Bezinning op zondag

In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.” Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.

Eigen volk eerst !

Ik ben het eens met de slogan “Eigen volk eerst”. Het is niet omdat hij gelanceerd werd door het Vlaams Blok dat hij fout is. Iedereen past deze slogan voortdurend toe als hij zijn kinderen, broer of zus, of andere naaste familie bevoordeligt. Iedereen die voor de voetbalploeg van zijn stad supportert is een fan van deze slogan. En, nog niet zo lang geleden, heeft het hele belgische etablishment er alles aan gedaan om de belgen achter de nationale voetbalploeg te scharen, in dienst van de eenheid van belgië. En niemand is daar over gevallen. Ondertussen proberen die zelfde belgicisten de belgen er ook van te overtuigen dat ze één volk zijn, door hen aan te praten dat ze moeten fier zijn op “Kazen van bij ons !”

Als Jezus in het begin van het verhaal zegt, dat “het schriftwoord in vervulling is gegaan, dan verwijst Hij naar: “De Geest des Heren rust op Mij; want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen verlossing, aan blinden genezing te verkondigen; om verdrukten in vrijheid te stellen…” En daarmee krijgen we al dadelijk de essentie van de evangelische boodschap mee. Ik ga daar hier nu even niet op in.”

In Kapharnaum heeft Jezus de opdracht van God al in uitvoering gebracht door er duivels uit te drijven en zieken te genezen. Kapharnaum wordt elders in het evangelie ook wel “zijn stad” genoemd. Eigen volk eerst. Maar Jezus zou Jezus niet zijn als het zo simpel was. Nu komt Hij in Nazareth, zijn geboortestad. En daar gaan ze er van uit dat zij nog meer eigen volk zijn dan die van Kapharnaüm, en dus verwachten ze dat Hij ook bij hen die wonderen zal doen. Eigen volk eerst, is nu geen natuurlijke menselijke houding meer, maar wordt een eis ! En dat is er voor Jezus te veel aan. En dus vertelt Hij hun een verhaal uit het Oude Testament waarin de profeet niét tot het eigen volk gaat, maar naar die van Sidon en Syrië, mensen die door de Joden werden geminacht en uitgespuwd. En dat maakt de “eigen volk eerst” adepten in Nazareth kwaad, want eigenlijk bedoelen ze niet eigen volk eerst, maar wel “alléén eigen volk”. Vlaams Blokkers ! En daar trapt Jezus niet in, want een arme is een arme, of hij nu Vlaming of Turk is. Met andere woorden: vanaf het begin van zijn optreden predikt Jezus de universele liefde die zich tot alle mensen richt ongeacht afkomst, geslacht, stand, nationaliteit… Later hebben zijn leerlingen er over gediscussieerd of Hij ook wel voor de heidenen gekomen was. Maar ja, Vlaams Blokkers vind je ook bij de Joden. Die strekking heeft het niet gehaald, en op deze zondag wordt dan ook als eerste lezing de lofzang van Paulus op de liefde gelezen: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975//1korintiers/13 

Lees het, het is een van de mooiste teksten uit de wereldliteratuur.

Op zondag probeer ik het woord idioot te vermijden. Dus, ter attentie van sommigen die problemen hebben met wonderen, want die kunnen niet bestaan: in de tijd van Jezus kwamen de wonderdoeners in bosjes uit de dorre woestijngrond gekropen. Het krioelde daar van dat soort charlatans. En Jezus is door veel sommigen daar zeker aanzien als zo ’n charlatan. Voor die mensen waren wonderen dus niets abnormaals. Het verschil tussen Jezus en die charlatans bestond er in dat Hij niet uit was op het succes van de charlatan of goochelaar, maar dat voor Hem de boodschap telde: al zijn wonderen zijn een aanklacht tegen het godsgeloof van rijke Joden (Farizeeërs) die vonden dat zij rijk waren omdat ze vroom geleefd hadden, en dat de armen arm waren omdat ze zondig geleefd hadden. Voor Jezus heeft armoede – tot afgrijzen van de Farizeeën – niets te maken met een straf van God. Integendeel door zijn wonderen maakt hij duidelijk dat armoede geen straf van God is, maar een gevolg van… Ja van wat ? Je kan het Jezus niet kwalijk nemen dat hij toen nog niet begreep dat armoede een gevolg is van economische wetmatigheden. Maar zijn wonderen zijn in ieder geval een aanklacht tegen de armoede. Het hele Nieuwe Testament is één verwoording van die boodschap. En dus interesseert het me niet of de wonderen van Jezus al dan niet écht gebeurd zijn. Wie niet door heeft dat het Nieuwe Testament moet gelezen worden als een boodschap, en niet als een historisch verhaal is een… ja, sommigen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *