Wat zit er achter de klimaathetze ?

Ik heb me zitten afvragen vanwaar komt die hele klimaathetze eigenlijk ?

Begrijp me niet verkeerd: ik vind de klimaatproblematiek belangrijk. Maar overal stoot ik op foute argumenten, bedenkelijke wetenschappelijke rapporten, en vooral: nu ook een massale mobilisatie. Vanwaar komen die ?

Laat me over één zaak al duidelijk zijn: ik ga er van uit dat binnen het kapitalisme zo iets niet kan gebeuren als het slecht is voor het kapitaal.

Een van de eerste alarmisten was de Amerikaan Al Gore. Ik denk niet dat dat een linkse rakker was.

Ik kopieer hier een gedeelte van de Wikipedia informatie over Al Gore:

Gore is sinds november 2007 partner in de durfkapitaal-onderneming Kleiner, Perkins, Caufield & Byers (KPCB) die investeert in alternatieve energie en energie besparende technologie. Bovendien is hij medeoprichter van de Londense firma Generation Investment Management, die belangen heeft in eco-energie-ondernemingen. Hier is hij tevens chairman. Gore is hierom verschillende keren bekritiseerd vanwege conflicterende belangen, in 2009 door Republikein Marsha Blackburn en, later dat jaar, door de National Center for Public Policy Research: de ex-vicepresident zegt publiekelijk dat belastinggeld moet worden gebruikt voor het subsidiëren van groene technologie, terwijl hij hier tevens aan verdient vanwege zijn partnerschap bij KPCB. In 2008 investeerde de onderneming van Gore 75 miljoen dollar in Silver Springs Networks, een firma die hard- en software ontwikkelt om het elektriciteitsnet efficiënter te maken. Gore werd hierop adviseur van deze onderneming. In november 2009 kreeg Silver Springs van het Energy Department een subsidie van 560 miljoen dollar. Verwacht wordt dat KPCB een veelvoud van haar investering zal terugverdienen.”

Al Gore is duidelijk een volbloed kapitalist. Hij is het levende bewijs dat milieu activisme en kapitalisme samen gaan. En hij is een hypocriete smeerlap.

Altijd wordt er door de alarmisten beroep gedaan op de rapporten van de VN. De VN is een puur kapitalistische instantie. Of heeft iemand er ooit de VN op kunnen betrappen om het communisme of zelfs gewoon sociale te promoten ? Zo iets als het IMF heeft zich nooit iets aan getrokken van de armen. Integendeel: het heeft overal de armen en middenklasse laten betalen, en de rijken gerust gelaten.

Recent heeft ook Mark Carney, de gouverneur van de Bank van Engeland de klimaatalarmbel geluid. Kan een instelling kapitalistischer zijn, en meer in dienst staan van het kapitaal dan de Bank van Engeland ?

En dus vroeg ik me af wat de belangen zijn van het kapitaal in het geheel van de klimaatproblematiek.

Let op: het kapitaal is niet hetzelfde als de kapitalist. Er zijn zeker kapitalisten (bijvoorbeeld oliemaatschappijen) die geen belangen hebben bij de klimaathetze. En er zijn dus ook kapitalisten die daar wel belang bij hebben (Zoals Al Gore.)

Maar wat met het kapitaal zelf ? Wat is er in het kapitalistische systeem dat het klimaatalarm interessant maakt ?

Het kapitalistisch economisch gebeuren verloopt in cycli van opbouw, evenwicht, onevenwicht. Het gaat over de relatie tussen productie en consumptie. Als je wil: over vraag en aanbod.

In de fase van de opbouw is er zeer veel vraag, en moet de productie alle zeilen bijzetten om aan de vraag te voldoen. Het is de fase van een sterk groeiende economie.

Dan komt er een fase waarin aanbod en vraag in evenwicht zijn.

Tenslotte komt er een fase waarin de productiemethoden, onder andere door de concurrentie zo efficiënt zijn geworden dat er een overproductie en overproductiecapaciteit ontstaat. Of nog: de consumptie kan de productie niet volgen. Het is de fase waarin er waanzinnige sommen worden besteed aan reclame om de mensen meer te laten kopen dan ze eigenlijk nodig hebben (en zelfs kunnen). Als de reclame een signaal is, leven we nu duidelijk in zo’n fase. Maar ook de reclame stoot op haar limieten. In zo ’n fase gaan bedrijven ook intensief op zoek naar nieuwe markten om de producten toch maar verkocht te krijgen (een niet-verkocht product is niets waard, en eigenlijk verlies.) Ook dat signaal is overduidelijk aanwezig. Luister maar naar de boodschappen van VBO en VOKA aan onze ondernemingen. Maar ook het aanboren van nieuwe markten stoot op limieten: de mensen op die markten moeten welstellend genoeg zijn om de producten te kunnen betalen. Het overgrote gedeelte van planeet is bevolkt met mensen die te arm zijn.

De limieten zijn nu overal bereikt, en het kapitalistisch systeem is wanhopig op zoek naar manieren om tegelijk te kunnen blijven produceren en de producten toch verkocht te krijgen. Dat vraagt er om dat mensen nog bruikbare producten toch vervangen door nieuwe.

En dan wordt de klimaathetze interessant. Want een klimaattransitie vraagt de productie van een totaal nieuw assortiment producten. Zonnepanelen, windmolens, elektrische auto’s, energiezuinige huizen, dijken en waterbeheer, enz. En die nieuwe producten gaan betaald worden door de overheid, via de belastingen, in feite door de burgers. 0p die manier wordt de bevolking eigenlijk gedwongen om meer te consumeren en zo de overproductiecapaciteit op te vangen. Een aantal van die producten gaan dus oude producten vervangen. Mensen gaan ertoe aangezet worden om hun nog lang niet versleten diesel-of benzine wagen te vervangen door een elektrische wagen. Net als met de zonnepanelen gaan ze daarvoor subsidies krijgen, en die komen uit de staatskas. Eigenlijk zijn die subsidies volksverlakkerij, want de burger denkt dat hij krijgt, maar heeft er zelf al voor betaald via de belastingen. Maar het gaat dus niet enkel over wat mensen persoonlijk doen. Ook de vervanging van een kerncentrale, die nog zou kunnen functioneren, is zo ’n vervanging die de consumptie aanwakkert. Heeft iemand er al gedacht om zich af te vragen waarom een nog goed functionerende kerncentrale die extreem milieuvriendelijk is, toch moet gesloten worden. Als dat geen extreme verspilling is ? Maar die verspilling is interessant voor het kapitaal. En dat er problemen zijn met het afval en de veiligheid is geen argument, want die waren er vroeger ook al en er is geen acuut gevaar.

Natuurlijk brengt de klimaathetze ook een nadeel mee: een aantal goedwillenden gaan ook hun levensstijl veranderen en soberder leven. Maar het kapitaal weet zeer goed dat dit zal beperkt blijven tot een kleine elite, en bij bijna niemand echt lang zal duren. Dit kleine nadeel weegt dus helemaal niet op tegen de enorme winst die het kapitaal maakt door de klimaattransitie. Of deze nu voor het klimaat echt nodig is, of niet.

Het is dus duidelijk dat de klimaathetze in de kaart speelt van het kapitaal, van het kapitalisme, en wie kan het me dan kwalijk nemen dat ik er van overtuigd ben dat deze hetze ook door het kapitaal wordt aangestuurd. Ja, die marcheerders zijn echt nuttige idioten. En dat blijven ze, zelfs als het klimaatalarm honderd procent terecht zou zijn.

Ik laat de vraag of het klimaatalarm terecht is, even terzijde en kom terug op de hetze. Een mobilisatie zoals we die nu zien, is niet mogelijk zonder de steun van de media. Er is natuurlijk de factor van de sociale media. Een actie kan daar beginnen. Maar een massale mobilisatie is niet mogelijk zonder de steun van kranten, TV, radio. En die zijn in handen van het kapitaal. Hier en daar is er nog een openbare omroep die onafhankelijk zou moeten zijn, maar die verdrinkt in de omringende massa commerciële zenders, en kan omwille van de kijkcijfers niet anders dan meeheulen. Bij de kranten is er geen enkele nog onafhankelijk. Ze zijn allemaal privébezit. En nu kan van Thillo beweren wat hij wil over de onafhankelijkheid van de krantenredacties, het is gewoon onmogelijk dat die standpunten zouden gaan innemen waar Van Thillo niet van houdt. Hier en daar zal er zo ’n standpunt zijn maar het zal nooit veel aandacht krijgen. Het is enkel bedoeld voor de schone schijn.

De klimaattransitie is dus cruciaal voor het kapitalisme. En het kapitalisme heeft de hefbomen om de hetze in gang te zetten en levend te houden.

Tot zover de verklaring op wereldvlak. Tenminste voor de Westerse wereld, want de hetze is zeker niet planetair. Maar daar ga ik verder niet op in.

In belgië is de basis van het fenomeen dezelfde, maar er is natuurlijk nog een bijkomende specifieke reden voor de massale mobilisatie: de eenheid van het land, de belangen van het koningshuis, en van het belgische grootkapitaal.

De n-va is bedreigend voor die belangen, en het is voor het belgisch grootkapitaal en het koningshuis (dat daar prototype van is), van levensbelang dat de n-va de volgende verkiezingen niet wint. En de beste kandidaat om de n-va de voet dwars te zetten, is Groen. Ook nu weer: ik beweer niet dat Anuna vanuit dat standpunt is vertrokken, maar van af het ogenblik dat ze een klein beetje aanhang kreeg, heeft ze wel steun gekregen van belgicistische propagandisten. En wordt ze door hen gemanipuleerd.

Of het nu op wereldvlak is, of op belgisch vlak: dat zulke massale mobilisatie mogelijk is, is beangstigend. Het toont aan hoe manipuleerbaar de massa is, en hoe sterk de manipulatieve kracht van de media in dienst van het kapitaal. Anuna is een geniaal volksmenner. Maar zo hebben we er nog gekend, bijvoorbeeld in Duitsland. Anuna manipuleert, maar wordt ondertussen ook zelf gemanipuleerd. En dat in dienst van een systeem dat enkel gericht is op de verrijking van een kleine decadente groep.

PS Het is in alle media propaganda opvallend hoe telkens weer kinderen worden opgevoerd om de mensen te raken in hun emoties en zo te manipuleren. Ook bij de spijbelmeisjes is dat eigenlijk het geval: ze zijn de vlees geworden onschuld, en iedere voelende mens heeft de neiging om voor hen op te komen. Het is niet voor niets dat de media vooral meisjes opvoeren… Dat alleen al zou alle alarmbellen bij ons moeten doen afgaan en ons wantrouwig maken over wat er nu gebeurt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *