Brazilië een spiegel voor ons

MO

De evangelische kerken trekken de rechtse restauratie in Latijns-Amerika Brazilië

De theologie van de voorspoed en de grote restauratie

Godsdienst is weer helemaal terug in de Latijns-Amerikaanse politiek en wel in dienst van een rechts-conservatieve agenda. Terwijl de bevrijdingstheologie de godsdienst van de armen en de verdrukten was, gaat het religieuze reveil vandaag uit van de elite die beroep doet op een God van voorspoed, conservatieve moraal en intolerantie.

Eerste vaststelling: ook hier gaat het weer over massamanipulatie.

Maar toch iets meer over die godsdienst. 

Godsdienst is ontstaan vanuit een gevoelen van onmacht bij de mens tegenover krachten die hem te boven gingen, zoals de natuurkrachten. Het is deze primitieve vorm van godsdienst die je uitgesproken terugvindt in die evangelische kerken. 

Het thema van de natuurkrachten geldt nog altijd ook al is dat door de vooruitgang van de wetenschap minder belangrijk geworden. Maar dat thema is aangevuld door dat van de armoede: mensen ervaren hun onmacht om uit de armoede weg te geraken, ook al doen ze daar enorme inspanningen voor. En dus doen ze beroep op een godsdienst die hen heil en voorspoed belooft in ruil voor gehoorzaamheid.

Het was de kracht van de bevrijdingstheologie dat ze de mensen voorhield dat ze er zélf iets konden aan doen. Maar die theologie is door de katholieke kerk, de narcist paus Johannes Paulus II en de decadente Benedictus op kop, vakkundig de kop ingedrukt. Nochtans is de bevrijdingstheologie diep christelijk, en juist daardoor overstijgt ze het primitieve waaruit de godsdienst ontstaan is. Bij mijn weten is het christendom de enige godsdienst die van nature uit tot een echt humanisme leidt. Het zou me te ver leiden om daar hier op in te gaan. Maar ik geef dus toe dat de godsdienstige leiders en de kerken systematisch het eigene van de boodschap van Jezus hebben verraden. Ik voer strijd tegen tegenstanders van het christendom, maar ze hebben mijn volle steun in hun strijd tegen, bijvoorbeeld, de katholieke kerk.

Dat moet ik toch nuanceren: ik strijd tegen de katholieke kerk zoals ze zich vanuit Rome organiseert. Ik geef de huidige paus Franciscus krediet, maar het is duidelijk dat hij door zijn omgeving geboycot wordt. Toch heeft de katholieke kerk altijd naast het verraad, ook trouw aan de christelijke boodschap gekend. Die trouw was dan niet terug te vinden in de machtscentra, maar heeft heel de geschiedenis door tot plaatselijke initiatieven geleid. Veel kloosterordes zijn zo ontstaan. Een mooi voorbeeld daarvan is die van Franciscus waaraan de huidige paus zijn naam ontleend. Dat die orde van de Franciscanen ondertussen zelf boter op het hoofd heeft is eigenlijk niet terzake. Ook de bevrijdingstheologie leefde van die échte christelijke inspiratie.

En die theologie werd gecounterd door het argument dat ze marxistisch en communistisch was. 

Ook nu weer is de strijd tegen het communisme een van de thema’s die leiden tot de macht van de primitieve oerconservatieven. De strijd tegen het communisme is een van de best gelukte massamanipulaties van de moderne geschiedenis. En dat is niet enkel zo in Zuid-Amerika, maar ook bij ons. Je hoeft in een gesprek maar aan te geven dat je tegen het kapitalisme bent, en je krijgt de opwerping: dus ben je communist. En daarmee valt elke nood aan argumentatie weg. Dat is ook zo bij de zogezegd linksen onder ons, op pvda-ers na. (Alhoewel ik ook vanuit die hoek niet veel antikapitalisme meer hoor.) En zo werkt ook links bij ons mee aan de rechtse massamanipulatie. En nog erger: doordat links een elitaire bedoening is geworden (de groenen) en de band met de gewone mens heeft verloren (de socialisten), zodat die zich in de steek gelaten en onmachtig voelt, spreidt het bij ons het bedje van dezelfde krachten als die in Brazilië. Goed bezig ! Het Vlaams Blok is er nog niet zo lang geleden groot door geworden. Het heeft van die grootheid verloren door het fenomeen De Wever en zijn n-va, maar er zijn signalen dat er terug groei op til is. En dan zal links met de beschuldigende vinger naar de gewone mens wijzen, hem beschuldigen van racisme en fascisme en hem opnieuw in de steek laten.

Ten slotte en om duidelijk te zijn: ook ik ben tegen Marxisme, Leninisme, en alle vormen van communisme. Maar betekent dat dat ik voor het kapitalisme moet zijn ? 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *