie op de tafel komt zijn de nep linkse politiek correct nuttige idiote islamofielen er als de kippen bij om de critici van de islam te beschuldigen van bangmakerij. Die heeft dan een naam: islamofobie.

Welnu, ik haat de islam, maar ik ben er niet bang van. Ik ben niet bang om de strijd te voeren. Maar, wat de nep linkse… islamofielen, ook beweren, de islam is wel degelijk een gevaar. Voor de mensenrechten, voor de democratie, voor de wetenschap… Maar dezelfden die de critici van de islam beschuldigen van bangmakerij bezondigen zich nu ook aan dezelfde blijkbare doodzonde. Ze maken de mensen bang voor wat er zou kunnen gaan gebeuren in het klimaat, en voor de onbestuurbaarheid en het uiteenvallen van het onland belgië. Van hypocrisie gesproken. Nog niet zo lang geleden vroeg iemand me wat dat eigenlijk was, hypocrisie ? Ik heb zojuist het antwoord gegeven !

En waar moeten we dan bang voor zijn ? Voor de opwarming van de aarde ? Die zal toch gebeuren. De officiële rapporten van de VN waarop de klimaatpanikeurs zich beroepen, stellen uitdrukkelijk dat het menselijk handelen slechts voor de helft verantwoordelijk is voor de aan de gang zijnde opwarming. Op die helft hebben we dus geen enkele vat. Die opwarming is niet tegen te houden. Als je dan bedenkt dat het gewoon onmogelijk is om de andere helft, waarop we dan wél vat zouden kunnen hebben, volledig uit te schakelen, is het duidelijk: de opwarming komt er aan. We kunnen hoogstens een beetje in de marge rommelen, en moeten ons op de eerste plaats bezig houden met de vraag hoe we in die opgewarmde wereld kunnen overleven. En daar is geen paniek voor nodig, maar daadkracht. Hiermee heb ik dus niet gezegd dat we niet moeten doen wat we kunnen om de opwarming zo veel mogelijk tegen te gaan.  En ik wil daaraan meewerken. En ik leef echt wel sober en milieubewust. Maar ik wil niet mee betogen omdat die nuttige idioten zich niet richten op de échte vijand: het systeem dat de overproducerende consumptiemaatschappij, de afval- en wegwerpmaatschappij in het leven heeft geroepen. We moeten niet protesteren tegen de goedkope vluchten, maar tegen het systeem dat er toe geleid heeft dat vluchten zo goedkoop zijn geworden. De politiek zou nu maatregelen kunnen nemen om de vluchten duurder te maken. Maar door de concurrentie zijn de vliegtuigmaatschappijen verplicht om tegen mekaar op de vluchten zo goedkoop mogelijk te maken, en dus duikt het probleem vroeg of laat opnieuw op, als de huidige maatregelen al echt iets van betekenis zouden uithalen. 

Moeten we bang zijn voor de onbestuurbaarheid en het uiteenvallen van dit onland ? Je moet toch niet bang zijn voor iets wat goed is ? Een apart Vlaanderen en Wallonië is goed voor zowel Vlaanderen, als Wallonië. De enige die er persoonlijk last van zal hebben is het bekrompen fenomeen Philippe van Laken. Maar misschien willen de Walen die wel als opperhoofd ? Zijn vriendje Di Rupo kan daar toch niet tegen zijn ? Natuurlijk zullen de Walen dan uit hun hangmat moeten kruipen. Maar dat is eigenlijk een goede zaak, want naar het schijnt zijn hangmatten slecht voor je rug. Ja, ik spot er mee, maar wat kan je anders bij zoveel belgisch surrealisme ? Ik bedoel: het gaat toch voorbij aan elke realiteitszin dat een bevolking in het welvarendste gedeelte van de wereld, met een weliswaar slecht onderwijs, maar toch ook geen analfabetisme (tenzij van een groep moslims) niet in staat zou zijn om zelfstandig te overleven en jaarlijks miljarden steun nodig heeft. En het wordt helemaal te dwaas als de elite van die bevolking dan ook nog vanuit een gevoelen van culturele superioriteit  misprijzend neerkijkt op de bevolking die haar onderhoudt en zelfs in een soort van racisme beschuldigt om van aard uit racistisch en fascistisch te zijn.

Eindelijk is het woord elite gevallen. Want het probleem bij de franstaligen ligt niet bij de gewone mens in de straat, want die heeft in mijnen en staalfabrieken bewezen dat hij van nature zeker niet lui is. Maar hij is door de PS wel in zijn hangmat gelokt, en blijft dus stemmen op de PS omdat die hem in zijn hangmat te eten brengt in de vorm van allerlei sociale voorzieningen (die de Vlamingen dan grotendeels betalen.) Je kan de Waal met de pet eigenlijk niet verwijten dat hij zich goed voelt in zijn hangmat. Als de Vlamingen in dezelfde situatie zouden terecht komen, zouden ze waarschijnlijk hetzelfde doen. Maar we zitten dus met de PS-staat, en wat voor zin heeft het om de gewone Waal steeds meer van zichzelf als mens te laten vervreemden, (of wordt je gelukkig van profiteren ?) om de PS aan de macht te houden ? Want dat is ondertussen één van de belangrijke motieven voor het voortbestaan van dit onland: het in stand houden van de PS-staat. De twee andere motieven zijn de belangen van het koningshuis, en daaraan verwant die van het belgische grootkapitaal. Denk daarbij aan Frère, Davignon, Lippens en de superrijke families Van Damme, De Spoelberch, Mévius, enz. Daaraan hangen dan de slippendragers en belangenbehartigers zoals Michel, Verhofstadt, Decroo, enz.  

Neen, ik ben niet bang, noch van de islam, noch van de klimaatverandering, noch van het uiteenvallen van het onland. Maar ik ben wél kwaad, héél kwaad op de nuttige idioten die in hypocrisie door hun idiotie de hele boel grondig verzieken.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *