Varkens kunnen verrijzen !

Varkens kunnen verrijzen !

Onderzoekers herstellen een aantal functies in de hersenen van varkens uren na het overlijden

Onderzoekers van Yale zijn erin geslaagd de hersenen van dode varkens enigszins te doen herleven, uren nadat de dieren gedood waren in een slachthuis. Vier uur na de dood werd de circulatie en een deel van de celactiviteit hersteld in de hersenen. Dat plaatst vraagtekens bij ingewortelde aannames over de timing en de onomkeerbaarheid van het wegvallen van bepaalde hersenfuncties na de dood.

Spectaculaire wetenschappelijke vooruitgang. Herlees het begin van mijn blog van gisteren, en geef dan toe dat ik een voorziener ben.

Ik heb dus gelijk: iedereen dacht dat het niet kon. Maar het kàn wel, en meer nog: het kàn niet alleen, maar het gebeurt ook nog ! Er is leven na de dood. Het leeft nog niet fel, en duurt nog niet lang, maar het is er ! In principe is de verrijzenis van Jezus dus mogelijk. Misschien was die verrijzenis in de tijd van Jezus, en ook nu nog, niet mogelijk, maar ze is mogelijk, en omdat God de eeuwige is, speelt het eigenlijk geen rol of die verrijzenis toen of nu of in de toekomst gebeurt. 

Dat is dus slecht nieuws voor de ongelovigen. Maar ik hoor de atheïsten al spartelen: ja maar, het geldt enkel voor de varkens, en Jezus was toch geen varken ? Neen, maar als God het in zijn mooie schepping voor de varkens heeft mogelijk gemaakt, dan toch zeker voor zijn welbeminde Zoon ?

Neen: het verrijzenisverhaal is echt gebeurd, misschien slechts in de toekomst, maar écht ! Halleluia !

Een diepe vreugde mag ons hart vervullen ! Ik geef het toe: ook ik heb getwijfeld. Maar nu weet ik het ! Het heil is ons gegeven in de persoon van de Zoon ! God is ver, maar het maakt niet uit, want door onze deelname aan de verrijzenis van Jezus, zijn we dicht bij Hem ! 

Kom broeders in Christus, kniel neer in duisternis want wij zullen oprijzen en het licht zien dat uit het Oosten komt !

De schepping zal tot voltooiing komen en Eutopia zal verrijzen uit de as van het kapitalisme !

En nu ernstig: als wat ik hierboven schrijf waar is, is dat de doodsteek van het geloof, want als het geloof weten wordt, is het dood. Of nog: ik hoop dat dit wetenschappelijk verhaal beperkt blijft tot de varkens (konijnen of paashazen mogen ook nog !). Als morgen de wetenschappers er in slagen om het varkensverhaal toe te passen op mensen, en de kwaliteit en duur van de verrezen toestand aanzienlijk te verbeteren, wordt een verrijzenis een verhaal, even banaal als de behandeling van een griepje. Maar dat is dan enkel zo voor de “gelovigen” die enkel kunnen geloven in iets wat kan.

Ik kan het nog anders stellen: het wetenschappelijk verhaal heeft niets van doen met het verrijzenisverhaal. Als er zou bewezen worden dat leven na de dood niét kan (het tegenovergestelde van het varkensverhaal), verandert dat niets aan mijn geloof, en de interpretatie van de mythe. Dat geldt ook voor het varkensverhaal: als de wetenschappers er binnen afzienbare tijd zouden in slagen om écht leven te wekken, na een hersendood, verandert dat niets aan de mythe.

Er is wel één nadeel aan het verhaal: als we er niet zeker van kunnen zijn dat een varken dood is, mogen we het dan nog wel opeten ?

Misschien krijgt de islam dan toch nog gelijk met zijn verbod op de consumptie van varkensvlees ? 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *