De koninklijke laagheid heeft weer de vuile bek geopend

De koninklijke nieuwjaarstoespraak

De Koninklijke laagheid heeft weer toegeslagen en de vuile bek geopend. 

Ja, ik weet het, mijn bek is ook soms vuil. Maar dat is niet zo erg, want ik ben geen koning. 

Heel de meute kontlikkers was er weer bij. Daar houdt Philippe van. En, hoe kan het anders, een belangrijk thema in de koninklijke uitscheiding was het kinderlijk gedoe voor het klimaat. Natuurlijk zegt het, het niet, maar al dat marsjerend gespijbel speelt in de kaart van het hooggeboren profitariaat, omdat het het thema van de volgende verkiezingen bepaalt. En dat thema maakt een goede verkiezingsuitslag voor de n-va onmogelijk. En als de n-va zwak staat, staat het belgische onding sterk.

Ik denk – hoop – dat Anuna niet aan haar actie is begonnen om de verkiezingen te manipuleren, maar ondertussen wordt zij zelf wel gemanipuleerd en is verworden tot een nuttige idioot die denkt dat ze een goed doel dient, maar eigenlijk in dienst staat van de rijke elite van dit onland. Zelfs als de klimaatactie op zich een goed doel is, blijft het voor zijn kar spannen ervan door het belgicisme een stinkend perverse zaak. Ondertussen zijn er al krantencommentatoren die er van uit gaan dat Groen zowel de federale premier (Calvo) als de Vlaamse minister president (Almaci) zal leveren. Dat vindt het stijfsel van Laken fijn, want de groenen zijn fervente voorstanders van de eenheid van de worst en het in stand houden van het profitariaat dat men hier solidariteit noemt. Groen is  hét prototype van de naam “nep linkse politieke correctheid”. Het blijven nuttige idioten voor vorst en vaderland. Maar ondertussen zijn ze nu ook nuttig voor zichzelf.

Tot slot: de groenen zijn een partij van een welstellende elite die zich kan permitteren om het milieu te vervuilen door rond te rijden om overal voedsel te gaan kopen bij plaatselijke producenten. Ze heten dat de korte keten en daardoor zou de milieuvervuiling door het lange afstandsvervoer verminderen. Maar met die plaatselijke milieuvervuiling geraken ze weg, want ijveren ze niet voor groen ? Is het domheid of hypocrisie ? Het doet er niet toe. Als de groenen aan de macht komen en een zogezegd sociale politiek zouden voeren zal dat een paternalistische bedoening zijn van rijken die ook iets willen doen voor de armen. En waar ze het geld gaan halen voor die sociale politiek is een andere vraag. Want ze zijn wel voorstander van een rijkentaks – dat vind ik mooi – maar met welke andere politieke partij gaan ze die verwezenlijken ? En als ik weet dat ik mijn voorstel toch niet zal kunnen realiseren, kan ik het natuurlijk wel heel mooi maken. Ook dat is hypocrisie. Is dit vergezocht ? Neen, want ook de groenen weten dat een rijkentaks niet volstaat voor een serieuze sociale politiek. Daarom zijn ze dan ook bereid om het begrotingsevenwicht uit te stellen. Nu heeft de Wever in veel zaken ongelijk. Maar zijn bezorgdheid voor een begrotingsevenwicht is terecht. Zeker in deze tijden. Want een begrotingstekort betekent dat de staat moet gaan lenen. En op die leningen moet rente worden betaald. Zo komt de staat er dan toe om leningen aan te gaan om eerdere leningen te kunnen betalen. Als een particulier dit doet, duurt het niet lang of hij meldt zich aan bij het OCMW. Op zich is leningen aangaan in deze tijd waarin de rente laag is, niet zo slecht, maar het is duidelijk dat de Europese bank stilaan de fase van lage rentes begint af te bouwen, en als de rente stijgt, worden al die leningen een loodzware last. En de gewone burgers zullen die dragen. Niet de rijken, rijkentaks of niet, want die rijken vinden toch altijd een manier om belastingen te omzeilen. Dat weten de groenen ook. En daarom is hun rijkentaks hypocriet. Het is verkiezingspropaganda en boerenbedrog. En waar blijven die boeren om zich aan te sluiten bij de meisjesmars en maatregelen van de politiek eisen om het milieu te verbeteren ? Is het niet triestig dat een boer die groen stemt in eigen vlees snijdt ? En dat vlees doet me denken aan de vegetariërs, veganisten, gaia-isten, transgenders… Allen één strijd om het koninkrijk te redden.

Tenslotte: of het de groenen zijn, of de socialisten, zowel voor de klimaat- als voor de sociale problemen is er binnen het kapitalisme geen oplossing, omdat het kapitalisme de oorzaak is van die problemen.

PS Ik ken natuurlijk ook Keynes en zijn theorie om een crisis te bezweren door investeringen van de staat. En dus dat de staat leningen aangaat. Die theorie is correct in bepaalde periodes. Maar het lijkt me duidelijk dat we op dit ogenblik niét in zo ’n periode zitten. De Chinezen hebben de voorbije tientallen jaren Keynes toegepast. Maar stoten nu op hun limieten. En dan stelt zich de vraag of zo’n periode nog ooit zal voorkomen in een geglobaliseerde wereld. Trump wil in de richting van Keynes gaan. Maar dat kan enkel door de markten af te schermen, en dat leidt in een geglobaliseerde wereld onvermijdelijk tot handelsoorlogen. En daar wordt niemand beter van. En een economische oorlog, brengt een fysieke oorlog dichterbij.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *