Het plan van de pvda: ook zever is vervuiling

pvda.be

De klimaatrevolutie: 10 puntenplan van de pvda                                                   

Beeld je eens in: een land dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een land, met propere lucht, dat draait op 100% hernieuwbare energie. We zijn ervan overtuigd: in 2050 kunnen we in zo’n land leven. Op voorwaarde dat we nu beginnen werken aan een ambitieuze klimaatrevolutie die de superrijken doet betalen. Een fenomenaal sociale klimaatrevolutie die de bevolking niet op kosten jaagt, maar zorgt voor beter geïso leerde huizen, gratis openbaar vervoer en betaalbare energieprijzen. 

1. De tijd dringt: 60% minder uitstoot tegen 2030                                                    “Als we voor 2020 niet van koers veranderen, riskeren we een ongecontroleerde klimaatverandering met desastreuze gevolgen voor de mensen en alle natuurlijke systemen waarvan we afhangen.” aan het woord is Vn secretaris generaal Guteres die nog maar eens aan de alarmbel trekt.

Ik heb al veel zever gehoord en gelezen over de klimaatproblematiek. Maar wat de pvda ervan bakt in haar inleiding, is van een niet te te overtreffen zevergehalte. De pvda probeert ons wijs te maken dat we in 2050 kunnen leven in een land met propere lucht. En dat kan dus niet. Als we in 2050 niet leven op een planeet met propere lucht, zal er ook in dit onland geen propere lucht zijn, wat we er ook aan doen.

En de pvda probeert ons wijs te maken dat  we kunnen gaan leven in mooi geïsoleerde huizen, met gratis openbaar vervoer, en betaalbare energieprijzen, en dat de rijken dat gaan betalen. Welnu, de rijken betalen nooit iets, want anders waren ze niet rijk. En als je het systeem niet aanpakt dat die rijken toelaat om rijk te worden, zal je nooit aan hun miljarden geraken. En dat systeem heeft een naam. Maar de pvda, volgens eigen zeggen ex-communisten en antikapitalisten, vermijdt zorgvuldig om die naam uit te spreken en dat systeem aan te vallen. Integendeel: heel het plan maakt de mensen wijs dat er binnen het kapitalisme echte oplossingen zijn, en ondergraaft dus de eigen bestaansreden van de partij en bedriegt de kiezer. Hoe dikwijls heb ik zo even al gezegd dat de pvda de mensen iets wijsmaakt ?

Het plan begint met de mensen angst aan te jagen. Daarvoor doet het beroep op de VN. Welnu, in vorige artikels heb ik het er al overgehad: de VN is de meest onbetrouwbare informant mogelijk.

Inderdaad: ik heb het al gezegd: het klimaat kent geen grenzen. Maar de pvda- waar ze toch zo graag de internationale zingen – past dit toe op ons eigen onland, en klaagt aan dat de bevoegdheden versnipperd zijn over vier ministers. En dus moeten we terug naar een unitair belgië. Daarmee bekent de pvda zich bij het dwaaste nationalisme: het belgicisme. Internationalisten die nationalisten worden ? En als de versnippering dan toch zo erg is: waarom klaagt de pvda dan ook niet aan dat er nog andere klimaatministers zijn, zoals in Nederland, Duitsland, enz… ? Laat ons dan ook één worden met hen ? Maar zover denkt de pvda niet. En daarbij: veronderstel nu eens dat er in belgië slechts één klimaatminister zou zijn. Zou dan plots de politieke klasse wél het geld vinden om al die plannen uit te voeren. Want daar gaat het om: elke klimaatminister is er van overtuigd dat er van alles moet gebeuren, maar krijgt daar van de collega ministers het geld niet voor omdat die het ook nodig hebben voor hun eigen departement. Wordt dat anders met slechts één klimaatminister ? Groeit het geld dan plots aan de te weinig bomen ?

Om de kosten te betalen wil de pvda een bank oprichten. Als antikapitalist zou ze er voor moeten ijveren om de banken af te schaffen. En dan haalt ze aan dat er in de bankencrisis geld was om de crisis op te lossen. Dus als we een klimaatbank oprichten zal er geld komen om de klimaatcrisis op te lossen ? Kan het dwazer ? En wie heeft de bankencrisis betaald ? Toch niet de rijken ? De pvda geeft veel aandacht aan wat die bank allemaal moet doen. Maar ze geeft geen aandacht aan de inkomenszijde van die bank. Van waar gaat het geld komen voor die investeringen ? Het antwoord is altijd hetzelfde: van jou en mij ! Of het nu via een bank gebeurt of via belastingen maakt niet uit. Dat hele bankgedoe is volksverlakkerij.

belgië moet zich terug trekken uit het emissie handelssysteem. Ik ben tegen dat handelssysteem. Het is door en door pervers. Maar als de andere landen zich daar niet uit terug trekken, trekken onze grote vervuilers naar die andere landen. Als onze lucht daardoor properder zou worden, zou ik dat toejuichen. Zeker als dan ook een aantal werkmensen met die bedrijven mee zouden wegtrekken. Dan komt er hier eindelijk wat meer plaats. Maar dat zal niet. Het klimaat kent geen grenzen, weet je wel ?

Gaat een nationalisering van de energiesector de problemen oplossen ? Neen toch. Als je binnen het kapitalisme nationaliseert, haal je de macht wel weg bij concrete bedrijven, maar daarmee geef ze je nog niet aan de burger, want een natie is binnen het kapitalisme zelf in handen van het kapitaal. Men spreekt niet voor niets over de NV belgië. En – marxistische analyse – in het kapitalisme staat de politiek in dienst van het kapitaal. Marx heeft veel onzin uitgekraamd, en ik ben zeker geen marxist. Maar dit punt van de marxistische analyse is wél juist. En als de politiek in dienst staat van het kapitaal heeft een nationalisering waarbij je een bedrijf overdraagt aan de politiek, geen enkele zin. Want dan zal de politiek omwille van de democratische schijn wat subtieler zijn in het volksbedrog, maar het kapitaal zal nog altijd de winnaar zijn. En de gewone mens de verliezer.

Ja, ik ben voor goed en gratis openbaar vervoer en voor goed geïsoleerde huizen. Maar we leven in een samenleving met veel mensen op de armoedegrens. De kosten van bijvoorbeeld de isolatie van hun huizen zal dus moeten gedragen worden door de middenklasse. Dat betekent dus een verarming van die middenklasse. Als daardoor het aantal mensen op de armoedegrens stijgt, zitten we in een vicieuze cirkel. En dat is geen prettig vooruitzicht. En dan, hoe kan het anders, komt de rijkentaks weer op tafel. Die zal het allemaal oplossen. Ik ben voor zo’n taks. Maar 1. Die taks is een illusie: binnen het kapitalisme is het onmogelijk om aan het geld van de rijken te raken. Als je politiek zo’n taks zou kunnen doordrukken, omwille van de democratische schijn, hebben de rijken al een uitweg gevonden, nog voor je taks in voege is. En 2. Van een partij als de pvda zou ik verwachten dat ze niet voor een rijkentaks is, maar tegen het bestaan van rijken. Dan zouden er ook geen armen zijn. En is het probleem dadelijk opgelost. Maar dat kan niet binnen het kapitalisme. Raar dat de pvda het daar niet over wil hebben. Zeker als je denkt aan mijn artikel “Wat zit er achter de klimaathetze ?”

Tenslotte: ik ben nu overal tegen. Maar ben ik ook ergens voor ? Heb ik zelf dan een oplossing voor de klimaatproblematiek ? Neen, binnen het kapitalisme heb ik die niet. Maar in Eutopia – zie mijn boek – heb ik geen oplossing nodig voor een klimaatproblematiek, want die is er niet. Daar leven we in een economie, gericht op behoeftebevrediging in plaats van op winst en verrijking. Dan verdwijnt ook de consumptie-afval- en wegwerpmaatschappij. En daardoor al heel wat milieuvervuiling. Omdat de concurrentie is uitgeschakeld, worden bedrijven niet meer verplicht om goedkoper te produceren dan de concurrenten, wat inhoudt dat ze de lucht moéten vervuilen om de kost te drukken. Enz. 

Maar ik maak me geen illusie: om Eutopia te verwezenlijken, moet je de rijken uitschakelen, en die hebben de macht. En alle plannen die ik tot nu toe heb gehoord en gelezen, ook die van de pvda, laten de rijken aan de macht. Of het dwaze Anuna’s smerige Calvo’s, liegende Ruttens, hypocriete Beke ‘s, of misleidende Mertensen zijn: ze bevestigen allemaal de macht van de rijken. Ook De Wever en Crombez doen dat, maar die heb ik nog niet op hypocrisie kunnen betrappen.

En, oh ja ! Er is toch iets goeds in het plan van de pvda: de inzet op waterstofenergie. Als het goed is, moet je ook zeggen !

 

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *