Berichten uit Eutopia 4

Lieve lezer, vriend of vijand, zelfs Charles moet soms afhaken. Ik ga de actualiteit dus even laten voor wat ze is: de Ronde van Frankrijk en het offensief van roi et reine om de belg te misleiden en zichzelf als beminnelijk voor te stellen. Een en ander in dienst van het belgische grootkapitaal en voor de redding van het onland.

Ondertussen wil ik jullie wel niet helemaal zonder intellectueel superieur leesvoer laten, en dus vind je de volgende dagen een aantal fragmenten uit mijn ongemeen interessant bedenksel “Eutopia”, het boek dat je op deze website onder de rubriek “publicaties” gratis kan lezen en/of downloaden. Aan allen: een mooie vakantie !

Uit  het voorwoord

Denken is een heikele bezigheid. Het probeert de werkelijkheid te bevatten, en dat is nu eenmaal onmogelijk. Om te denken particulariseren we de werkelijkheid: we delen ze op in “stukjes” die we denken te kunnen bevatten, en die hopelijk, samengelegd , iets van de werkelijkheid weer- geven, en ze “denkbaar” maken. Het is zoals met een oude manier van huizen bouwen: men kapt steenblokken uit een rots en probeert die stukken een beetje aanvaardbaar in mekaar te knutselen. Of nog: men “bedenkt” “categorieën” en probeert die zo nauwkeurig mogelijk af te bakenen en te onderscheiden van andere categorieën. Maar een categorie is zoals een scheet: men weet dat ze er is, maar weet nooit exact waar ze begint en ophoudt.

Heer Rousseaux sprak over “Les idées claires en dictinctes”. Maar dat is zoals de hele Franse cultuur: het klinkt goed, maar slaat nergens op. Dit ter attentie van mijn franstalige vrienden die me probeerden te overtuigen van de superioriteit van de Franse cultuur. Niet voor niets dat de Fransen nooit een oorlog gewonnen hebben.

Wat is een mens?

Als je het aan een bioloog vraagt, krijg je als antwoord: een mens is een zoogdier. Als je het aan een christen vraagt, zal die je zeggen dat een mens een schepsel is naar Gods beeld en gelijkenis.

Wie heeft gelijk: de bioloog of de christen? Ik heb het hier met opzet over de christen (wat is een christen?) omdat de ongelovige dat een gemakkelijke vraag zal vinden.

Welnu dan: een ontwikkelingspsycholoog zal stellen dat een mens een bundel mogelijkheden (talenten) is die vragen om ontwikkeling.

In discussies over abortus heb ik ook al gehoord dat een mens een project is. Het embryo is weliswaar nog geen mens, maar het heeft het vooruitzicht om een mens te worden… En daarom is abortus niet aanvaardbaar.

Maar wat dan met euthanasie? De oude dementerende kan men moeilijk een project noemen… De tegenstanders van euthanasie die dezelfden zijn als de tegenstanders van abortus kunnen dus niet zeggen: ik ben tegen abortus want de foetus is een project, en ik ben tegen euthanasie want de bejaarde is geen project.

Wie heeft gelijk?

Ik heb gelijk, want ik ga me niet bezig houden met uitputtend en allesomvattend gefilosofeer. Ik ga hiaten en onnauwkeurige omschrijvingen aanvaarden zolang mijn stellingen maar relevant zijn in de context van mijn betoog. Vind je tegenstrijdigheden? Het weze zo. Maar ik hoop wel dat een lezer met wat goede wil zal begrijpen waar het me om gaat.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.