Terugkeer naar een unitair belgië ?

Knack

‘Terugkeren naar een unitair België? Dat wordt lachen’

Tom Garcia van Vlinks kijkt met grote ogen naar de verschillende pleidooien voor herfederalisering. ‘De meest enthousiasten opperen zelfs om een ’terugkeer’ te overwegen naar het unitaire België.’ Met de volgens hem nodige ironie probeert hij mee te gaan in die veronderstelling.

Vooraf: als ik het heb over de Walen of franstaligen, heb ik het niet over de gewone Waal met de pet in de straat, maar over de franstalige elite die tegen het belgische kapitaal aanschurkt en met misprijzen neerkijkt op onze Vlaams patoiscultuur, daar waar zij zich vereenzelvigt met de superieure Franse cultuur van Victor Hugo, Stendhal, Flaubert, Zola, de Maupassant, enz. Velen van hen hebben die, inderdaad grote literatuur, nooit gelezen. Ik wel. 

Garcia stelt iets voor wat niet zal gebeuren. Maar eigenlijk zou het logisch zijn dat het wél zou gebeuren als men belgië terug als één politiek geheel zou beschouwen. Maar dat is iets wat onze franstalige medeburger natuurlijk niet wil: hij wil wel de voordelen van een unitair belgië, maar niet de nadelen. Die nadelen zijn simpel samen te vatten: in een unitair belgië zijn de Walen (en Brusselaars) een minderheid. En, zelfs als de rechten van een minderheid geëerbiedigd worden, ligt de macht toch bij de meerderheid. Die idee is voor de franstaligen ondenkbaar, want zij zijn de erfgenamen van de stichters van belgië, die dit onland altijd als franstalig hebben gezien, met de macht bij de franstaligen. Dàt democratische unitaire belgië willen de franstaligen dus niet. Bedenk dat de eerste staatshervorming, met splitsing tussen Vlaanderen en Wallonië er is gekomen op vraag van de franstaligen !!!

Maar ze willen wel hét grote voordeel van een unitair belgië: geld, véél geld dat in naam van solidariteit, maar eigenlijk profitariaat is, elk jaar van Vlaanderen naar Wallonië vloeit.

Terzake: de belgische structuur, zoals ze zich nu voordoet is geldverslindend, onwerkzaam, en onnodig.

Ik ben er te dom voor, maar misschien kan iemand eens berekenen hoeveel geld we zouden besparen met de afschaffing van het koningshuis, federale regering en – parlement, en een gedeelte van de federale ambtenarij ?

Het feit alleen al dat er op dit ogenblik stemmen opgaan om bepaalde terreinen terug te federaliseren, is een teken dat de belgische structuur niet werkt. Als de groenen eisen dat het klimaatbeleid terug federaal wordt, bewijzen ze dat de huidige structuur niet werkt. Hetzelfde voor het bouillonblok over de gezondheidszorg… De vraag is dan in welke richting de oplossing moet gezocht worden: in herfederaliseren, of in verdere splitsing ? Daar komt het kostenplaatje van de federale structuur weer naar boven.

Maar het échte argument tegen herfederaliseren is wel dat de belgische structuur totaal onnodig is. Het belgische niveau tussen de deelstaten en Europa is totaal overbodig. Overal in Europa functioneren staten die qua “grootte” vergelijkbaar zijn met Vlaanderen of Wallonië. Denemarken is het beste voorbeeld. Wil iemand beweren dat het niet goed gaat in Denemarken ? Waarom zou dan Vlaanderen niet op zich kunnen functioneren in Europa ? Dat de Walen dat absoluut niet zien zitten, is ongemeen triestig: hoe kan het dat een land dat alle potentieel heeft om welvarend te zijn, moet bedelen om steun, en meent zich geen onafhankelijkheid te kunnen veroorloven ? Moeten we die Walen niet eens een schop onder hun kont geven om hen te helpen om volwassen te worden ? Als we belgië splitsen zou dat eindelijk de Walen doen groeien naar statelijke volwassenheid. Als we hen die schop niet geven, zullen ze ons ooit verwijten dat we hen puberaal hebben gehouden. Grapje.

Neen, belgië is geldverslindend, inefficiënt, en onnodig. Afschaffen die handel.

Ja maar, zeggen de ethisch superieuren, er zijn al te veel grenzen in de wereld. We gaan toch geen muur bijbouwen ? Grenzen zaaien verdeeldheid, en wij willen de mensen samenbrengen. Dat is mooi, maar slaat nergens op. Want iedere mens is op zich begrensd. Plastisch gezien is onze huid de grens tussen ons en de buitenwereld, tussen ons en de andere mens. Soms doorbreken we die grens, als we seksen, maar dat is juist de aantrekkingskracht van seks: dat er een grens is. Kan jij je seks inbeelden met niemand anders ? Tussen haakjes: masturbatie is behoeftenbevrediging, maar geen seks. Maar het is duidelijk: zonder grenzen bestaan we niet. Het gaat er enkel om, hoe we omgaan met grenzen.

Grenzen zijn nodig, al was het maar voor een efficiënte organisatie: het leger is omwille van de efficiëntie opgedeeld in bataljons, compagnieën, pelotons…

En daarbij: als we een grens trekken tussen Vlaanderen en Wallonië, en we halen die weg tussen Vlaanderen en Nederland, en tussen Wallonië en Frankrijk, hebben we één grens winst !!

Maar voor mij hoeft dat dus niet: small is beautyful. Wat op een lager niveau kan gebeuren, moet niet op een hoger gebeuren. Dezelfde ethisch superieuren willen wel dit subsidiariteitsprincipe, maar zijn door hun ideologische blindheid niet in staat om te zien dat ze voor de toepassing van dit principe grenzen moeten trekken.

En dan halen de idioten er het nationale gevoel bij. Als er iets is waar ik misprijzen voor heb, dan is het voor nationalisme. Of het nu Vlaams of belgisch nationalisme is, maakt niets uit. Staten zijn ontstaan uit een strijd om de macht, na oorlogen en zowat elke staat is een artificiële constructie. Als Vlaanderen een onafhankelijke staat zou worden, zou ook Vlaanderen een artificiële constructie zijn. Maar als zo ’n staat dan gesticht is, beginnen de machthebbers de bevolking te bewerken om een gevoelen van eenheid te creëren. Ze willen respect voor de nationale vlag, het volkslied (sta recht !) Eenheid maakt macht ! Ze prenten de mensen in dat ze moeten fier zijn op – en houden van hun land. Het is allemaal zever en manipulatie om de bevolking er toe te brengen dat ze zonder te veel morren de machthebbers aan de macht laat om te profiteren van het werk van de gewone man. En het belgische nationalisme is dan ook nog totaal hypocriet: als Vlamingen nationalistisch zijn, zijn het fascisten, als Belgen nationalistisch zijn, zijn het patriotten. Voor mij is patriot een scheldwoord.

Sorry belgicisten, jullie kosten mij weggesmeten geld dat nergens voor nodig is, en proberen mij dan ook nog in de hoek van de ethisch inferieuren te duwen. Is het dan verwonderlijk dat ik jullie onsympathiek, dom en arrogant vind ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *