Over links en belgisch nationalisme

Doorbraak

Waait de Vlaamse leeuw aan de linkerzijde?

Georgi Dimitrov en de Vlaamse identiteit

Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli hingen overtuigde Vlamingen vorige maand hun Vlaamse (strijd)vlag uit. Dit jaarlijkse teken van fierheid op onze identiteit en van verzet tegen het Belgische systeem gaat geregeld gepaard met protest. Ook dit jaar was het niet anders, aangezien diverse berichten verschenen over gestolen vlaggen. De irrationele aversie van een groep personen ten aanzien van de Vlaamse strijdvlag is een opvallend gegeven.

Een aantal linksen zijn er zeker oprecht van overtuigd dat het Vlaams nationalisme per definitie rechts is. Oprechtheid siert hen. Maar domheid niet.

Wil iemand mij eens uitleggen waarom  er wél een links belgisch nationalisme kan bestaan, maar geen links Vlaams nationalisme ? Of is belgië geen natie, en doen de belgicisten er niet alles aan om het belgische natiegevoelen onder de bevolking te verspreiden, gaande van voetbalonnozelheid, via belgische kazen, tot de friet als symbool van onze nationale trots ? Is er geen belgisch nationalistisch volkslied, vlag, leuze ? Eendracht maakt macht is de officiële belgische leuze. Mag ik doen opmerken dat dit puur fascisme is, als je dat in nationale context plaatst ? Je kan fascisme omschrijven als een nationalisme – een denken in termen van volk – dat de andere naties als tegenstanders ziet. Welnu, als het belgische volk macht nodig heeft, dan gaat die macht toch over andere volkeren ? De leuze houdt impliciet in dat andere volkeren als vijanden worden gezien. Dat is fascisme.

Ik wacht met spanning op wat mijn linkse vrienden daarover te zeggen hebben.

Ik ben geen nationalist en tegenstander van élk nationalisme. Nationalisme is voor mij een perverse manier om de mensen van een bepaalde streek zover te krijgen dat ze de machthebbers als vrienden gaan zien, terwijl die machthebbers enkel aan eigen belang denken, en de gewone mens schaamteloos uitbuiten. Een typisch voorbeeld daarvan is het braaksel van Laeken. 

Hoe komt het dat ik niemand tegenkom die weet dat belgië gesticht is door een bankiersfamilie, de Rothschilds ? En dat het die Rothschilds zijn die Leopold I op de kroon hebben gezet ? De voorwaarden die Leopold moest aanvaarden werden vastgelegd in het Dictaat van Calais. In 1831 verlenen de Rothschilds belgië een lening van 100 miljoen frank, nu 500 miljoen euro. En ze dicteren de voorwaarden: de rente is hoog en bedraagt 5%; er gelden ook volgende condities: 1. Iedere betaling wordt door de Rothschilds geschorst als er oorlog ontstaat en België zich niet neerlegt bij het Verdrag van de XXIV Artikelen en de besluiten van de Conferentie van Londen; 2. Als waarborg voor de lening eisen de Rothschilds alle staatsinkomsten waarop zij dus voortaan een optie hebben indien de lening niet wordt terugbetaald; 3. Het leencontract bevat bovendien een artikel waarbij wordt bepaald dat de Rothschilds in de toekomst het monopolie behouden voor alle verdere Belgische staatsleningen. Ook nu nog zijn het de banken die in feite eigenaar zijn van belgië en geld verdienen op iedere euro die door belgen wordt geproduceerd.

Belgicisten zijn onnozelaars die door nationalistische propaganda zover mentaal afzakken dat ze de kapitalistische rotzooi enthousiast gaan verdedigen. De brabançonne maant ons zelfs letterlijk aan om daarvoor ons leven veil te hebben.

Ik moet het toegeven: ook op iedere euro die ik verdien maken de kapitalisten winst. Maar ik ben er tenminste niet enthousiast over.

En ja, die bankiersrotzooi geldt uiteraard ook voor Vlaanderen. En dus ben ik ook tegen Vlaams nationalisme. 

Maar wie voor het belgische nationalisme is, en tegen het Vlaamse, is op zijn minst niet echt consequent. Ik probeer beleefd te blijven.

Ja, een groot deel van de Vlaamse beweging heeft zich in de oorlog verbrand. Van mij mag je dat deel hartsgrondig haten. Maar dat geldt ook voor Leopold III die het goed kon vinden met de onwelriekende heer Hitler. Waarom wordt het koningshuis dan niet gehaat door de zogenaamde zuivere witte linksen ? Hoe is het mogelijk dat zowel de pvda als de groenen de ene al wat meer dan de andere structureel belgisch zijn en ijveren voor het voortbestaan van dit onland ? Is het verkeerd begrepen internationalisme ? Het artikel op Doorbraak dat mij voor deze blog inspireert, leert dat ze toch eens moeten nadenken over dat internationalisme. 

Gaat het om solidariteit van Vlaanderen met het noodlijdende Wallonië ? Ik ga het hier niet voor de zoveelste keer uitspitten, maar de cijfers, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg bewijzen het: de solidariteit is verworden tot profitariaat. Hoe kan een linkse idealist verdedigen dat Vlaanderen de wachtlijsten in de zorg niet weggewerkt krijgt, terwijl het daar wel geld genoeg voor heeft, omdat de PS de Waalse kiezer omkoopt met gemakkelijk verkrijgbare doktersbriefjes voor werkverlet ? Als je weet dat 70% van de Waalse ambtenaren een PS partijlidkaart hebben, weet je toch genoeg ? Die toestand is gewoon wraakroepend, en het is van een onvoorstelbare misdadigheid dat links Vlaanderen de Vlaamse man met de pet in de kou laat staan om het Waalse profitariaat in stand te houden.

Let op: ik heb niets tegen de gewone Waalse mens. Ik kan die niets verwijten. Maar het Waalse establishment is er een van corrupte rotzooi.

Ja, ik ben dus tegen nationalisme. Maar ik kan er wel inkomen dat er gedacht wordt in termen van volk. Want een volk is een gemeenschap. Wie in termen van volk denkt, denkt al vast niet liberaal. Nu is voor mij persoonlijk het volk niet de gemeenschap waarin ik me zou situeren, maar ik verkies wel het volk boven het liberale individualisme. In het liberalisme wordt er in termen van individu gedacht, maar het echt verwerpelijke begint pas als je dat individu ziet als in strijd met andere individuen. Hetzelfde geldt voor het volk. Denken in termen van volk is onaanvaardbaar als je dit volk ziet als in concurrentie met andere volkeren. Zowel individuen als volkeren moeten samenwerken in plaats van mekaar te beconcurreren. En die samenwerking moet leiden tot solidariteit. En dan hoor ik de belgicisten al roepen dat de Walen de eersten moeten zijn waarmee het Vlaamse volk solidair moet zijn. Waarom ? Omdat we dezelfde nationaliteit hebben ? Vallen we dan terug in het dwaze en onaanvaardbare nationalisme ? Om duidelijk te maken dat het Vlaamse volk door zich los te maken van de solidariteit met Wallonië, niet vervalt in egoïsme, stel ik voor dat we onze solidariteit met Wallonië vervangen door die met Portugal. In ieder geval hebben de Portugezen onze solidariteit veel meer nodig dan Wallonië. En solidariteit met Portugal, dat zou pas écht internationalisme zijn. Die Dimitrov uit het artikel in Doorbraak was geen uil. Zijn er landen die de uil als nationaal symbool hebben ? Vlaanderen wél: Tijl Uilenspiegel. Als ik moet kiezen tussen de uil, symbool van wijsheid, en de haan, symbool van hoogmoed, is mijn keuze snel gemaakt. Gelukkig vreten leeuwen geen uilen, spijtig genoeg ook geen hanen. Of vergis ik me daarin ? Is er toch nog hoop ?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *