Homans gaat lang niet ver genoeg !

De Standaard

De invloed van Erdogan breken, geen ‘importimams’: Homans wil strengere criteria voor erkenning moskee

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil de komende vijf jaar geen enkele moskee meer erkennen in Vlaanderen. Ze verstrengt ook de criteria, meldt Het Laatste Nieuws. Het was al langer duidelijk dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) deze legislatuur geen moskeeën meer zou erkennen. Een erkende moskee krijgt staatssteun.

De maatregel van Homans geldt ook voor andere godsdiensten dan de islam. Dat kan nu eenmaal niet anders. Maar het is duidelijk dat zonder de islam dit soort maatregelen niet nodig zou zijn. Moeten we ons dus niet de vraag stellen: wat is er mis met de islam ?

Nu mag je van mij duizend maal benadrukken dat er vele islams zijn, en dat je dus niet zomaar over dé islam mag spreken. Welnu, dat is niet juist. Er zijn misschien duizenden manieren om de islam te beleven. Tenslotte beleeft iedere mens zijn geloofsovertuiging, al dan niet atheïstisch, individueel. Maar als je dat doortrekt moet je niet meer over een bepaalde geloofsovertuiging spreken. Iedere christen beleeft het christendom op zijn eigen manier. Maar toch spreken we nog over het christendom. En atheïstische fanatici kunnen er niet genoeg van krijgen om dat christendom aan te vallen. Welnu, dit geldt ook voor de islam. Het verschil met de islam ligt er in dat de islam inhoudelijk totaal onaanvaardbaar is voor onze samenleving. Als de fundamentalistische atheïsten het christendom aanvallen, dan is dat niet zozeer omwille van de inhoud van de boodschap, maar gewoon omdat ze tegen het fenomeen religie zijn dat hun verstand te boven gaat. Het is dan ook raar dat diezelfde atheïsten niet de islam aanvallen, maar integendeel verdedigen vanuit nep linkse politiek correcte nuttige idiotie. De boodschap van de islam is er niet een van liefde, zoals in het christendom, maar een van verovering, als het kan met het zwaard; het opleggen van een totaal onaanvaardbare sharia die de mensenrechten ontkent; en wie zich niet bekeert mag misschien blijven bestaan, maar dan als minderwaardige. Dat is de islam zoals hij zich nu algemeen voordoet. Misschien komt er ooit een vorm van islam die wél aanvaardbaar is, maar daar heb ik nu niets mee te maken.

Let op: hiermee val ik niet per se de brave moslim bij mij in de straat aan, die geen vlieg kwaad zou doen. Een vlieg kwaad doen, vraagt tenslotte meer dan enkel een geloofsovertuiging, er moet ook ergens een karaktertrekje zijn, dat zelfs bij moslims niet algemeen aanwezig is.

De hele actie van Homans is dus halfslachtige zwakheid. Eigenlijk zou aan de islam de status van erkende godsdienst moeten ontnomen worden. Dat zou dan niet betekenen dat moslims geen recht meer zouden hebben op hun geloof, want er is het recht op vrije mening, en meningsuiting, maar wel dat onze samenleving aan dit onaanvaardbaar geloof geen rechten, anders dan de vrije mening, meer toekent, en zeker geen subsidies, of de mogelijkheid om de boodschap nog officieel te verkondigen in onze scholen.

Nu hoor ik de onnozelaars al roepen dat dan de islam ondergronds gaat, en je er totaal geen controle meer over hebt. Maar 1. de islam gaat ook nu al ondergronds, want het feit dat er zoveel controle moet komen in de moskeeën betekent dat daar andere boodschappen worden verkondigd dan officieel wordt toegegeven. En 2. die controle blijft wél nog mogelijk, maar zal dan andere vormen moeten aannemen, dan de huidige officiële. Ten andere: dat Homans deze maatregelen nu wil nemen, en daarbij zeker veel tegenwind zal krijgen in het parlement, toont aan dat de onnozelaars eigenlijk geen controle willen. Welnu, dan moeten ze ook niet zagen dat controle onmogelijk wordt.

Maar de overweging over de controle is een plat opportunisme. Er is een principiële stelling die in mijn ogen duidelijk is: de islam is onaanvaardbaar, en dus aanvaarden we hem niet.

Maar eigenlijk spelen er in deze verkiezingstijden natuurlijk weer electorale overwegingen mee: het voorstel van Homans moet naar het Vlaams Parlement. De vraag rijst dan of het nog kans maakt om in deze legislatuur gestemd te worden. Dat betekent dat het op het juiste moment voor de verkiezingen in de publieke ruimte zal komen, en dat helpt de n-va om met een eigen thema naar de verkiezingen te gaan…

Het is triestig dat wij, gewone burgers, zo worden gemanipuleerd. Of het nu manipulatie door groen en het belgicisme is, of door de n-va maakt niets uit. Ik haat het als men mij probeert te manipuleren.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *