Voor iedereen die oprecht begaan is met het klimaat

Dwarsliggers

Klacht wegens eenzijdige berichtgeving door de VRT-nieuwsredactie

Geachte, Naar aanleiding van mijn recente correspondentie met de ombudsman van de VRT, kan ik alleen maar vaststellen dat hij in zijn antwoord duidelijk toegeeft dat er voor de VRT-nieuwsdienst maar één geloofwaardige bron is inzake de problematiek van de klimaatverandering, namelijk het IPCC.

Ja, mijn temperament speelt me soms parten, en dan leidt verontwaardiging over leugen en onrecht wel eens tot verbale agressiviteit, maar ik weet natuurlijk ook wel dat de overgrote meerderheid van de “groenen”, oprecht begaan is met onze toekomst.

Gezien de berichtgeving en propaganda in de reguliere media, kan je die mensen eigenlijk niet verwijten dat ze zich laten misleiden, al heb ik toch vragen bij de zogenaamde academici. Van academici zou ik meer kritische zin verwachten.

Ik wil er toch ook de aandacht op vestigen dat voor mij de term nuttige idioot géén scheldwoord is. Het is een term die wordt toegeschreven aan Lenin en die hij toepaste op oprechte, goede mensen die zich door zijn propaganda lieten verleiden om zich in te schakelen in zijn revolutie, terwijl ze de hele impact ervan niet beseften. Het klinkt misschien zo, maar nuttige idioot is voor mij op zich geen scheldwoord, maar vooral een manier om op beknopte wijze een verschijnsel aan te geven. Let op de woorden “op zich” en “vooral”. Ik kan mezelf niet helemaal vrijpleiten.

Wat het artikel van de Dwarsligger betreft: ik ga er van uit, dat ook de meest overtuigde klimaatactivist nog altijd wil luisteren naar de argumenten van de  zogenaamde sceptici, tenminste als hij nog wat intellectuele eerlijkheid in huis heeft.

Inhoudelijk wil ik bij het artikel slechts één opmerking maken. De Dwarsligger heeft het over het electorale voordeel voor ecolo-groen. Mij valt het op dat ecolo-groen niet enkel groen als thema hebben, maar ook de eenheid van het onland belgië. Dat betekent dat de hele klimaathetze ook op dat vlak invloed heeft. Dit thema is op dit ogenblik van zeer groot belang: als de n-va een voldoende meerderheid zou halen, zou dat inderdaad het onland in gevaar kunnen brengen. Winst voor ecolo-groen zou die meerderheid kunnen tegenhouden. Als je dan weet dat er al onderhandelingen bezig zijn om, mits een goede verkiezingsuitslag, een regering op de been te brengen van ecolo-groen met de liberalen, die andere belgicistische partij, en zo de n-va buiten spel te zetten, dan wordt het nog duidelijker. 

Dit kadert in een duidelijk opgezette propaganda om het belgië-gevoel aan te wakkeren. De koningsgezinden hebben zelf aangegeven dat het succes van de nationale voetbalploeg voor hen een goede zaak was. Als je dan ziet dat overal, voor allerlei producten, in de reclame het aspect “belgië altijd opnieuw wordt benadrukt, met nationale vlag en al, van kazen tot de keukens van Muyle, dan lijkt me dat geen toeval meer. Ik beweer daarbij niet dat de klimaatactivisten ook bewust propaganda maken voor het koningshuis en het onland. Maar onbedoeld spelen ze wel in die kaart, en worden ze door de kliek van Laeken (mis)gebruikt. En daar doe ik het dan toch weer: zo zijn ze dan ook op dit vlak nuttige idioten. 

Maar ik moet eerlijk zijn: het nuttige idiootschap is natuurlijk niet helemaal van toepassing op mensen die belgisch gezind zijn. Niet helemaal, maar toch een klein beetje als ze niet door hebben dat ze naast het klimaatthema, ook meespelen in de belgische nationalistische politiek.

Ik wil toch nog opmerken dat ik wel overtuigd en fervent anti-belgisch ben, maar geen aanhanger van de n-va. Ik ben het niet eens met de sociale politiek van de n-va. En ik ben tegen elk nationalisme, het belgische, maar ook het Vlaamse.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *