Youth for climate: ‘Van onmachtige onmondige scholier naar politieke factor

De Wereld Morgen

Voor de derde week op rij weten de scholieren vriend en vijand te verrassen met een nog grotere opkomst. Met 35.000 zijn ze al op week drie. De scholieren worden meewarig klimaatspijbelaars genoemd en men verwijt hen alarmisme. Maar hebben deze klimaatactivisten een punt en hoe kunnen ze hun strijd volhouden? We vroegen het aan klimaatexpert Mathias Lievens.

Mathias Lievens bewijst dat je geen verstandige mens moet zijn om prof in Leuven te worden.

Allereerst dit: hij heeft natuurlijk gelijk als hij een link legt tussen de klimaatproblemen en het kapitalisme of neokapitalisme. Voor een klein beetje denkend mens, is het duidelijk dat een economisch systeem dat niet zonder massale productie, massale consumptie en steeds grotere groei kan, onmogelijk tot een “propere” economie kan leiden. Zeker als het geheel verloopt in de context van ongenadige concurrentie. Geen enkele producent kan het zich veroorloven om zijn product duurder te maken door het milieu-zuiverder te produceren, als er elders producenten zijn die het goedkoper kunnen door het vuiler te produceren. Die zuiverder, maar ook duurdere producten zullen dan wel een bewuste, welgestelde elite kunnen bereiken, die het zich kan permitteren. Maar de overgrote meerderheid van de wereldbevolking hoort daar niet bij. Als er een vooruitzicht was op zuiverder productie, zonder dat die duurder was, zou mijn stelling van hierboven niet kloppen. Maar bij mijn weten gaat zuiverder nog lang niet samen met goedkoper. Het zou voor sommige producten wel die richting kunnen uitgaan. Als elektrische auto’s in massa zullen kunnen geproduceerd worden, zullen ze goedkoper worden. Maar daarmee heb je nog niet de concurrentie tussen de verschillende producenten uitgeschakeld, en daar blijft het argument dat wie in de productie minder rekening houdt met het milieu waarschijnlijk beterkoop zal zijn. In ieder geval is het allemaal praat voor de vaak. Want het overgrote aandeel van de milieuvervuiling gebeurt niet bij ons, maar in de arme landen, en die kunnen zich nooit de duurdere zuiverder producten permitteren.

Even concreet: de elektrische auto moet zo snel mogelijk de vervuilende diesels vervangen. Om dat op gang te krijgen moet je grote sommen subsidies voorzien. Daardoor kunnen de dieselrijders dan hun oude diesels vervangen door nieuwe elektrische wagens. En wat gebeurt er dan met die oude diesels ? Komen die de afvalberg vergroten ? En is die niet vervuilend ? Het is waarschijnlijker dat ze in het Oostblok terecht komen, en daar vrolijk milieuvervuilend blijven zijn. En als Europa de Oostbloklanden zo ver zou krijgen om in te grijpen, (wat niet waarschijnlijk is, want die hebben geen geld voor subsidies) verhuizen onze diesels naar verdere en nog armere landen. Wat is er dan opgelost ?

In het kapitalisme is het essentieel dat mensen naar persoonlijke verrijking streven. Maar alles wat ik méér heb, heeft een ander minder. Of nog: als wij hier rijker worden, worden er elders mensen armer. Andersom: hoe rijker de Chinezen worden, hoe meer de armoede hier zal toenemen. Dat betekent dus dat een “verzuivering” altijd een zaak van rijken zal blijven, en het aantal armen zal altijd een veelvoud zijn van de rijken. Ja, Lievens heeft dus gelijk als hij de klimaatproblematiek koppelt aan het kapitalisme. Maar hij trekt wel niet de conclusie hier uit: binnen het kapitalisme is er geen oplossing.

Lievens schijnt te denken dat het mogelijk is om de spijbelmeisjes dit te laten inzien zodat ze vanuit dit idee hun actie gaan richten. Welnu, daar is geen enkele kans toe. Ofwel denkt Lievens dat daar wel kans toe is, en dan is hij dom. Ofwel weet ook Lievens dat die kans er niet is, en dan is zijn artikel misleidend. 

En dan verraadt Lievens zichzelf. Want niettegenstaande zijn juiste redenering over het kapitalisme, raadt hij de jongeren aan om van salariswagens en openbaar vervoer een speerpunt te maken. Wat deze actiepunten te maken hebben met de strijd voor de enige mogelijke échte oplossing (weg met het kapitalisme) is mij een raadsel. Maar dan komt de aap uit de mouw: “daarrond kan je heel breed sympathie verwerven”. Lievens zet de jongeren aan tot plat populisme. En waarom ? Omdat dat bij de verkiezingen het verschil kan maken ! Welk verschil ?

Veronderstel nu eens dat na de verkiezingen de groenen de grootste partij worden. Het zou sterk verbazen, moesten ze de absolute meerderheid halen. Als ze die niet halen, moeten ze water in hun biologische wijn doen. En zelfs als ze de absolute meerderheid zouden halen, zullen ze stoten op het begrotingsprobleem, wat wil zeggen dat het nodige geld er gewoon niet is. Ze kunnen het geld dan wel uitgeven aan vergroening, maar dat zal dan ten koste van de sociale zekerheid zijn. Neem nu het openbaar vervoer. Om dat op zo ’n poten te zetten zo dat het de auto echt kan vervangen, zal er enorm veel geld nodig zijn. Er zullen veel meer bussen moeten rijden, en om dat groen te doen, moet een groot gedeelte van de oude vervuilende bussen vervangen worden. Hetzelfde geldt voor de spoorwegen. Algemeen samengevat: ik heb nog nergens een studie gezien die berekent hoeveel de maatregelen van groen gaan kosten. Hoe kan je beloven dat je iets gaat doen, als je niet weet of je het wel kunt betalen ? Maar in ieder geval staat vast dat de kosten enorm zullen zijn. En het geld zal altijd van de belastingen moeten komen. Van jouw en mijn geld. Het komt er op neer dat de politiek een beetje groener zal zijn, maar niet veel, en al zeker nog altijd niet voldoende om het klimaatprobleem op te lossen. Zelfs als je het binnen de grenzen situeert.

Waarover heeft de geleerde, maar niet verstandige, en waarschijnlijk zelfs bedrieglijke professor het dan als hij de spijbelmeisjes leert hoe ze druk op de ketel kunnen houden tot bij de verkiezingen ? Doet hij misschien aan partijpolitiek ? Of wil hij dat de groenen de verkiezingen winnen omdat ze de beste garantie zijn voor het voortbestaan van het koningshuis ?

Neen, de geleerde professor is niet enkel niet verstandig, maar ook nog onbetrouwbaar. Maar ja, hij publiceert dan ook op de website De Wereld Morgen.

 

 

2 Antwoorden op “Youth for climate: ‘Van onmachtige onmondige scholier naar politieke factor”

 1. De elektrische auto is dan ook helemaal niet zo groen als men denkt. Het zal de uitstoot van fijn stof in de steden laten dalen, wat natuurlijk goed is, maar niet alles.

  Er is het probleem van energie opslag, de huidige batterijen zijn gelimiteerd in levensduur en echt recycleerbaar zijn ze ook niet. als iedereen morgen elektrisch gaat rijden, zorgt dat op termijn voor een berg batterij afval waar (momenteel) geen oplossing voor is.

  En dan is er de vraag waar al die elektriciteit vandaan mag komen ? Geen kerncentrales meer, want die zijn ook niet groen, en zitten vol barsten. Geen steenkool want dat is fossiele zwarte brandstof, ook niet groen, dus.

  De wereld draait nu al op zijn grenzen wat energie productie betreft, zonder dat alle auto’s vervangen zijn door elektrische exemplaren. Wind en Zonne-energie, die zijn wel groen, jazeker, maar ze zijn onvoldoende effectief om het gat in energiebevoorrading op te lossen.

  Ik ben voor elektrische wagens, maar ze zijn bijlange na niet zo groen als men denkt. Dus ga ik een rode Tesla kopen.

  Voorts is de elektrische wagen straks ook de doodsteek voor veel garages die hun inkomsten hebben van onderhoud beurten, want een puur elektrische wagen heeft helemaal niet zoveel onderhoud nodig.

  Het betreffende artikel is gepubliceerd door Keltoum Belorf, Niet Prof Lievens ( als geïnterviewde), maar dat veranderd verder niks aan de stelling.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *